Tôi được đăng bao nhiêu tin với một tài khoản?

Người dùng Cá nhân: Là người bán hàng không vì mục đích kinh doanh. Cá nhân được đăng tối đa 3 tin hoặc 10 tin, tuỳ từng chuyên mục. Chọn Công ty nếu bạn muốn đăng nhiều hơn.

Người dùng Công ty: Gồm cửa hàng, shop, người bán hàng với mục đích kinh doanh. Mỗi công ty được đăng tối đa 30 tin trong một chuyên mục.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?