Tôi là người bán Tôi là người mua

Làm sao kiểm tra thời gian hiển thị Tin Ưu Tiên?

Bạn có thể kiểm tra thời gian hiển thị của Tin Ưu Tiên tại các thời điểm:

1. Trước khi thanh toán: Hệ thống sẽ hiển thị thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ cho tin mà bạn muốn mua trên Trang Thanh Toán như bên dưới.

Sticky ad_truoc thanh toan

Lưu ý: Đây chỉ là thời gian dự kiến, hệ thống sẽ chính thức xếp lịch thực hiện dịch vụ sau khi thanh toán thành công. Vui lòng kiểm tra trang Lịch sử giao dịch và chọn đơn hàng đã mua Tin Ưu Tiên để biết được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.

 2. Sau khi thanh toán thành công: Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Vào trang Quản lý tin đăng. Nhấn nút Thêm – biểu tượng 3 chấm tròn và chọn Lịch sử giao dịch. Sau đó, nhấn vào mã hàng của giao dịch đã mua Tin Ưu Tiên, khi đó bạn sẽ xem được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.

Sticky ad_sau thanh toan

3. Sau khi tin bắt đầu thực hiện dịch vụ: Bạn có thể kiểm tra tin Ưu Tiên hiển thị bằng cách:

 • Bước 1: Mở trang tìm kiếm trên Chợ Tốt.
 • Bước 2: Chọn chuyên mụcchọn tỉnh thành của tin đăng mà bạn đã mua dịch vụ.
 • Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” (biểu tượng hình kính lúp).

Khi đó các Tin Ưu Tiên đang thực hiện dịch vụ sẽ hiển thị ở vị trí đầu của trang tìm kiếm.

Sticky ad_thuc hien dich vu

Lưu ý:

 • Tùy theo từng chuyên mục và khu vực, số lượng các vị trí đầu trang dành cho Tin Ưu Tiên sẽ khác nhau (Từ 1 đến 5 vị trí đối với các chuyên mục khác, hoặc từ 1 đến 40 vị trí đối với chuyên mục Việc làm). Các tin đăng đang được thực hiện dịch vụ sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong các vị trí ưu tiên.
 • Để đảm bảo hiệu quả của Tin Ưu Tiên, chỉ có một số lượng tin đăng được hiển thị tại một thời điểm. Các tin đăng đã được xếp lịch sẽ chia sẻ lượt hiển thị với nhau.
 • Tin Ưu Tiên sẽ được hiển thị theo chuyên mục nhỏ và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Chợ Tốt.
 • Nếu mỗi chuyên mục nhỏ hoặc tỉnh/thành có nhiều lượt mua tin ưu tiên từ các người dùng khác nhau, thì Tin Ưu Tiên thỏa điều kiện ở bộ lọc đó sẽ thay phiên hiển thị.
 • Nếu người dùng lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin Ưu Tiên ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị.
 • Nếu người dùng lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin Ưu Tiên ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.
 • Tin Ưu Tiên sẽ được hiển thị trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, hoặc 7 ngày tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi