Tôi cần làm gì để thay đổi thông tin cá nhân?

Những thông tin cá nhân bạn có thể thay đổi tại tài khoản của mình bao gồm:

  • Mật khẩu.
  • Tên của bạn.
  • Địa chỉ của bạn.

Để thay đổi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký tại Chợ Tốt, bạn cần:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 chấm “Thêm” và chọn Cài đặt thông tin ở khung quản lý tài khoản.

edit_public_profile

Bước 3: Nhấn vào nút “Chỉnh sửa” để thay đổi Tên tài khoản/Địa chỉ của bạn hoặc nhấn vào nút “Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu khác.

Lưu ý: Số điện thoại và Email sẽ không thay đổi được.

edit_public_profile_1

 

Bước 4: Thực hiện nhập thông tin và chọn Lưu.

Khi đó, bạn đã thay đổi thông tin cá nhân thành công.

Lưu ý: Nếu bạn không nhớ mật khẩu hiện tại của mình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn Quên mật khẩu.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?