Tại sao tôi đăng tin Cá nhân nhưng khi đăng lại là tin đăng Bán chuyên/Môi giới?

Các tin đăng của bạn sẽ được chuyển thành Bán chuyên/Môi giới khi bạn đã đăng nhiều tin với nhiều sản phẩm khác nhau, cách buôn bán chuyên nghiệp với mục đích kinh doanh rõ ràng. Điều này sẽ giúp nâng cao hơn sự tín nhiệm của bạn và Chợ Tốt sẽ hỗ trợ đăng nhiều tin hơn.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?