Bảng giá sử dụng Cửa hàng

Mức phí tạo/gia hạn của Cửa hàng Xe máy, Ô tô: 200.000 VNĐ/tháng/Cửa hàng

Khách hàng có thể chọn thời gian sử dụng Cửa hàng từ 1 tháng đến 12 tháng.

Có 3 phương thức thanh toán:

Chi tiết chi phí duy trì Cửa hàng cho từng chuyên mục được liệt kê như bảng dưới đây:

Chuyên mụcMức phí tạo/gia hạn
Xe máy200.000 VNĐ/tháng
Ô tô

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?