Tôi là người bán Tôi là người mua

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Nhatot.com

A. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nguyên tắc đăng ký Tài khoản trên Nhà Tốt 

 1. Thành Viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản Nhà Tốt, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản Nhà Tốt.
 2. Ngoài việc tuân thủ Thỏa Thuận, Thành Viên phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Nhà Tốt được đăng tải công khai trên mạng xã hội https://nhatot.com.vnhttps://www.nhatot.com.  
 3. Thành Viên không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 4. Khi sử dụng Mạng xã hội Nhà Tốt, Thành Viên với tư cách là người sử dụng của Mạng xã hội Nhà Tốt cam kết mọi nội dung, thông tin đăng tải trên Mạng xã hội Nhà Tốt thuộc sở hữu, bản quyền của mình. Cam kết không vi phạm bản quyền, sử dụng bất hợp pháp các nội dung, thông tin với bất kỳ mục đích gì.

 

Điều 2: Điều khoản định nghĩa

 1. Mạng xã hội Nhà Tốt (sau đây gọi là “Nhà Tốt”) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác thông qua tên miền https://nhatot.com.vnhttps://www.nhatot.com.
 2. Nhà cung cấp dịch vụ Mạng xã hội Nhà Tốt (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) là CÔNG TY TNHH CHỢ TỐT được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 3. Thành Viên dịch vụ Mạng xã hội Nhà Tốt (sau đây gọi là “Thành Viên”) là cá nhân, tổ chức sở hữu tài khoản Mạng xã hội Nhà Tốt hợp pháp để sử dụng các dịch vụ Mạng xã hội Nhà Tốt trên mạng xã hội https://nhatot.com.vnhttps://www.nhatot.com. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của Thành Viên được hoặc không được phép đăng tải trên trang Mạng xã hội Nhà Tốt của Nhà Cung Cấp, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang Mạng xã hội Nhà Tốt; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa Thuận và quy định của Pháp Luật.
 4. Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Nhà Tốt này (sau đây gọi là “Thỏa Thuận”) là văn bản quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên khi tham gia Mạng xã hội Nhà Tốt và được Nhà Cung Cấp đăng tải công khai trên mạng xã hội https://nhatot.com.vnhttps://www.nhatot.com.
 5. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Thành Viên, do Thành Viên đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống Mạng xã hội Nhà Tốt của Nhà Cung Cấp theo mẫu đăng ký trên trang Mạng xã hội Nhà Tốt.
 6. Thông tin riêng là thông tin mà Thành Viên cung cấp trên Mạng xã hội Nhà Tốt dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Thành Viên đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.
 7. Thông tin công cộng là thông tin trên Mạng xã hội Nhà Tốt do Nhà Cung Cấp hoặc Thành Viên công khai cho tất cả những Thành Viên khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Thành Viên đó.
 8. Ban quản trị Mạng xã hội Nhà Tốt là bộ phận trực thuộc Nhà Cung Cấp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang Mạng xã hội Nhà Tốt; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Thành Viên và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang Mạng xã hội Nhà Tốt.
 9. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc Nhà Cung Cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Thành Viên cung cấp để đăng tải lên Mạng xã hội Nhà Tốt; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng xã hội Nhà Tốt phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang Mạng xã hội Nhà Tốt.

 

Điều 3: Đăng ký và ngừng sử dụng dịch vụ

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, Thành Viên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa Thuận.
 2. Khi đăng ký tài khoản, Thành Viên phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế. Các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin vui lòng xem trong Chính sách bảo mật.
 3. Khi đăng ký, Thành Viên sẽ tạo một tài khoản Nhà Tốt với tên truy cập và một mật khẩu. Thành Viên đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho Nhà Tốt về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Việc tạo tài khoản trên điện thoại sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu nếu có sẽ do Thành Viên chịu trách nhiệm chi trả.
 4. Thành Viên có thể chấm dứt việc đăng ký nếu Thành Viên không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Nhà Tốt. Nhatot.com (Nhatot.com.vn) có thể chấm dứt việc đăng ký của Thành Viên hoặc cấm Thành Viên truy cập vào một số phần của dịch vụ nếu có căn cứ xác định Thành Viên đã vi phạm Thỏa thuận.

 

Điều 4: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội

 1. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi: tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, và những bí mật khác đã được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà Nhà Cung Cấp còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
 2. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm của công ty phát hành dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với dịch vụ hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 4. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 5. Cấm kêu gọi tổ chức bạo loạn, cấm đăng tải, trao đổi các thông tin về biểu tình, bạo loạn.
 6. Cấm đăng lại nguồn từ các trang blog cá nhân, diễn đàn, Thành Viên đọc viết trên các mục báo, …
 7. Cấm đăng tải bài viết từ các trang có yếu tố nước ngoài như BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt…
 8. Nội dung không đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam và vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
 9. Nghiêm cấm đưa Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, các thể chế chính trị, lịch sử, các lãnh tụ vào bàn luận trong những chủ đề không liên quan.
 10. Cấm viết bài, trao đổi các thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan.
 11. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận, hay cố ý mạo danh làm người khác tưởng lầm mình là một người dùng khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
 12. Thành Viên sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào. Những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ bị cấm hoàn toàn.
 13. Nhà Cung Cấp tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lượt bớt, hoặc xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của Thành Viên nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
 14. Nghiêm cấm tuyên truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gợi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác, gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Nếu phát hiện những tài khoản vi phạm Nhà Cung Cấp sẽ khoá tài khoản vĩnh viễn.
 15. Thành Viên sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của Thành Viên trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí. Không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chưa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào. Không sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
 16. Không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Nhà Cung Cấp, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được Nhà Cung Cấp cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ, chế hay tổ chức nào khác mà Thành Viên không được ủy quyền tuyên bố mối liên hệ đó nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những Thành Viên cùng tham gia mạng xã hội. Thành Viên sẽ không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
 17. Không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng Mạng xã hội Nhà Tốt.
 18. Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

 

Điều 5: Cơ chế xử lý Thành Viên vi phạm Thỏa Thuận

1. Nguyên tắc xử lý

 • Nếu Thành Viên vi phạm các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội hoặc theo cách khác tạo rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể cho Công ty TNHH Chợ Tốt, Thành Viên sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, áp dụng biện pháp xử lý bài viết, khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
 • Hình thức xử phạt khóa tài khoản Nhà Tốt có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Thành Viên cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản đã bị khóa.
 • Nếu tài khoản Nhà Tốt bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
 • Các hành vi vi phạm của Thành Viên không được liệt kê ở dưới, tùy từng trường hợp cụ thể, Ban quản trị Nhà Tốt có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định tại Thỏa Thuận.
 • Các hình thức xử phạt:

  a. Hình thức xử phạt cấp 1: Khóa tài khoản 10 ngày.

  b. Hình thức xử phạt cấp 2: Khóa tài khoản 30 ngày.

  c. Hình thức xử phạt cấp 3: Khóa tài khoản 120 ngày.

  d. Hình thức xử phạt cấp đặc biệt: Khóa tài khoản vĩnh viễn. 

 • Tất cả các bài viết vi phạm quy định có thể bị xóa, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngưng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Nhatot.com (Nhatot.com.vn) có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu Thành Viên ngay lập tức gỡ bỏ, lọc nội dung vi phạm. Nếu Thành Viên không gỡ bỏ, lọc nội dung vi phạm, Ban quản trị Nhà Tốt xử lý bài viết và khóa tài khoản của Thành Viên.
 • Ban quản trị có toàn quyền trong việc xác định và xử lý bài viết/ Thành Viên vi phạm quy định. Nhật ký xử lý sẽ được lưu trữ tối thiểu hai năm, Ban quản trị có toàn quyền công khai các vi phạm của Thành Viên nhưng không bao gồm nội dung vi phạm đã bị xóa hay lọc bỏ.

2. Hình thức xử phạt

 • Hình thức xử phạt cấp đặc biệt, khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:
  • Thành Viên có hành vi lợi dụng Nhà Tốt nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Thành Viên đặt Tên tài khoản/ Tên Thành Viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, … có chứa đựng thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Dùng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex, hoặc tuyên truyền các nội dung khiêu dâm.
  • Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Nhà Tốt, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
  • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc điểm tích lũy tài khoản Nhà Tốt.
 • Hình thức xử phạt cấp 3, khóa tài khoản 120 ngày áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:
  • Phá hoại hệ thống Mạng xã hội Nhà Tốt: Thành Viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành Viên công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
  • Sử dụng Diễn đàn thảo luận hay Hoạt động nhóm để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Hình thức xử phạt cấp 2, khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi:
  •  Hành vi giao tiếp: khiêu dâm ở mức độ nhẹ, nhắn tin rác, kích động các Thành viên khác đến các Nhóm thảo luận để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
  • Quảng cáo: Trong tên Thành Viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Chợ Tốt. Ngoài ra Thành Viên sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hóa, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình thức xử phạt cấp 2 hoặc hình thức xử phạt cấp 3.
  • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.
  • Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, ngôn từ phản cảm, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
  • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
  • Hình thức xử phạt cấp 1, khóa tài khoản 10 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với hành vi bình luận sai chủ đề, spam trên diễn đàn hoặc các hành vi không nghiêm trọng khác.

Ngoài các hình thức nêu trên, trong trường hợp Thành Viên vi phạm, Công ty TNHH Chợ Tốt sẽ căn cứ các quy định của pháp luật liên quan và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

 

B. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Điều 6: Quyền của người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Nhà Tốt

 1. Được sử dụng dịch vụ của Mạng xã hội Nhà Tốt trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
 2. Thành Viên được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu; Giấy tờ tùy thân; Email đăng ký.
 3. Thành Viên được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 4. Thành Viên được quyền tặng cho tài khoản Nhà Tốt cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định của Thỏa Thuận.
 5. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

Điều 7: Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Nhà Tốt, tài khoản của Thành Viên phải đăng ký các thông tin đầy đủ, trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Thành Viên cập nhật ngay cho Nhà Cung Cấp. Thành Viên đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của Thành Viên là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Thành Viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin Thành Viên cung cấp.
 2. Khi đăng ký tài khoản Mạng xã hội Nhà Tốt, Thành Viên phải từ đủ 14 (mười bốn) tuổi trở lên. Trường hợp Thành Viên dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, khi đăng ký tài khoản Mạng xã hội Nhà Tốt, Thành Viên phải đảm bảo có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp và người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
 3. Thành Viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thành Viên phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Nhatot.com (Nhatot.com.vn) sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản. Thành Viên đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ dịch vụ nào, nội dung nào (trong bài viết, bình luận) của Mạng xã hội Nhà Tốt (bao gồm cả tài khoản cá nhân của Thành Viên) hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu chưa được Nhà Cung Cấp cho phép bằng văn bản.
 4. Thành Viên đồng ý sẽ thông báo ngay cho Nhà Tốt về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Thành Viên hoặc bất kỳ hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Thành Viên cũng bảo đảm rằng, Thành Viên luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Nhà Cung Cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại mất mát xảy ra do Thành Viên không thông báo theo quy định tại Thỏa Thuận.
 5. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
 6. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 7. Khi phát hiện ra lỗi, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Nhà Tốt, Thành Viên hãy thông báo cho Nhà Cung Cấp qua số điện thoại 19003003 hoặc email [email protected].
 8. Thành Viên cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 9. Thành Viên phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 4 Thỏa Thuận về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Nhà Tốt sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Thành Viên.
 10. Thành Viên phải tuân thủ quy định của Pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của Pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên Mạng xã hội Nhà Tốt.
 11. Thành Viên cam kết không sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Nhà Tốt vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình Mạng xã hội Nhà Tốt; truyền tải thông tin của Mạng xã hội Nhà Tốt hay sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Nhà Tốt vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Thành Viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước Pháp luật.
 12. Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của các nội dung, dịch vụ trên Mạng xã hội Nhà Tốt cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Nhà Cung Cấp trong từng trường hợp cụ thể.
 13. Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Nhà Cung Cấp dưới mọi hình thức như đăng tải những thông tin (bao gồm dưới hình thức bình luận và đăng bài viết) mang tính so sánh, chê bai các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nhà Cung Cấp hay những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nhà Cung Cấp.
 14. Thành Viên không được tự ý khóa mật mã, sử dụng trái phép mật khẩu và thông tin riêng của Thành Viên khác trên Mạng xã hội Nhà Tốt.
 15. Thành Viên không được xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Mạng xã hội Nhà Tốt. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Nhà Cung Cấp.
 16. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
 17. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

 

Điều 8: Quyền của Công ty TNHH Chợ Tốt

 1. Nếu Thành Viên cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Công ty TNHH Chợ Tốt có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Thành Viên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa Thuận hoặc thỏa thuận sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của Nhà Tốt được quy định trên mạng xã hội, Công ty TNHH Chợ Tốt có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Thành Viên mà không cần sự đồng ý của Thành Viên và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành Viên.
 2. Mọi vi phạm của Chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm Nhà Tốt, Công ty TNHH Chợ Tốt có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản của Thỏa Thuận như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Chủ tài khoản trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, phá hoại, truyền bá nội dung cấm hoặc bất kỳ vi phạm quy định của pháp luật thông qua việc sử dụng Nhà Tốt, Công ty TNHH Chợ Tốt có quyền sử dụng những thông tin cá nhân mà Thành Viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những Tài khoản đăng ký thông tin không chính xác đầy đủ theo quy định và đối với những Tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Thỏa Thuận.
 5. Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ hoặc thay thế mà không cần phải được Thành Viên đồng ý. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Nhà Tốt sau những thay đổi, bổ sung đó, Thành Viên mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Thỏa Thuận.
 6. Có quyền thương mại hóa dịch vụ Nhà Tốt, tuy nhiên Công ty TNHH Chợ Tốt tuyệt đối tuân thủ Thỏa Thuận. Công ty TNHH Chợ Tốt tuyệt đối không bán lại nội dung, thông tin của Thành Viên. Trong trường hợp Công ty TNHH Chợ Tốt có thu phí sử dụng dịch vụ thì Công ty TNHH Chợ Tốt phải thông báo cho Thành Viên và Thành Viên phải tự nguyện đồng ý.
 7. Có quyền không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần nội dung của mạng xã hội sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho Thành Viên.
 8. Có quyền tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Nhà Tốt. các chính sách này sẽ được công bố trên mạng xã hội tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị mạng xã hội.
 9. Có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.

 

Điều 9: Trách nhiệm của Công ty TNHH Chợ Tốt

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Nhà Tốt.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Mạng xã hội Nhà Tốt, tuy nhiên Nhà Cung Cấp chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản Nhà Tốt, không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
 4. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
 5. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Thành Viên; thông báo cho Thành Viên về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
 6. Bảo đảm quyền quyết định của Thành Viên khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 7. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
 8. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu.
 9. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Thành Viên có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 10. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 11. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội.
 12. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

C. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều 10: Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

 1. Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
 2. Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng.
 3. Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Nhà Cung Cấp.
 4. Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng.
 5. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.
 6. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Thành Viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
 7. Liên hệ với Thành Viên để giải quyết các yêu cầu của Thành Viên.
 8. Cung cấp thông tin cá nhân của Thành Viên theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 11. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

a. Loại thông tin thu thập

 • Thông tin cá nhân;
 • Thông tin liên lạc.

b. Nội dung thông tin thu thập

 • Họ và tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
 • Số điện thoại, địa chỉ email;
 • Địa chỉ.

Trường hợp Thành Viên dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Thành Viên có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Nhà Cung Cấp không thể đảm bảo cho Thành Viên những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.

Nhà Cung Cấp sẽ yêu cầu Thành Viên cung cấp thông tin cá nhân khi Thành Viên đăng ký làm thành viên của mạng xã hội Nhà Cung Cấp (Account). Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó Nhà Cung Cấp sẽ xin phép Thành Viên trước khi sử dụng những thông tin này.

 

Điều 12. Phương pháp thu thập thông tin

Mạng xã hội Nhà Tốt, thu thập các thông tin cá nhân của Thành Viên nêu tại Điều 10 nêu trên qua mạng xã hội thông qua Form Đăng ký Thành Viên được cung cấp công khai tại địa chỉ Nhà Tốt.

 

Điều 13. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Mạng xã hội Nhà Tốt sẽ lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của Thành Viên và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nhà Tốt.

 

Điều 14. Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập

 1. Nhà Cung Cấp cấp quyền cho Thành Viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên mạng xã hội, Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi Thành Viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm Quy định của Mạng xã hội Nhà Tốt.
 2. Thành viên có quyền giữ bí mật và quyền quyết định tiết lộ thông tin của mình bao gồm thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác được cung cấp, trao đổi trên mạng xã hội; đồng thời các thông tin trên của Thành Viên sẽ được Nhà Cung Cấp bảo vệ khỏi sự truy cập, thu giữ, kiểm soát bất hợp pháp và chưa được phép của Thành Viên trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 3. Chỉ Thành Viên có quyền truy cập (bao gồm tạo, xem, chỉnh sửa, xóa) và kiểm soát thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác mà Thành Viên cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên Nhà Tốt; đồng thời có quyền quyết định việc cho phép đối tượng nào được tìm kiếm, xem, chia sẻ, trao đổi về các thông tin trên của mình trên Nhà Tốt.
 4. Trường hợp Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên Nhà Tốt, Thành Viên đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba thì phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật cho các thông tin mà mình cung cấp. Nhà Cung Cấp không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của Thành Viên trong trường hợp này.
 5. Nhà Cung Cấp công bố các thông tin cá nhân thu thập từ người dùng lên mạng xã hội Nhà Tốt và mạng xã hội liên quan nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng và đảm bảo tính hiệu quả của dịch vụ.
 6. Nhà Cung Cấp có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

 

Điều 15. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Chợ Tốt

 • Trụ sở chính: Tầng 18, Toà nhà UOA, Số 6 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Tel: 19003003
 • Email: [email protected]

 

Điều 16. Cam kết bảo mật thông tin

 1. Nhà Cung Cấp sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc hủy dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.
 2. Nhà Cung Cấp thực hiện biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên bằng cách:
 • Giới hạn thông tin truy cập cá nhân;
 • Xóa thông tin cá nhân của Thành Viên khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của Nhà Tốt.
 1. Nhà Cung Cấp chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của Mạng xã hội Nhà Tốt truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của Nhà Cung Cấp. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
 2. Nhà Cung Cấp nỗ lực tối đa bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Thành Viên khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Nhà Cung Cấp không đảm bảo, và không cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà Cung Cấp. Do vậy, Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép vượt khỏi mức kiểm soát như trên. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của Thành Viên.
 3. Nếu Thành Viên cho rằng bảo mật của mình bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của Nhà Tốt, Thành Viên có thể liên hệ với Ban quản trị Nhà Tốt để phản ánh và được giải quyết vấn đề.
 4. Mỗi Thành Viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản Mạng xã hội Nhà Tốt, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của Thành Viên đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin tài khoản của Thành Viên được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
 5. Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và Mạng xã hội Nhà Tốt hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của Thành Viên.
 6. Nhà Cung Cấp sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của Mạng xã hội Nhà Tốt hoặc những người khác cung như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các Thành Viên khác. Hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.
 7. Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

 

Điều 17. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

 1. Nhà Cung Cấp công khai các thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tại Thỏa Thuận để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Mạng xã hội Nhà Tốt.
 2. Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội, Nhà Cung Cấp sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn, đảm bảo thông tin của quý khách hàng không bị đánh cắp.

 

D. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHIẾU NẠI

Điều 18. Cơ chế giải quyết tranh chấp

 1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Nhà Tốt của Thành Viên sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa Thuận và các quy định của Pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Mạng xã hội Nhà Tốt và Thành Viên hoặc nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.
 3. Khi tranh chấp phát sinh giữa các Thành Viên hoặc giữa Thành Viên với nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý mạng xã hội sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Thành Viên thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ Thành Viên hoặc đại diện Thành Viên bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.
 4. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Nhà Tốt Nhà Cung Cấp sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

 

Điều 19. Quy trình giải quyết tranh chấp

Bước 1: Thành viên mạng xã hội khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp các bên qua email: [email protected]

Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi Thành Viên của Mạng xã hội Nhà Tốt sẽ tiếp nhận khiếu nại của Thành Viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Nhà Tốt có những biện pháp có thể hỗ trợ Thành Viên để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Nhà Tốt thì ban quản trị sẽ yêu cầu Thành Viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thời gian giải quyết tranh chấp:

Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của Nhà Tốt Nhà Cung Cấp cam kết sẽ giải quyết tranh chấp của Thành Viên trong vòng 5 ngày làm việc.

Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Nhà Tốt thì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 20. Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

 1. Mạng xã hội Nhà Tốt sẽ hỗ trợ Thành Viên bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội.
 2. Mạng xã hội Nhà Tốt có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa Thành Viên và bên thứ ba.
 3. Nhà cung cấp dịch vụ trên Mạng xã hội Nhà Tốt có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với Thành Viên Mạng xã hội Nhà Tốt nếu lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ.
 4. Mọi hành động lừa đảo, gây mâu thuẫn trên Mạng xã hội Nhà Tốt đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 5. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì sẽ chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. Đồng thời Mạng xã hội Nhà Tốt có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên quá trình điều tra.

Điều 21. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

 1. Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Nhà Tốt thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của Công ty TNHH Chợ Tốt hoặc được cấp phép hợp pháp cho Công ty TNHH Chợ Tốt sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.
 2. Trừ khi được sự đồng ý của Công ty TNHH Chợ Tốt, Thành Viên không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm trên Nhà Tốt.
 3. Tại các khu vực Thành Viên được phép đăng tải nội dung, Thành Viên có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng do Nhà Tốt mặc định và Thành Viên phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Nhà Tốt vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Thành Viên xuất hiện hoặc tồn tại trên Nhà Tốt.
 4. Công ty TNHH Chợ Tốt có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm Nhà Tốt của Công ty TNHH Chợ Tốt. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Công ty TNHH Chợ Tốt cần phải được Công ty TNHH Chợ Tốt cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, Công ty TNHH Chợ Tốt không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Thành Viên thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Thành Viên không có quyền sử dụng sản phẩm của Nhà Cung Cấp vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà Cung Cấp trước đó.
 5. Thành viên đồng ý để Công ty TNHH Chợ Tốt tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Thành Viên cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm Nhà Tốt một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc Công ty TNHH Chợ Tốt sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Thành Viên.
 6. Quy trình thông báo vi phạm bản quyền: Nếu Thành Viên tin rằng bất kỳ một nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua Nhà Tốt, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Thành Viên, vui lòng thông báo cho Công ty TNHH Chợ Tốt về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây. Công ty TNHH Chợ Tốt sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà Công ty TNHH Chợ Tốt nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của Chợ Tốt tại địa chỉ:
 • Chợ Tốt – Công ty TNHH Chợ Tốt

+ Trụ sở chính: Tầng 18, Toà nhà UOA, Số 6 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ Tel: 19003003

+ Email: [email protected]

 • Để giúp Mạng xã hội Nhà Tốt – Công ty TNHH Chợ Tốt có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Nhà Tốt, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin:
  • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
  • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Thành Viên cho là bị vi phạm.
  • Mô tả về nơi mà các tài liệu Thành Viên cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ Nhà Tốt đủ để cho phép Nhà Tốt xác định vị trí tài liệu đó.
  • Thông tin liên hệ của Thành Viên như địa chỉ, số điện thoại, email để Nhà Tốt có thể liên hệ với Thành Viên.
  • Thành viên tuyên bố rằng, Thành Viên tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
  • Thành viên tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Thành Viên là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.
  • Nhatot.com (Nhatot.com.vn) có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo.

 

E. THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 22. Chỉnh sửa bổ sung Thỏa Thuận

Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận được công bố công khai trên mạng xã hội https://nhatot.com.vnhttps://www.nhatot.com, có thể được cập nhật, bổ sung hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành Viên. Nhà Cung Cấp sẽ công bố rõ trên Mạng xã hội Nhà Tốt về những thay đổi, bổ sung đó, Thành Viên có nghĩa vụ cập nhật thường xuyên.

 

Điều 23. Xung đột pháp luật

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

 

Điều 24. Cảnh báo

1. Mạng xã hội Nhà Tốt cảnh báo cho tất cả Thành Viên các rủi ro có thể gặp phải khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng. Thông tin của Thành Viên có thể bị tin tặc tấn công và mạo danh, để đảm bảo an toàn Thành Viên không nên đăng tải những hình ảnh cá nhân nhạy cảm, những thông tin về bí mật đời tư, bí mật kinh doanh, thông tin về tài khoản ngân hàng, …

Thành Viên sở hữu tất cả các nội dung và thông tin Thành Viên đăng trên Nhatot.com (Nhatot.com.vn) và Thành Viên có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua thông tin cá nhân và cập nhật thông tin cá nhân. Ngoài ra:

 • Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như ảnh, Audio và video (nội dung IP), Thành Viên mặc định cho Nhà Cung Cấp bản quyền của Thành Viên: Thành Viên cấp cho Nhà Cung Cấp một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà Thành Viên đăng trên hoặc liên quan đến Nhà Tốt Và kết thúc khi Thành Viên xóa nội dung IP hoặc tài khoản của Thành Viên trừ khi nội dung của Thành Viên được chia sẻ với người khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.
 • Khi Thành Viên xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, Thành Viên hiểu răng nội dung bị xóa có thể còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).
 • Khi Thành Viên công bố nội dung hoặc thông tin bằng cách điền thông tin cá nhân hoặc cập nhật thông tin cá nhân, có nghĩa là Thành Viên đang cho phép mọi người bao gồm những người là Thành Viên của Nhà Tốt, truy cập, sử dụng thông tin đó.
 • Nhà Cung Cấp luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của Thành Viên về Nhatot.com (Nhatot.com.vn) nhưng Thành Viên cần hiểu rằng Nhà Cung Cấp có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho Thành Viên (cũng như Thành Viên không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).

2. An toàn

Nhà Cung Cấp nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho Nhà Tốt nhưng Nhà Cung Cấp không thể đảm bảo điều đó. Nhà Cung Cấp cần sự giúp đỡ của Thành Viên để tạo ra an toàn cho Nhatot.com (Nhatot.com.vn), với các cam kết sau từ phía Thành Viên:

 • Thành Viên sẽ không vi phạm quy định như spam trên Nhà Tốt;
 • Thành Viên sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên Nhà Tốt;
 • Thành Viên sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác;
 • Thành Viên sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác;
 • Thành Viên sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào;
 • Thành Viên sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hay chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ;
 • Thành Viên sẽ không dùng Nhà Tốt để làm bất kỳ điều kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử;
 • Thành Viên sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của Nhà Tốt.

3. Đăng ký và bảo mật tài khoản

Người dùng Nhà Tốt phải cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản. Sau đây là một số cam kết của Thành Viên đối với Nhà Cung Cấp liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của Thành Viên:

 • Thành Viên sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên Nhà Tốt hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài Thành Viên mà không được phép;
 • Thành Viên sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân;
 • Nếu Nhà Cung Cấp vô hiệu tài khoản của Thành Viên, Thành Viên sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của Nhà Cung Cấp;
 • Thành Viên sẽ không dùng Nhà Tốt nếu Thành Viên bị kết án phạm tội tình dục;
 • Thành Viên sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật;
 • Thành Viên sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình;
 • Thành Viên sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm mọi Trang) cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của Nhà Cung Cấp;
 • Nếu Thành Viên chọn một tên người dùng hoặc tên định dạng tương tự cho tài khoản hoặc Trang của Thành Viên, Nhà Cung Cấp bảo lưu quyền xóa hoặc xác nhận lại tên đó nếu Nhà Cung Cấp tin là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu thương hiệu phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của Thành Viên).

 

Điều 25. Việc cập nhật của Chính sách bảo mật

Mạng xã hội Nhà Tốt có quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên mạng xã hội Nhà Tốt và sẽ được ghi ngày để người dùng nhận biết được bản mới nhất.

 

Điều 26. Sửa đổi và ngưng cung cấp dịch vụ trên trang mạng xã hội

 1. Nhà Cung Cấp liên tục thay đổi và cải thiện dịch vụ mạng xã hội ngày một chất lượng hơn cho Thành Viên. Do đó, Nhà Cung Cấp có thể, cho dù có hoặc không có thông báo, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho Thành Viên vào bất kỳ thời điểm nào. Thành viên đồng ý rằng Nhà Cung Cấp không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Thành Viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên Nhà Tốt.
 2. Nhà Cung Cấp có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần báo trước, chấm dứt ngay lập tức điều kiện, điều khoản được thiết lập theo thỏa thuận này và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ mạng xã hội của Thành Viên. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở sự vi phạm hoặc vi phạm được dữ liệu đối với Thỏa Thuận hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với dịch vụ mạng xã hội; các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; Nhà Cung Cấp có cơ sở hợp lý để tin rằng Thành Viên đang sử dụng hoặc dự định sử dụng dịch vụ mạng xã hội để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; Thành Viên không thanh toán các khoản phí dịch vụ nào mà Thành Viên phải trả…

 

Điều 27. Giới hạn và miễn trách nhiệm pháp lý

 1. Nhà Cung Cấp khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Nhà Tốt hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của Thành Viên. Nhà Cung Cấp tạo môi trường cho Thành Viên giao lưu, chia sẻ thông tin với nhau nhưng không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Thành Viên.
 2. Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì Thành Viên thực hiện trên Nhà Tốt. Thành viên có trách nhiệm đánh giá và chấp nhận tất cả các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trong bài viết hoặc bình luận bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.
 3. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của Thành Viên trên Nhà Tốt, Thành Viên đồng ý giữ cho Nhà Cung Cấp và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các đối tác, Nhà Cung Cấp, nhân viên của Nhà Tốt, được miễn trừ trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào Thành Viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Nhà Tốt. Nhà Cung Cấp hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Nhà Tốt.
 4. Thành viên có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Nhà Cung Cấp toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Nhà Cung Cấp có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào được hình thành do hành vi, lỗi của Thành Viên đó.
 5. Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa Thành Viên với người có chủ quyền liên quan đến nội dung đã đăng tải trên Nhà Tốt thì Thành Viên đó phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người chủ quyền có liên quan, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Nhà Cung Cấp không bị ảnh hưởng.

 

Điều 28. Điều khoản áp dụng

Thỏa Thuận có hiệu lực kể từ ngày Thành Viên đồng ý sử dụng dịch vụ mạng xã hội của Công Ty TNHH Chợ Tốt bằng cách hoàn thành việc đăng ký tài khoản mạng xã hội; làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của Thành Viên với Nhà Cung Cấp; quy định các điều kiện mà Thành Viên phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Nhà Tốt.

 

Điều 29. Địa chỉ liên hệ

Nếu Thành Viên có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lý thông tin của Thành Viên hay Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Nhà Cung Cấp qua số điện thoại trên trang chủ của trang web hoặc tại địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà UOA, Số 6 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Điều 30: Thỏa thuận cung cấp sử dụng Mạng xã hội Nhà Tốt có giá trị từ ngày 04 tháng 08 năm 2023.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi