Tôi là người bán Tôi là người mua

Cách sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên

1. Quản lý và cài đặt Tài khoản Doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập và lựa chọn mục Lịch sử giao dịch.

Bước 2: Lựa chọn mục Doanh nghiệp.

 

2. Thêm/xoá Tài khoản Nhân viên

Bước 1: Chọn “Cài đặt” tại màn hình Quản lý Tài khoản Doanh nghiệp.

Bước 2:

  • Thêm Tài Khoản Nhân viên: Chọn “Thêm mới tài khoản nhân viên”, sau đó điền thông tin Tài khoản cần thêm mới và nhấn nút “Thêm”.

  • Xóa Tài khoản Nhân Viên: Trong trường hợp Doanh nghiệp muốn ngưng cấp ngân sách cho 1 Tài khoản Nhân viên, Doanh nghiệp có thể huỷ kích hoạt với Tài khoản Nhân viên. Tài khoản Nhân viên sau khi bị hủy kích hoạt sẽ không thể thanh toán bằng Đồng Tốt Doanh Nghiệp. 

Cách huỷ kích hoạt: Chọn “Thay đổi” với tài khoản muốn xoá, sau đó chọn “Không kích hoạt” và nhấn nút “Lưu thay đổi”.

 

3. Cách tuỳ chỉnh hạn mức giao dịch tối đa

Tính năng Tài khoản Doanh nghiệp của Chợ Tốt cho phép doanh nghiệp tuỳ chỉnh 3 loại hạn mức: 

  • Hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các Tài khoản Nhân viên.
  • Hạn mức giao dịch tối đa trên từng Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
  • Hạn mức giao dịch tối đa trên Tài khoản Doanh nghiệp mà tất cả Tài khoản Nhân viên được phép sử dụng mỗi tháng.

3 loại hạn mức này có thể được tuỳ chỉnh tại trang Cài đặt Tài khoản Doanh nghiệp.

 

4. Cách quản lý hoạt động của Tài khoản Nhân viên

Tìm Tài khoản Nhân viên muốn theo dõi, chọn Lọc hoặc Xuất CSV để xem các giao dịch của nhân viên.

 

5. Làm sao để các Tài khoản Nhân viên thanh toán bằng Đồng Tốt Doanh Nghiệp?

Tại trang thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt, chọn hình thức thanh toán Đồng Tốt Doanh Nghiệp để sử dụng Đồng Tốt từ Tài khoản Doanh nghiệp.

Lưu ý: Nếu không có lựa chọn Đồng Tốt Doanh Nghiệp tại trang Thanh toán, Tài khoản Nhân viên có thể đăng xuất rồi đăng nhập lại, hoặc xoá lịch sử truy cập. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tính năng Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên của Chợ Tốt, vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách tại số điện thoại 0345508331 (Giờ làm việc: ​​8h30-12h và 13h15 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


Bài viết liên quan

Bạn vẫn còn thắc mắc ?
Liên hệ với chúng tôi