Tôi là người bán Tôi là người mua

Cách sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên

1. Quản lý Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên

Tài khoản Doanh nghiệp có thể quản lý Tài khoản Nhân viên với các thao tác sau:

 • Thêm Tài Khoản Nhân viên
 • Xóa Tài khoản Nhân viên

Để quản lý Tài khoản Nhân viên, người dùng vào trang chủ Chợ Tốt www.chotot.com và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Chợ Tốt, sau đó nhấn vào mục “Thêm” và chọn “Tài khoản Doanh nghiệp”.

Bước 2: Chọn “Cài đặt tài khoản nhân viên” tại màn hình Quản lý Tài khoản Doanh nghiệp.

Bước 3: Chọn thao tác tương ứng để xem chi tiết hướng dẫn cài đặt Tài khoản Nhân viên.

THÊM TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

 • Bước 1: Ở mục “Thêm mới tài khoản nhân viên”, điền thông tin Tài khoản (1) cần thêm mới và nhấn nút “Tìm” (2) để kiểm tra tài khoản, sau đó nhấn nút + (3) để thêm Tài khoản.

 • Bước 2: Chọn “Thiết lập ngày hết hạn cho Nhân viên” tương ứng với thời gian mà Tài khoản Nhân viên được liên kết để sử dụng Đồng Tốt Doanh Nghiệp và còn nằm trong danh sách nhận được Chuyển Đồng Tốt từ Tài khoản Doanh Nghiệp. Nếu không thiết lập thì ngày hết hạn mặc định cho Tài khoản Nhân viên này sẽ là 1 tháng. Nhấn “Xác nhận” để thêm mới Tài khoản.

Nếu có nhu cầu thay đổi ngày hết hạn của Tài khoản nhân viên, chọn biểu tượng “Chỉnh sửa” sau đó thay đổi ngày hết hạn mong muốn và nhấn “Xác nhận”.

XÓA TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn xoá liên kết cho 1 Tài khoản Nhân viên, doanh nghiệp có thể xoá tài khoản với Tài khoản Nhân viên. Tài khoản Nhân viên sau khi bị xoá sẽ không còn liên kết với Tài Khoản Doanh nghiệp đồng thời không thể sử dụng Đồng Tốt Doanh Nghiệp và không nằm trong danh sách được nhận Chuyển Đồng Tốt.
Cách xoá tài khoản: Chọn biểu tượng “Xoá” với tài khoản muốn xóa, sau đó nhấn xác nhận.

2. Các hình thức chi tiêu dựa trên ngân sách hiện có của Tài khoản Doanh nghiệp

Tính năng Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên cho phép doanh nghiệp cung cấp ngân sách cho Nhân viên để thanh toán các dịch vụ trên Chợ Tốt theo hai hình thức sau:

 • Thiết lập hạn mức giao dịch
 • Chuyển Đồng Tốt cho Tài khoản Nhân viên

THIẾT LẬP HẠN MỨC GIAO DỊCH

Tính năng Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên của Chợ Tốt cho phép doanh nghiệp tuỳ chỉnh 3 loại hạn mức: 

 • Hạn mức giao dịch tối đa trên tổng các Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
 • Hạn mức giao dịch tối đa trên từng Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
 • Hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các Tài khoản Nhân viên.

3 loại hạn mức này có thể được tuỳ chỉnh tại trang Cài đặt Tài khoản Doanh nghiệp. Nếu Doanh Nghiệp không thiết lập thì hạn mức sẽ mặc định Không giới hạn (Tài khoản Nhân viên có thể chi tiêu không giới hạn trên tổng số Đồng Tốt hiện có của Tài khoản Doanh Nghiệp).

Để cài đặt hạn mức, vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn “Thiết lập hạn mức” tại màn hình quản lý Tài khoản Doanh nghiệp.

Bước 2: Chọn Bật/Tắt tính năng Thiết lập hạn mức – cho phép Nhân viên chi tiêu bằng Đồng Tốt Doanh Nghiệp. Sau đó thiết lập tùy chỉnh 3 loại hạn mức theo nhu cầu và nhấn “Lưu cài đặt”. Lưu ý: Hạn mức có thể được tùy chọn làm mới vào các ngày trong tháng.

Bước 3: Xác nhận lại thay đổi cài đặt và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất lưu cài đặt mới cho Tài khoản Nhân viên.

Sau khi cài đặt hạn mức giao dch thành công, nhân viên có thể sử dụng Đồng Tốt đã được cài đặt hạn mức để thực hiện thanh toán các dịch vụ trên Chợ Tốt bằng hình thức thanh toán “Đồng Tốt Doanh Nghiệp”.
Lưu ý: Nếu không có lựa chọn Đồng Tốt Doanh nghiệp tại trang Thanh toán, Tài khoản Nhân viên có thể đăng xuất rồi đăng nhập lại, hoặc xoá lịch sử truy cập.

 

Đối với hình thức “Cài đặt hạn mức giao dịch”, doanh nghiệp có thể quản lý hoạt động của Tài khoản Nhân viên bằng cách:

 • Xem lịch sử giao dịch Tài khoản Nhân viên

Bước 1: Chọn “Lịch sử giao dịch” tại màn hình quản lý Tài khoản Doanh nghiệp.

Bước 2: Tìm Tài khoản Nhân viên muốn theo dõi, sau đó chọn “Lọc” hoặc “Xuất CSV” để xem các giao dịch của nhân viên.

 • Quản lý chi tiêu của Tài khoản Nhân viên

Bước 1: Chọn “Quản lý chi tiêu” tại màn hình Quản lý Tài khoản Doanh nghiệp.

Bước 2: Chọn Tài khoản Nhân viên muốn xem quản lý chi tiêu và chọn “Xuất CSV”.

CHUYỂN ĐỒNG TỐT

Tính năng Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên của Chợ Tốt cho phép doanh nghiệp chuyển Đồng Tốt cho Tài khoản Nhân viên theo các bước sau:

Bước 1: Chọn “Chuyển Đồng Tốt” tại trang Tài khoản Doanh nghiệp.

Bước 2: Nhập các thông tin để chuyển Đồng Tốt:

 • Chọn loại tài khoản mà doanh nghiệp muốn chuyển Đồng Tốt cho Tài khoản Nhân viên
 • Nhập Số Đồng Tốt muốn chuyển
 • Chọn các Tài khoản thụ hưởng

Bước 3: Kiểm tra và Xác nhận giao dịch.

Bước 4: Chọn “Chuyển Đồng Tốt” và đợi giao dịch chuyển trạng thái thành công.

Sau khi nhận được Đồng Tốt từ Tài khoản Doanh nghiệp, Nhân viên có thể sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt.

LƯU Ý:

 • Đồng Tốt sau khi được chuyển vào Tài khoản Nhân Viên sẽ không thể thuyên chuyển qua bất kỳ tài khoản nào khác trên Chợ Tốt.
 • Đồng Tốt mà Tài khoản Nhân viên nhận được sẽ cộng thêm vào Tài khoản chính, Tài khoản Đồng Tốt theo hợp đồng hoặc Tài khoản khuyến mãi (tùy theo Đồng Tốt được chuyển từ tài khoản nào của Tài khoản Doanh nghiệp) và có hạn sử dụng theo Tài khoản Doanh nghiệp.
 • Nếu Tài khoản Doanh nghiệp ngừng Cấp quyền cho Tài khoản Nhân viên, Đồng Tốt đã chuyển cho nhân viên đó vẫn có thể sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên Chợ Tốt.
 • Nếu Tài khoản Doanh nghiệp Xóa Tài khoản Nhân viên khỏi trang quản lý của Tài khoản Doanh Nghiệp, Đồng Tốt đã được chuyển cho nhân viên sẽ hết hạn ngay thời điểm Tài khoản Nhân Viên bị xóa.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tính năng Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên của Chợ Tốt, vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách tại số điện thoại 0909 633 169 (Giờ làm việc: ​​8h30-12h và 13h15 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi