Tôi là người bán Tôi là người mua

Cách sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp

1. Quản lý giữa các tài khoản

Tính năng Tài khoản Doanh Nghiệp bao gồm 2 cấp độ quản lý:

 1. “Tài khoản của Doanh nghiệp” quản lý “Tài khoản của Quản lý”.
 2. “Tài khoản của Quản lý” quản lý “Tài khoản của Nhân viên”.

LƯU Ý: “Tài khoản của Doanh nghiệp” không quản lý “Tài khoản của Nhân viên”.

“Tài khoản của Doanh nghiệp” và “Tài khoản của Quản lý” (gọi chung là “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý) có thể quản lý tài khoản dưới quyền: “Tài khoản của Quản lý” và “Tài khoản của Nhân viên” (gọi chung là “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên) với các thao tác sau:

 • Thêm Tài Khoản
 • Xóa Tài khoản

Để quản lý các tài khoản dưới quyền, “Tài khoản của Doanh Nghiệp/Quản lý” vào trang chủ Chợ Tốt www.chotot.com và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Chợ Tốt, sau đó nhấn vào mục “Thêm” và chọn “Tài khoản Doanh nghiệp”.

 

Bước 2: Chọn “Cài đặt tài khoản nhân viên” tại màn hình Quản lý cho “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”.

Bước 3: Chọn thao tác tương ứng để xem chi tiết hướng dẫn cài đặt “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên”.

THÊM TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

 • Bước 3.1: Ở mục “Thêm mới tài khoản nhân viên”, điền thông tin Tài khoản (1) cần thêm mới và nhấn nút “Tìm” (2) để kiểm tra tài khoản, sau đó nhấn nút + (3) để thêm tài khoản.

 • Bước 3.2: Chọn “Thiết lập ngày hết hạn cho cho tài khoản nhân viên” tương ứng với thời gian mà “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” được liên kết để sử dụng Đồng Tốt Doanh Nghiệp và nằm trong danh sách nhận được Chuyển Đồng Tốt từ “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”. Sau đó nhấn “Xác nhận” để thêm mới Tài khoản. (Nếu không thiết lập thì ngày hết hạn mặc định cho “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” này sẽ là 1 tháng.)

 

Nếu có nhu cầu thay đổi ngày hết hạn của “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên”, chọn biểu tượng “Thiết lập” sau đó thay đổi ngày hết hạn mong muốn và nhấn “Xác nhận”.

XÓA TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Trong trường hợp muốn xoá liên kết cho 1 “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên”, “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” có thể thao tác xoá tài khoản. “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” sau khi bị xoá sẽ không còn liên kết với “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”, đồng thời không thể sử dụng Đồng Tốt Doanh Nghiệp và không nằm trong danh sách được nhận Chuyển Đồng Tốt.
LƯU Ý: “Tài khoản của Quản lý” chỉ được xóa khi không có liên kết với ‘Tài khoản của Nhân viên”.

Cách xoá tài khoản: Chọn biểu tượng “Xoá” với tài khoản muốn xóa, sau đó nhấn xác nhận.

2. Các hình thức chi tiêu dựa trên ngân sách hiện có của Tài khoản Doanh nghiệp

Tính năng Tài khoản Doanh nghiệp cho phép “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” cung cấp ngân sách cho các tài khoản dưới quyền để thanh toán các dịch vụ trên Chợ Tốt theo hai hình thức sau:

 • Thiết lập hạn mức giao dịch
 • Chuyển Đồng Tốt cho “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên”

THIẾT LẬP HẠN MỨC GIAO DỊCH

“Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” có thể tuỳ chỉnh 3 loại hạn mức:

 • Hạn mức giao dịch tối đa trên tổng các “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” mỗi tháng.
 • Hạn mức giao dịch tối đa trên từng “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” mỗi tháng.
 • Hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên”.

3 loại hạn mức này có thể được tuỳ chỉnh tại trang Cài đặt “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”. Nếu “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” không thiết lập thì hạn mức sẽ mặc định Không giới hạn (“Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” có thể chi tiêu không giới hạn trên tổng số Đồng Tốt hiện có của tài khoản trên quyền trực tiếp của mình.).

Để cài đặt hạn mức, vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn “Thiết lập hạn mức” tại màn hình quản lý “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”.

Bước 2: Chọn Bật/Tắt tính năng “Thiết lập hạn mức” (cho phép Tài khoản Quản lý/ Nhân viên chi tiêu bằng Đồng Tốt Doanh Nghiệp). Sau đó thiết lập tùy chỉnh 3 loại hạn mức theo nhu cầu và nhấn “Lưu cài đặt”.
LƯU Ý: Hạn mức có thể được tùy chọn làm mới vào các ngày trong tháng.

Bước 3: Xác nhận lại thay đổi cài đặt và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất lưu cài đặt mới cho “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên”.

 

Sau khi cài đặt hạn mức giao dịch thành công, “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” có thể sử dụng Đồng Tốt đã được cài đặt hạn mức để thực hiện thanh toán các dịch vụ trên Chợ Tốt bằng hình thức thanh toán “Đồng Tốt Doanh Nghiệp”.

LƯU Ý: Nếu không có lựa chọn Đồng Tốt Doanh nghiệp tại trang Thanh toán, “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” có thể đăng xuất rồi đăng nhập lại, hoặc xoá lịch sử truy cập.

 

Đối với hình thức “Cài đặt hạn mức giao dịch”, “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” có thể quản lý hoạt động của tài khoản dưới quyền bằng cách:

 • Xem lịch sử giao dịch của tài khoản dưới quyền

Bước 1: Chọn “Lịch sử giao dịch” tại màn hình quản lý “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”.

Bước 2: Tìm “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” muốn theo dõi, sau đó chọn “Lọc” hoặc “Xuất CSV” để xem các giao dịch của tài khoản dưới quyền.

 • Quản lý chi tiêu của tài khoản dưới quyền

Bước 1: Chọn “Quản lý chi tiêu” tại màn hình quản lý của “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”.

Bước 2: Chọn tài khoản dưới quyền muốn xem quản lý chi tiêu và chọn “Xuất CSV”.

CHUYỂN ĐỒNG TỐT

“Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” có thể chuyển Đồng Tốt cho tài khoản dưới quyền theo các bước sau:

Bước 1: Chọn “Chuyển Đồng Tốt” tại trang “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”.

Bước 2: Nhập các thông tin để chuyển Đồng Tốt:

 • Chọn loại tài khoản mà “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” muốn chuyển Đồng Tốt cho tài khoản dưới quyền.
 • Nhập Số Đồng Tốt muốn chuyển.
 • Chọn các Tài khoản thụ hưởng.

Bước 3: Kiểm tra và Xác nhận giao dịch.

Bước 4: Chọn “Chuyển Đồng Tốt” và đợi giao dịch chuyển trạng thái thành công.

 

Sau khi nhận được Đồng Tốt từ “Tài khoản của Doanh nghiệp”, “Tài khoản của Quản lý” có thể sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt hoặc chuyển tiếp xuống cho các “Tài khoản của Nhân viên” thuộc quyền quản lý.
“Tài khoản của Nhân viên” có thể sử dụng Đồng Tốt nhận từ ‘Tài khoản của Quản lý” để thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt.

LƯU Ý:

 • Đồng Tốt sau khi được chuyển vào “Tài khoản của Nhân Viên” sẽ không thể thuyên chuyển qua bất kỳ tài khoản nào khác trên Chợ Tốt.
 • Đồng Tốt mà “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” nhận được sẽ cộng thêm vào Tài khoản chính, Tài khoản Đồng Tốt theo hợp đồng hoặc Tài khoản khuyến mãi (tùy theo Đồng Tốt được chuyển từ tài khoản nào của Tài khoản Doanh nghiệp) và có hạn sử dụng theo “Tài khoản của Doanh nghiệp”.
 • Nếu “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” ngừng Cấp quyền cho “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên”, Đồng Tốt đã chuyển cho nhân viên đó vẫn có thể sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên Chợ Tốt.
 • Nếu “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý” Xóa “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” khỏi trang quản lý của “Tài khoản của Doanh nghiệp/Quản lý”, Đồng Tốt đã được chuyển cho “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” sẽ hết hạn ngay thời điểm “Tài khoản của Quản lý/Nhân viên” bị xóa.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tính năng Tài khoản Doanh nghiệp của Chợ Tốt, vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách tại số điện thoại 0909 633 169 (Giờ làm việc: ​​8h30-12h và 13h15 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi