Tôi là người bán Tôi là người mua

Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên là gì?

1. Định nghĩa

Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên là tính năng giúp doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi hoạt động đăng tin, sử dụng phí đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin khác mà được chi trả bằng ngân sách của doanh nghiệp do các nhân viên trực thuộc doanh nghiệp đó thực hiện trên Chợ Tốt.

Bằng cách thiết lập Tài khoản Doanh nghiệp và các Tài khoản Nhân viên, doanh nghiệp có thể chủ động quản lý ngân sách của doanh nghiệp mình. Tài khoản Nhân viên có thể thực hiện thanh toán cho các dịch vụ có tính phí trên Nền tảng Chợ Tốt thông qua phương thức thanh toán Đồng Tốt Doanh Nghiệp.

 

2. Lợi ích khi đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên

Sau khi hoàn thành đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên, Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản sẽ được tiếp cận tới các lợi ích sau:

 

3. Đối tượng sử dụng

Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản có pháp nhân đều có thể đăng ký sử dụng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

 

4. Các tính năng của Tài khoản Doanh nghiệp – Nhân viên

Các tính năng khác nhau theo thiết lập của 2 loại tài khoản:

a. Tài khoản Doanh nghiệp

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
 • Thêm các Tài khoản Nhân viên.
 • Xem lịch sử đăng tin của tất cả các Tài khoản Nhân viên.
 • Xóa liên kết với Tài khoản Nhân viên.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các Tài khoản Nhân viên.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên từng Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên Tài khoản Doanh nghiệp mà các Tài khoản Nhân viên được phép sử dụng mỗi tháng.
 • Tham gia các chương trình khuyến mãi của Chợ Tốt dành cho Tài khoản Doanh nghiệp
 • Nhận được hoàn tiền (bằng Đồng Tốt) trên các giao dịch thất bại của Tài khoản Nhân viên
 • Không có tính năng chuyển tiền cho Tài khoản Nhân viên

b. Tài khoản Nhân viên

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường
 • Thanh toán cho dịch vụ đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin có thu phí trên Chợ Tốt bằng phương thức Đồng Tốt Doanh Nghiệp (tiền được trừ trực tiếp vào tài khoản doanh nghiệp) 
 • Xem lịch sử giao dịch của chính Tài khoản Nhân viên đó 
 • Không có tính năng chuyển tiền cho Tài khoản doanh nghiệp hoặc chuyển tiền cho bất cứ các Tài khoản Nhân viên khác
 • Không được tham gia vào các chương trình khuyến mại áp dụng cho Tài khoản Doanh nghiệp từ Chợ Tốt.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


Bài viết liên quan

Bạn vẫn còn thắc mắc ?
Liên hệ với chúng tôi