Tôi là người bán Tôi là người mua

Điều khoản sử dụng của Nhatot.com

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên trang website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản sử dụng này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Nhatot.com sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản sử dụng.

Điều khoản sử dụng này được ký kết bởi và giữa Nhatot.com với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Nhatot.com (được gọi chung là “người dùng” hoặc “bạn”).

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người dùng

1.1 Trách nhiệm của người dùng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Nhatot.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc bạn sử dụng website Nhatot.com, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Nhatot.com, (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Nhatot.com.

Bằng việc cung cấp thông tin bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, email khi đăng ký tài khoản thành viên hay các trường thu thập thông tin trên website Nhatot.com, bạn đồng ý nhận các cuộc gọi, tin nhắn, email từ Nhatot.com bao gồm không giới hạn các nội dung liên quan đến chăm sóc khách hàng, giới thiệu, quảng cáo dịch vụ của Nhatot.com cũng như các sản phẩm, dịch vụ của cổ đông sở hữu, công ty liên kết, đơn vị thành viên của công ty sở hữu website Nhatot.com.

Bạn đồng ý rằng hành động duy nhất thể hiện yêu cầu của bạn về việc đề nghị Nhatot.com chấm dứt thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn, gửi email đến bạn đó là xóa tài khoản thành viên trên Nhatot.com theo Quy chế hoạt động của website Nhatot.com hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản/hình thức khác tương đương tới Nhatot.com.

1.2. Hạn chế đối với người dùng

Truy cập tới website Nhatot.com, bạn đồng ý sẽ không:

 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Nhatot.com;
 • Hạn chế hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
 • Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Nhatot.com quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Nhatot.com;
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 • Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Nhatot.com;
 • Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;
 • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;
 • Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
 • Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Nhatot.com, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

Trang web Nhatot.com, nội dung trực thuộc web Nhatot.com thuộc tài sản độc quyền của Nhatot.com.

Tất cả các nội dung, tổ chức, bố cục, văn bản, tài liệu, cơ sở dữ liệu, đồ họa, thiết kế, tuyển tập, ảnh, hình ảnh, hình vẽ, video, đoạn thu âm và các tài liệu khác liên quan đến Trang web (‘Các sản phẩm đã nêu’) là các sản phẩm được bảo vệ theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động sau đây mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty:

 • Chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, tải, đăng, tạo sản phẩm phát sinh, làm giả và sử dụng Các sản phẩm đã nêu trên bất kỳ trang web nào khác; và
 • Chuyển nhượng và / hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, danh sách người dùng, cơ sở dữ liệu hay các danh sách khác, tuyển tập, sản phẩm hay dịch vụ nào khác được cung cấp bởi hay mua từ Công ty hoặc Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, đồ học, biểu trưng, ảnh, tập âm thanh và hình ảnh.

Việc đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên (‘Trang web’) không cấu thành nên sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và tài liệu.

Không được tái tạo phần nào của Các sản phẩm đã nêu dưới bất kỳ hình thức nào hay đưa vào bất kỳ hệ thống truy tìm thông tin nào, dù là điện tử hay máy móc, để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép bổ sung, bán hàng, chuẩn bị sản phẩm phát sinh hay các hình thức sử dụng khác ngoài sự sử dụng vì mục đích cá nhân của Người dùng.

Với việc sử dụng trang web, Người dùng đồng ý chuyển nhượng cho Công ty toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến bản quyền của các rao vặt và quảng cáo đăng trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các đoạn văn bản, đồ họa, hình vẽ, bố cục và ảnh (“Các sản phẩm được chuyển nhượng’).

Với việc sử dụng trang web, Người dùng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của Các sản phẩm được chuyển nhượng và sẽ bảo đảm cho Công ty không phải chịu thiệt hại từ các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ quyền sở hữu Các sản phẩm được chuyển nhượng.

Tất cả các ảnh sử dụng trong bất kỳ rao vặt và quảng cáo nào và được đăng trên Trang web sẽ được đóng dấu hình mờ của Nhà Tốt (‘Hình mờ’). Không được xóa bỏ Hình mờ vào bất kỳ lúc nào.

Nhatot.com rất chú trọng đến việc vi phạm bản quyền và sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động bao gồm cả tiến hành kiện tụng với bất kỳ người nào vi phạm bản quyền. Xin lưu ý rằng việc vi phạm bản quyền sẽ dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web Nhatot.com cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Nhatot.com. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào Nhatot.com hoặc bất kỳ phần nào của Website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 

3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý 

Việc truy cập và sử dụng website Nhatot.com do Người dùng hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp trên Nhatot.com.

Khi Người dùng đăng tải các tài liệu, thông tin (thông tin, hồ sơ bất động sản v.v.) trên Nhatot.com nhằm mục đích bán/cho thuê, mua/thuê, mặc nhiên Người dùng đồng ý rằng các tài liệu, thông tin đó của mình ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích bán/cho thuê, mua/thuê, có thể được bên thứ ba sao chép mà chưa được sự đồng ý của Nhatot.com.

Nhatot.com không chịu bất kỳ trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của Người dùng của bên thứ ba dù chưa được sự cho phép của Nhatot.com. Đối tác lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản và những thông tin ghi rõ là bảo mật trên Nhatot.com mới được bảo mật.

Nhatot.com không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa Người dùng và một bên thứ ba khác.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhatot.com không chịu trách nhiệm pháp lý với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ trên Nhatot.com ngay cả khi Nhatot.com đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

 

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Nhatot.com trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Nhatot.com. Website Nhatot.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Nhatot.com mà không thông báo với các hành động khi Nhatot.com tin là vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Nhatot.com đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website Nhatot.com và những người dùng khác.

Website Nhatot.com với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản sử dụng này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Nhatot.com nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung được tải xuống từ Nhatot.com, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

 

5. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Nhatot.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Nhatot.com. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Nhatot.com hoặc được kiểm soát bởi Nhatot.com. Website Nhatot.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Nhatot.com mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website Nhatot.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Nhatot.com, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Nhatot.com.

 

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Nhatot.com, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản sử dụng này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Nhatot.com hoặc site internet được kết nối đến hoặc từ website Nhatot.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Nhatot.com.

 

7. Các vấn đề khác

Điều khoản sử dụng này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Nhatot.com và bạn, và thay thế mọi thỏa thuận trước đây về chủ đề này. Website Nhatot.com có thể xét lại Điều khoản sử dụng này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Nhatot.com. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản sử dụng này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Nhatot.com . Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Nhatot.com sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Nhatot.com không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên Nhatot.com sẽ hữu ích đối với bạn.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi