Tôi là người bán Tôi là người mua

Chính sách bảo mật của Nhatot.com

Chào mừng bạn đến với nền tảng Nhatot.com (“Nhà Tốt”) được vận hành bởi Công ty TNHH Chợ Tốt (sau đây có thể được gọi là “Chợ Tốt” hoặc “Chúng tôi”). Chợ Tốt cam kết tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật này hay còn gọi là Quy chế quyền riêng tư (sau đây được gọi chung là “Quy chế”) được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn truy cập vào trang web Nhatot.com của chúng tôi và tất cả các trang web phụ liên quan khác (“Nền tảng”).

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, đăng ký Tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Quy chế này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ QUY ĐỊNH TRONG QUY CHẾ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy chế này tại từng thời điểm. Nếu Chúng tôi thay đổi Quy chế này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Quy chế Quyền riêng tư được sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi.

1. Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu nào?

1.1 Những dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các thông tin sau:

a) Thông tin cá nhân như thông tin tài khoản, họ và tên, thông tin email, thông tin liên hệ, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động. Ngoài thông tin đăng ký, chúng tôi có thể hỏi bạn các thông tin cá nhân khác nếu bạn đăng quảng cáo tuyển dụng hoặc các tính năng khác trên Nền tảng của chúng tôi như thông tin về mức lương, bằng cấp, chứng chỉ

b) Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được bạn sử dụng truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi như địa chỉ IP, địa chỉ máy (URL) website của bạn, các thông tin về trình duyệt, các địa chỉ bạn đã truy cập trên Nền tảng, thời gian bạn hoạt động trên Nền tảng của chúng tôi;

c) Thông tin dữ liệu về vị trí như vị trí điện thoại di động của bạn và/hoặc bất kỳ thông tin vị trí nào như khi bạn cho phép mở tính năng vị trí điện thoại di động của bạn để chụp và/hoặc chia sẻ vị trí của bạn với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video của bạn và tải nội dung đó lên Nền tảng;

d) Dữ liệu về lịch sử hội thoại, nội dung hội thoại giữa bạn và (các) người dùng khác trên Nền tảng của chúng tôi khi bạn sử dụng tính năng Chat để trao đổi thông qua chức năng Chat trên Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.

e) Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được tiết lộ bởi bạn khi bạn đăng nhập để sử dụng các Dịch vụ hoặc trải nghiệm các tính năng trên Nền tảng của chúng tôi.

f) Bất kỳ dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng.

1.2 Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn trong các trường hợp sau:

a) Khi bạn đăng ký và/hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

b) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ trên Nền tảng chúng tôi;

c) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền tảng của chúng tôi;

d) Khi bạn sử dụng chức năng Chat trên Nền tảng;

e) Khi bạn đồng ý đăng ký, tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, chiến dịch khuyến mãi hoặc chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi;

f) Khi bạn đăng bất kỳ ý kiến, nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền tảng hoặc khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét về nội dung của bạn đã tải lên Nền tảng;

g) Khi bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc khi bên thứ ba khiếu nại về bạn hoặc nội dung của bạn trên Nền tảng;

h) Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

1.3 Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn phải thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân của mình và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu cần thiết để xác minh thông tin cá nhân do bạn cung cấp.

1.4 Nếu bạn liên kết tài khoản của bạn trên Nền tảng của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội nào của Nhà Tốt, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý, sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo Quy chế Quyền riêng tư này tại mọi thời điểm.

 

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

 • Nhằm mục đích vận hành, phân tích, đánh giá, cải thiện và nâng cấp Dịch vụ  và trải nghiệm của người dùng trên Nền tảng của chúng tôi;
 • Để nhận dạng và/hoặc xác minh danh tính người dùng;
 • Để liên hệ cho mục đích hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn với chúng tôi;
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, đánh giá, phát triển dữ liệu trên Nền tảng của chúng tôi;
 • Để nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản;
 • Để xác định người dùng truy cập trên Nền tảng;
 • Để phát hiện, điều tra và/hoặc ngăn chặn các hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị hoặc mục đích tiếp thị. Bạn có thể huỷ đăng ký nhận tiếp thị tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng huỷ đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử;
 • Để gửi các thông báo hoặc thông tin mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc bạn sẽ quan tâm bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin về dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng, trừ khi bạn từ chối nhận những thông báo hoặc thông tin này;
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Và bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

 

3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập và tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để thực hiện một số chức năng của chúng tôi, như:

 • Các đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý, phân tích dữ liệu mà chúng tôi thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi như dịch vụ lưu trữ máy chủ của web;
 • Các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc gửi, nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) đến người dùng;
 • Các đối tác trong hoạt động marketing;
 • Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ an toàn và an ninh cho Dịch vụ;
 • Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc và/hoặc công ty liên kết của chúng tôi;
 • Và/hoặc các đối tác khác mà chúng tôi tiết lộ hoặc bên thứ ba đó thu thập và xử lý thông tin của bản vì một trong các Mục đích thu thập được đề cập theo Quy chế này.

Những cá nhân và/hoặc công ty này sẽ có thể truy cập thông tin này của bạn khi cần thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được chia sẻ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác và cam kết tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật tương đương như được Quy định tại Quy chế này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chúng tôi tin rằng đó là hành động cần thiết để: (a) tuân theo theo quy định pháp luật; (b) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (c) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc cộng đồng..

Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hoặc logo của công ty bạn, hay thông tin khác  về hoặc từ các hoạt động quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích tiếp thị của chúng tôi. Ví dụ các tên và logo công ty có thể được sử dụng trong quảng cáo trên báo, phương tiện điện tử, thư gửi trực tiếp và/hoặc các tài liệu khác liên quan trên Nền tảng website Nhatot.com hoặc của chúng tôi.

 

4. Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và Dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để bạn không phải nhập thông tin đăng nhập của mình cho mỗi lần vào Nền tảng.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc các Dịch vụ của chúng tôi.

 

5. Truy cập, điều chỉnh thông tin cá nhân

 • Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân của mình tại trang Hồ sơ cá nhân.
 • Bạn có thể yêu cầu truy cập các thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.
 • Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.
 • Bạn có thể xóa lịch sử hội thoại trong chức năng Chat trên Nền tảng.
 • Chúng tôi có thể từ chối bạn yêu cầu truy cập thông tin cá nhân nếu:
  • Thông tin chỉ dùng với mục đích phân tích và đánh giá.
  • Thông tin sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp).
  • Thông tin tổn hại đến hoạt động thương mại & cạnh tranh của chúng tôi.
  • Chi phí, công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích nhận được của chúng tôi hoặc của bạn.
 • Chúng tôi có quyền xác định thông tin nào nằm trong phạm vi có thể từ chối.

 

6. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

 • Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật thích hợp để đảm bảo các thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, tránh truy cập trái phép thông tin người dùng như:
  • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
  • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

 

7. Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian do pháp luật yêu cầu; hoặc cho đến khi mục đích thu thập thông tin đó vẫn còn theo Quy chế này; hoặc cho đến khi Người dùng có yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của chính mình.

 

8. Thay đổi Quy chế quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Quy chế quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào miễn là các cập nhật, thay đổi này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi, cập nhật này sẽ được thông báo đến tất cả người dùng trên Nền tảng của chúng tôi.

 

9. Rút lại sự đồng ý về việc tiếp tục sử dụng, thu thập dữ liệu cá nhân

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Xin vui lòng lưu ý nếu bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi.

 

10. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, muốn truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected]

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi