Tôi là người bán Tôi là người mua

Quy định sử dụng Đồng Tốt trên Chợ Tốt

1. Khái niệm và quy định về tài khoản Đồng Tốt

a. Giá trị và phạm vi hoạt động của Đồng Tốt

           _ Đồng Tốt (ĐT) là công cụ thanh toán do Công ty TNHH Chợ Tốt (“Chợ Tốt”) phát hành để người dùng sử dụng thanh toán trước cho các hàng hoá, dịch vụ mà do chính Chợ Tốt cung cấp. Đồng Tốt duy nhất được sử dụng để thanh toán trước cho các hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi Chợ Tốt, bao gồm trên các trang chotot.com, m.chotot.com, vieclamtot.com, m.vieclamtot.com và ứng dụng Chợ Tốt (Android, iOS và Window Phone). 

           _ Đồng Tốt không được sử dụng để thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ khác mà Chợ Tốt không cung cấp. Vì vậy, người dùng không thể sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi các doanh nghiệp hoặc bất kỳ bên thứ ba khác.

           _ Đồng Tốt không được sử dụng để luân chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau trên Chợ Tốt, không phát sinh lãi suất, không được quy đổi để rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.

           _ Khi người dùng sử dụng Đồng Tốt để thanh toán trước cho các hàng hoá, dịch vụ do Chợ Tốt cung cấp, 01 Đồng Tốt sẽ được quy đổi tương đương với 01 Việt Nam Đồng (1 Đồng Tốt = 1 Việt Nam Đồng), số tiền thanh toán trước tương ứng với số Đồng Tốt được quy đổi sẽ được trừ đi tương ứng trong tài khoản Đồng Tốt của người dùng.

           _ Khi Người dùng nạp Đồng Tốt để thanh toán trước cho các hàng hoá, dịch vụ do Chợ Tốt cung cấp, số tiền thanh toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo pháp luật hiện hành. Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Chợ Tốt áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

b. Các loại tài khoản Đồng Tốt

           _ Tài Khoản Chính (TKC): thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh trong quá trình nạp. Không có giới hạn về số lượng Đồng Tốt trong tài khoản chính.

           _ Tài Khoản Khuyến Mãi (TKKM): thể hiện số lượng Đồng Tốt không phát sinh trong quá trình nạp. Đây là tài khoản dành cho các hoạt động khuyến mãi/mã khuyến mãi từ Chợ Tốt. Tài khoản này chỉ được chứa tối đa 300.000.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng tổng số Đồng Tốt được khuyến mãi tặng nhiều hơn 300.000.000; hệ thống chỉ ghi nhận 300.000.000 ĐT.

           _ Tài khoản từ Hợp đồng (HĐ): Thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh từ Gói nạp Đồng Tốt theo yêu cầu. Gói nạp Đồng Tốt theo yêu cầu là các gói nạp Đồng Tốt được thực hiện theo quy định của Hợp Đồng và chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

           _ Tài khoản Doanh nghiệp: Thể hiện số lượng Đồng Tốt mà Tài khoản nhân viên được cấp hạn mức sử dụng từ Tài khoản Doanh nghiệp.

           _ Khi sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong các loại tài khoản Đồng Tốt có giá trị ngang nhau.

2. Sử dụng Đồng Tốt

a. Mở tài khoản Đồng Tốt

          _ Tài khoản Đồng Tốt được gắn liền với tài khoản của khách hàng trên Chợ Tốt.

          _ Mỗi tài khoản cá nhân trên Chợ Tốt chỉ được sở hữu bởi một người dùng duy nhất với thông tin bắt buộc là số điện thoại di động cá nhân. Người dùng được khuyến khích nên xác nhận số điện thoại trước khi bắt đầu đăng tin trên Chợ Tốt.

          _ Việc mở tài khoản và tài khoản Đồng Tốt là hoàn toàn miễn phí đối với mọi người dùng.

b. Quy định sử dụng Đồng Tốt

           _ Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Chợ Tốt sẽ đề ra các mức thanh toán khác nhau khi trả trực tiếp qua các Cổng thanh toán hoặc khi trả bằng Đồng Tốt. Tuy nhiên nếu không có thông báo từ Chợ Tốt, giá của các dịch vụ khi thanh toán bằng Đồng Tốt sẽ tương đương giá khi thanh toán bằng các phương thức thanh toán khác (ATM, chuyển khoản,…). Bảng giá chi tiết các dịch vụ “Đẩy Tin”.

           _ Các giao dịch phát sinh bằng VNĐ hoặc Đồng Tốt đều được ghi nhận lại trong “Lịch Sử Giao Dịch”. Khách hàng có thể vào trang “Lịch sử giao dịch”, sau đó chọn phần “Đồng Tốt” để kiểm tra chi tiết các giao dịch liên quan đến Đồng Tốt (nạp Đồng Tốt, thanh toán dịch vụ bằng Đồng Tốt, v.v.).  

           _ Các dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt, dù được trả bằng VNĐ hoặc Đồng Tốt, đều được hệ thống xử lý như nhau, không có phân biệt đối xử khi trả bằng Đồng Tốt hay Việt Nam Đồng.

c. Thời gian sử dụng và nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt (ĐT) trong Tài Khoản Chính (TKC): 365 ngày tính từ giao dịch Đồng Tốt cuối cùng của TKC (xem định nghĩa giao dịch bên dưới phần “Lưu ý”), trừ trường hợp khách hàng và Chợ Tốt có thỏa thuận riêng về giá trị sử dụng Đồng Tốt.

Ví dụ 1: Tài khoản của Khách hàng chưa có Đồng Tốt (Đồng Tốt = 0). Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 ĐT vào TKC ngày 01/05/2016, hết hạn ngày 02/05/2017. Ngày 01/06/2016, khách hàng nạp Gói 2 – 100.000 ĐT vào TKC. Khách hàng sẽ có tổng cộng 200.000 ĐT trong TKC, hết hạn 02/06/2017.

Ví dụ 2: Tài khoản của Khách hàng chưa có Đồng Tốt (Đồng Tốt = 0). Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 ĐT vào TKC ngày 01/07/2016, hết hạn ngày 02/07/2017. Ngày 01/08/2016, khách hàng mua gói đẩy tin 15.000 Đồng Tốt. Khi đó Khách hàng sẽ còn 85.000 ĐT trong TKC, hết hạn 02/08/2017.

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt (ĐT) trong Tài Khoản Khuyến mãi (TKKM): tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, thời hạn sử dụng của Đồng Tốt sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nếu không có thông báo chính thức từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong TKKM cần được sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được nạp vào tài khoản. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi chưa được sử dụng sẽ tự động hết hạn. Các phát sinh giao dịch trong TKKM sẽ không làm thay đổi ngày hết hạn của Đồng Tốt trong TKKM.

Ví dụ: Khách hàng được tặng Gói 1 – 50.000 ĐT vào ngày 01/04/2016 và Gói 2 – 50.000 vào ngày 15/05/2016. Trong thời gian 30 ngày, dù khách hàng sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 1, vào ngày 01/05/2016, phần còn lại của Gói 1 hay toàn bộ 50.000 ĐT của Gói 1 đều sẽ hết hạn sử dụng. Tương tự, Gói 2 sẽ hết hạn vào 15/06/2016 cho dù khách hàng có sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 2.

 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt trong Tài khoản từ Hợp đồng được quy định cụ thể tại Mục “Ngày Đồng Tốt hết hạn” khi chọn “Xem Hợp Đồng” tại giao diện Hợp đồng cung cấp dịch vụ trên nền tảng Chợ Tốt hoặc Phụ lục 1 của Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Gói Nạp Đồng Tốt Theo Yêu Cầu tương ứng. Trường hợp quá thời hạn này, Khách hàng chưa sử dụng hết thì số lượng Đồng Tốt chưa sử dụng hết đó sẽ mất hiệu lực và được tự động trừ khỏi tài khoản Đồng Tốt tương ứng, trừ trường hợp có thông báo khác từ phía Chợ Tốt.
 • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt trong Tài khoản Doanh nghiệp sẽ theo thời hạn của Tài khoản Doanh nghiệp. Trường hợp quá thời hạn được cấp hạn mức sử dụng bởi Tài khoản Doanh nghiệp, Khách hàng chưa sử dụng hết thì số lượng Đồng Tốt chưa sử dụng hết đó sẽ mất hiệu lực và được tự động trừ khỏi Tài khoản Doanh nghiệp.
 • Đồng Tốt (ĐT) được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ từ Chợ Tốt. Trong trường hợp số dư giữa các loại tài khoản Đồng Tốt đều lớn hơn 0, hệ thống sẽ tự động trừ ĐT theo thứ tự: Tài Khoản Khuyến mãi → Tài Khoản từ Hợp đồng  → Tài Khoản Chính. Ngoại lệ, hệ thống sẽ trừ Đồng Tốt từ “Tài khoản từ Hợp đồng” trước rồi mới đến “Tài khoản Khuyến mãi” nếu Đồng Tốt trong “Tài khoản từ Hợp đồng” có thời hạn sử dụng sớm hơn Đồng Tốt trong “Tài khoản Khuyến mãi”.

Ví dụ 1: Khách hàng có 200.000 ĐT trong TKC và 100.000 ĐT trong TKKM, khách hàng phải trả 150.000 ĐT cho dịch vụ, hệ thống sẽ trừ 100.000 ĐT từ TKKM và 50.000 ĐT từ TKC.

Ví dụ 2: Khách hàng có 60.000 ĐT trong “Tài khoản từ Hợp đồng” có thời hạn đến 15/02/2024 và 50.000 ĐT trong TKKM có thời hạn đến 01/03/2024, khách hàng phải trả 90.000 ĐT cho dịch vụ, hệ thống sẽ trừ 60.000 ĐT trong “Tài khoản từ Hợp đồng” và 30.000 ĐT từ TKKM.

 • Khi thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt, Đồng Tốt (ĐT) trong TKKM sẽ được trừ theo phương pháp “vào trước – ra trước”. Hệ thống sẽ tự động trừ Đồng Tốt được nạp vào TKKM đầu tiên, rồi mới đến những Đồng Tốt được nạp sau đó.

Ví dụ: Ngày 01/4/2016, khách hàng nạp Gói 1 – 50.000 ĐT vào TKKM và ngày 05/04/2016 nạp Gói 2 – 100.000 ĐT vào TKKM. Ngày 15/04/2016, khách hàng mua gói đẩy tin, ĐT từ Gói 1 sẽ được trừ trước, trong trường hợp giá trị của gói đẩy tin lớn hơn 50.000 ĐT, hệ thống sẽ tiếp tục trừ ĐT ở Gói 2.

 • Khi thanh toán cho các dịch vụ trên Chợ Tốt, Đồng Tốt (ĐT) trong “Tài khoản từ Hợp đồng” sẽ được trừ theo thứ tự gói hợp đồng có thời gian hết hạn gần nhất.

Ví dụ: Ngày 01/04/2024, khách hàng nạp Gói hợp đồng 1 – 100.000 ĐT có thời hạn theo hợp đồng đến 30/04/2024 và ngày 05/04/2024 nạp Gói hợp đồng 2 – 50.000 ĐT có thời hạn theo hợp đồng đến 15/04/2024. Ngày 07/04/2024, khách hàng mua gói đẩy tin, ĐT từ Gói hợp đồng 2 sẽ được trừ trước, trong trường hợp giá trị của gói đẩy tin lớn hơn 50.000 ĐT, hệ thống sẽ tiếp tục trừ ĐT ở Gói hợp đồng 1.

Lưu ý:

 • Các giao dịch Đồng Tốt bao gồm: (1) nạp tiền vào TKC/Tài khoản từ Hợp đồng; (2) sử dụng Đồng Tốt chi trả cho dịch vụ hỗ trợ của Chợ Tốt.
 • Ngày phát sinh giao dịch giữa các loại tài khoản Đồng Tốt sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ: Ngày phát sinh giao dịch Đồng Tốt trong TKKM không ảnh hưởng đến ngày hết hạn của TKC và ngược lại.
 • Trong trường hợp người dùng nhận Đồng Tốt được chuyển từ Tài khoản Doanh nghiệp (không phải hình thức cấp hạn mức), Đồng Tốt nhận được sẽ nằm ở Tài khoản Chính hoặc Tài khoản Khuyến mãi hoặc Tài khoản từ Hợp đồng, tương ứng với loại tài khoản Đồng Tốt ở Tài khoản Doanh nghiệp. Theo đó, thời hạn sử dụng Đồng Tốt sẽ theo thời hạn của Tài khoản Doanh nghiệp và Đồng Tốt này không thể gia hạn được.

 

d. Các gói nạp Đồng Tốt khi nạp qua trang web www.chotot.com

Giá (VNĐ) Đồng Tốt (ĐT)
8.000.000 8.000.000
3.000.000 3.000.000
1.500.000 1.500.000
1.000.000 1.000.000
500.000 500.000
100.000 100.000
50.000 50.000
20.000 20.000

_ Lưu ý:

                 + Các gói nạp Đồng Tốt có thể thay đổi tuỳ theo chính sách bán hàng của Chợ Tốt trong từng giai đoạn khác nhau.

                 + Tại thời điểm hiện tại, để hỗ trợ khách hàng, Chợ Tốt đã thanh toán toàn bộ chi phí cho các đối tác của Chợ Tốt do phát sinh từ giao dịch nạp tiền. Tuỳ vào chính sách ban hành tại những thời điểm khác nhau, Chợ Tốt không đảm bảo sẽ chi trả cho toàn bộ chi phí.

e. Các phương thức nạp Đồng Tốt

Tất cả các Đồng Tốt phát sinh từ giao dịch nạp Đồng Tốt sẽ được ghi nhận trong TKC. Khách hàng có thể nạp Đồng Tốt  thông qua các phương thức sau:

 • Thẻ ngân hàng nội địa (ATM)/Internet Banking: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tương ứng của khách hàng. Tuỳ từng yêu cầu từ các ngân hàng khác nhau, hệ thống của bên thứ 3 sẽ yêu cầu khách hàng phải đăng nhập vào tài khoản Internet Banking hoặc không. Yêu cầu đối với khách hàng thanh toán bằng hình thức này là khách hàng phải đăng kí Internet Banking đối với ngân hàng tương ứng.
 • Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master/JCB): tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ của khách hàng. Tùy vào loại thẻ, khách hàng sẽ thanh toán trước (debit) hoặc thanh toán sau (credit) cho ngân hàng tương ứng.
 • Thanh toán qua ví MoMo/ZaloPay: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ ngân hàng của khách hàng mà có liên kết với MoMo/ZaloPay hoặc vào số dư trong ví MoMo/ZaloPay của khách hàng.
 • Tại các điểm giao dịch: khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của Payoo trên toàn quốc. Những điểm giao dịch phổ biến như Family Mart, B’s Mart, CircleK, Aeon, Cocomart, Shop & Go, Viễn Thông, FPT, Guardian, Nguyễn Kim, Pharmacity, Viễn Thông A, Vinmart, Vin Pro, …
 • Chuyển khoản: khách hàng sẽ thực hiện chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng đang sử dụng qua tài khoản Ngân hàng của Cổng thanh toán liên kết với Chợ Tốt. Tuỳ vào từng ngân hàng khách hàng đang sử dụng, khách hàng có thể bị trừ phí chuyển khoản hoặc không tương ứng với quy định của Ngân hàng. 
 • Mua trước trả sau: khách hàng sẽ đăng ký tài khoản với Đối tác và được cấp hạn mức để thanh toán dịch vụ của Chợ Tốt từ tài khoản được cấp. Tuỳ vào điều kiện và giá trị đơn hàng thì Khách hàng sẽ được đề xuất kỳ hạn thanh toán lại khoản vay cho Đối tác tương ứng.

f. Đồng Tốt trong Tài Khoản Khuyến Mãi

          _ Thông qua các chương trình khuyến mãi từ Chợ Tốt, khách hàng sẽ nhận được Đồng Tốt khuyến mãi. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng Đồng Tốt được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận Đồng Tốt khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.

          _ Đồng Tốt trong TKKM có giá trị sử dụng 30 ngày và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKC. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKKM.

3. Vai trò của Chợ Tốt đối với các bên

a.Vai trò của Chợ Tốt

     _ Chợ Tốt là bên cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thông qua các nền tảng  trực tuyến của Chợ Tốt (chotot.vn; m.chotot.vn; ứng dụng Chợ Tốt trên Android, iOS và Window).

     _ Chợ Tốt cung cấp Tài Khoản Đồng Tốt để khách hàng có thể dễ dàng thanh toán cho các  dịch vụ hỗ trợ trên trang Chợ Tốt.

     _ Đối với các phương thức nạp Đồng Tốt, Chợ Tốt làm việc với các đối tác để đa dạng hoá các hình thức thanh toán cho khách hàng. Chợ Tốt không trực tiếp cung cấp dịch vụ nạp Đồng Tốt cho khách hàng.

b. Đối với khách hàng

      _ Khách hàng là bên mua các dịch vụ hỗ trợ  từ Chợ Tốt để tăng hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh trên trang mua bán của Chợ Tốt.

      _ Khách hàng mua dịch vụ trực tiếp từ Chợ Tốt, chi phí cho các dịch vụ này được thanh toán thông qua các bên thứ ba dưới sự đồng ý của Chợ Tốt.

c. Đối với các bên cung cấp dịch vụ

       _ Bên thứ ba là bên cung cấp các phương thức  thanh toán cho Chợ Tốt và người dùng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ  của Chợ Tốt.

       _ Bên thứ ba cung cấp dịch vụ chỉ chịu trách nhiệm tại các bước thanh toán, không mang vai trò trong các dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt.

       _ Bên cung cấp dịch vụ có thể làm việc với các đối tác (ví dụ như Ngân Hàng, Nhà Mạng, Điểm Thanh Toán) để việc thanh toán dễ dàng và tiện lợi hơn cho khách hàng.

4. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

a. Đối với khách hàng

 • Quyền của khách hàng

          _ Khách hàng được quyền đăng ký và mở tài khoản cá nhân với Chợ Tốt. Mỗi tài khoản cá nhân sẽ gắn liền với tài khoản Đồng Tốt tương ứng.  Khách hàng có thể sử dụng Đồng Tốt để chi trả cho các dịch vụ của Chợ Tốt.

          _ Khách hàng được quyền sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán để nạp Đồng tốt vào tài khoản.

           _ Trong trường hợp khách hàng không muốn thanh toán bằng Đồng Tốt, Khách hàng vẫn có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng Việt Nam Đồng (ATM, SMS) để chi trả trực tiếp cho dịch vụ, tuân thủ quy định cụ thể của Chợ Tốt đối với từng hình thức thanh toán.

          _ Khách hàng có quyền liên hệ Chợ Tốt để được tư vấn về các dịch vụ cũng như khiếu nại lên bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng nếu có sai sót xảy ra trong quá trình sử dụng Đồng Tốt.

          _ Khách hàng được bảo vệ thông tin cá nhân theo “Quy Chế Riêng Tư” và những sửa đổi, bổ sung của quy chế tuỳ từng thời điểm.

          _ Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng theo quy định của pháp luật.

 • Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng

           _ Khách hàng có nghĩa vụ bảo vệ và chịu trách nhiêm đối với các thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế và các thông tin tài khoản, thông tin tài chính gắn liền với Chợ Tốt.

           _ Khách hàng không được chia sẻ thông tin tài khoản với người khác, không cho người khác mượn tài khoản, dùng chung tài khoản.

           _ Báo ngay cho Chợ Tốt trong trường hợp một trong những thông tin tài khoản bị lộ hay khi có những thay đổi gì về thông tin cá nhân của khách hàng.

           _ Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, quy định của nhà mạng, quy định của ngân hàng cùng với những quy định khác của Chợ Tốt cũng như của các bên thứ ba có liên quan.

           _ Phối hợp với Chợ Tốt và các cơ quan chức năng trong trường hợp cần điều tra, hay có các tranh chấp xảy ra giữa các bên.

           _ Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giao dịch Đồng Tốt phát sinh từ tài khoản của mình. Chợ Tốt sẽ không bồi hoàn những giao dịch phát sinh do nhầm lẫn hoặc do lỗi từ khách hàng.

           _ Sử dụng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và tài khoản ngân hàng trực tuyến để nạp Đồng Tốt nhưng phải được sự đồng ý của chủ thẻ và phải tuân theo những quy định riêng của từng Ngân hàng về điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán và “Quy định về thanh toán của Ngân hàng”.

           _ Hỗ trợ việc cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ nhân viên thuộc Bộ phận chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt trong các trường hợp Khách hàng thắc mắc, khiếu nại liên quan việc cung cấp tài khoản Đồng Tốt của Chợ Tốt.

           _ Có trách nhiệm chủ động liên hệ với Ngân hàng của chủ thẻ hoặc Cổng thanh toán trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và bị trừ tiền trong tài khoản Ngân hàng nhưng vì lý do phát sinh từ phía Ngân hàng hoặc người dùng nên hệ thống chưa thể cập nhật giao dịch phát sinh này. Khách hàng cũng được khuyến khích liên hệ trực tiếp với Ngân hàng trong trường hợp khách hàng không thể thực hiện thanh toán bằng ATM do những vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa khách hàng và Ngân hàng như: lỗi hệ thống của của Ngân hàng hay khách hàng (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.), khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa qua Cổng thanh toán, khách hàng không thực hiện theo “Quy định thanh toán của Ngân hàng”, khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý, thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch, khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu trong quá trình thanh toán.

b. Đối với Chợ Tốt

 • Quyền của Chợ Tốt

           _ Trong các trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại, Chợ Tốt có quyền tạm thời khoá tài khoản của khách hàng, để phục vụ cho mục đích kiểm tra và giải quyết khiếu nại. Mọi thiệt hại nếu có do việc tài khoản bị khoá trong trường hợp này sẽ không thuộc trách nhiệm của Chợ Tốt.

           _ Chợ Tốt có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong trường hợp phát hiện khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo các quy định về Pháp Luật hiện hành của Việt Nam hoặc trái với các quy định được đặt ra bởi Chợ Tốt, bao gồm cả những hành vi kinh doanh, chuyển giao Đồng Tốt giữa các tài khoản dưới mọi hình thức (nhằm thu lợi hoặc không thu lợi).

           _ Chợ Tốt có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến tài khoản Đồng Tốt và các giao dịch Đồng Tốt trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ, hoặc xảy ra tranh chấp khiếu nại hay các vấn đề liên quan đến pháp luật.

           _ Chợ Tốt được quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp do lỗi của khách hàng đã không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật thông tin cá nhân, để lộ tài khoản ra cho người khác.

           _ Chợ Tốt sẽ hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp có sai sót trong việc nạp hay chi trả Đồng Tốt cho các dịch vụ, bao gồm những trường hợp như hệ thống không thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng mặc dù đã trừ Đồng Tốt trong tài khoản, hệ thống mới chỉ thực hiện một phần dịch vụ mặc dù toàn bộ Đồng Tốt đã bị trừ, số dư Đồng Tốt sau khi nạp hay thanh toán dịch vụ không chính xác và những trường hợp khác. Chợ Tốt sẽ cùng hợp tác với khách hàng để tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên Chợ Tốt không đảm bảo giải pháp hoàn trả Đồng Tốt sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp.             

           _ Chợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho các dịch vụ trả bằng Đồng Tốt, thay đổi giá trị của các gói nạp Đồng Tốt hoặc ngừng cung cấp tài khoản Đồng Tốt mà không cần thông báo trước.

 • Trách nhiệm và nghĩa vụ của Chợ Tốt

          _ Thực hiện cung cấp và cập nhật tài khoản Đồng Tốt cho khách hàng ngay khi nhận được thông báo nạp ĐT từ các bên cung cấp dịch vụ thanh toán.

          _ Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.

          _ Chợ Tốt có nghĩa vụ bảo mật thông tin về tài khoản Đồng Tốt, số dư và các hoạt động thanh toán được thực hiện bằng Đồng Tốt.

          _ Chợ Tốt có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan điều tra thông tin về tài khoản và lịch sử giao dịch của khách hàng trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hay vi phạm pháp luật.

          _ Trong trường hợp tài khoán bị đóng, toàn bộ số dư trong tài khoản sẽ bị khoá bởi Chợ Tốt.

          _ Trong trường hợp tài khoản bị tạm khoá, toàn bộ số dư sẽ bị đóng băng. Nếu tài khoản được mở lại, khách hàng có thể sử dụng lại số dư như bình thường. Trong trường hợp tài khoản bị đóng vĩnh viễn, toàn bộ Đồng Tốt cũng sẽ bị khoá vĩnh viễn.

5. Giải quyết khiếu nại

a. Các trường hợp giải quyết khiếu nại

          Chợ Tốt sẽ hỗ trợ trong phạm vi hợp lý để xử lý các khiếu nại hoặc các vấn đề gặp phải khi sử dụng tài khoản Đồng Tốt, ví dụ các trường hợp thường gặp phải sau đây:

          _ Khách hàng không thể đăng kí tài khoản Đồng Tốt trên Chợ Tốt.

          _ Khách hàng không thể sử dụng Đồng Tốt để chi trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt (trừ những trường hợp mà Chợ Tốt nhận thấy có dấu hiệu trái pháp luật hiện hành hoặc chính sách của Chợ Tốt).

          _ Khách hàng đã nạp Đồng Tốt nhưng giá trị nạp không hiển thị trên hệ thống.

          _ Khách hàng đã nạp Đồng Tốt nhưng giá trị nạp hiển thị trên hệ thống không trùng khớp với số tiền khách hàng đã trả.

          _ Khách hàng đã dùng Đồng Tốt để trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, hệ thống đã trừ ĐT nhưng vì một lý do nào đó dịch vụ chưa được thực hiện.

          _ Khách hàng đã dùng Đồng Tốt để trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, hệ thống đã trừ ĐT nhưng vì một lý do nào đó chỉ một phần dịch vụ được thực hiện.

          _ Các trường hợp sai lệch về giá trị chi trả cho các dịch vụ nâng cao do lỗi từ hệ thống của Chợ Tốt.

          _ Các trường hợp giao dịch không hợp lệ được thực hiện bằng tài khoản của khách hàng.

Lưu Ý:

          _ Nếu có bất kì thắc mắc gì về đơn hàng, khách hàng được khuyến khích nên liên hệ với Chợ Tốt trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc để kịp thời xử lý. Chợ Tốt sẽ được miễn trách nhiệm nếu khách hàng thông báo sau 10 ngày làm việc.

          _ Vì Chợ Tốt không trực tiếp cung cấp các phương thức nạp ĐT cho khách hàng, mà thông qua các nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy, Chợ Tốt không thể giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến hệ thống của các bên thứ ba (ví dụ như ngân hàng hoặc nhà mạng). Trong trường hợp lỗi từ hệ thống của các bên thứ ba như ngân hàng hay các nhà mạng, Chợ Tốt sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép. Tuy nhiên, Chợ Tốt không đảm bảo việc hoàn tiền cho khách hàng. Khách hàng được khuyến khích nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà mạng để tìm hiểu nguyên nhân gặp sự cố.

          _ Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Chợ Tốt sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:

 • Khách hàng chưa đăng ký sử dụng các dịch vụ được yêu cầu bởi ngân hàng phát hành thẻ để có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) qua Cổng thanh toán.
 • Giao dịch của Khách hàng không đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến theo “Quy định thanh toán” của Ngân hàng phát hành thẻ.
 • Lỗi kết nối giữa Khách hàng và Ngân hàng phát hành thẻ hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.).
 • Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý.
 • Thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch.
 • Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu (Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP, chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, v.v.).

           _ Đối với các giao dịch Đồng Tốt được thực hiện bằng các phương thức nạp Đồng Tốt mà Chợ Tốt cung cấp tùy từng thời điểm, Chợ Tốt không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm nhưng không giới hạn giải quyết khiếu nại, hoàn trả, hủy giao dịch, thực hiện lại hoặc điều chỉnh giao dịch đó, trong trường hợp có bất kỳ sự nhầm lẫn, sai sót, thiếu sót, thao tác sai hoặc lỗi khác xuất phát từ phía Khách hàng, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

           _ Ngoài các trường hợp liên quan đến tài khoản Đồng Tốt, khách hàng luôn luôn có thể liên hệ với Chợ Tốt để được tư vấn đầy đủ hơn về các dịch vụ đang được cung cấp bởi Chợ Tốt, các vấn đề gặp phải khi sử dụng Chợ Tốt để đăng bán hay tìm tin rao, hoặc bất kì các câu hỏi hay phản hồi để cải thiện hoạt động của trang Chợ Tốt tại Việt Nam.

b. Quy trình xử lý khiếu nại

          _ Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Chợ Tốt qua các kênh sau:

  • Hotline: 19003003 – Thời gian hoạt động từ 8-12h và 13-17h từ Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần.
  • Email: [email protected]
  • Chat trực tiếp tại đây.
  • Gởi yêu cầu tại mục Liên hệ.

           _ Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đội ngũ hỗ trợ của Chợ Tốt sẽ xử lý trong vòng từ 3-5 ngày làm việc.

           _ Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên website Chợ Tốt (số điện thoại, email đăng ký), mã đơn hàng trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của mục “Quy chế riêng tư” thuộc Quy chế đã công bố trên website Chợ Tốt.

            _ Chợ Tốt cam kết email [email protected] hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng.

 

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi