Tôi là người bán Tôi là người mua

Điều khoản sử dụng tính năng Tài khoản Doanh nghiệp

I. TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Tài khoản Doanh nghiệp nhằm mục đích giúp doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi hoạt động đăng tin, sử dụng phí đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin khác mà được chi trả bằng ngân sách của doanh nghiệp do các nhân viên trực thuộc doanh nghiệp đó thực hiện trên nền tảng chotot.com (“Nền tảng Chợ Tốt”).

Bằng cách thiết lập Tài khoản Doanh nghiệp, Tài khoản quản lý và các Tài khoản Nhân viên, doanh nghiệp có thể chủ động quản lý ngân sách của doanh nghiệp mình. Tài khoản thuộc Doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán cho các dịch vụ có tính phí trên Nền tảng Chợ Tốt thông qua phương thức thanh toán Đồng Tốt Doanh Nghiệp.

II. CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký một (01) Tài khoản Doanh nghiệp, và có thể đăng ký số lượng Tài khoản Quản lý/Nhân viên không giới hạn tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Tính năng Tài khoản Doanh nghiệp có thể được đăng ký trực tuyến dễ dàng tại đây, nếu là doanh nghiệp Bất Động Sản thì đăng ký tại đây.

Để đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp, cần thực hiện các bước sau:

 1. Tải về và hoàn tất Mẫu Giấy đăng ký mở Tài khoản Doanh nghiệp. Mẫu này phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền và được đóng dấu của doanh nghiệp.
 2. Cung cấp bản scan/hình chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp người ký Mẫu đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, bạn cần cung cấp bản scan/hình chụp Giấy uỷ quyền ký kết.
 3. Tải file PDF của các chứng từ trên lên cổng đăng ký của Chợ Tốt tại đây.

Sau khi hoàn thành đăng ký, Chợ Tốt sẽ xét duyệt trong bao lâu?

Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi Chợ Tốt nhận được đầy đủ thông tin đăng ký và chứng từ liên quan của doanh nghiệp, Chợ Tốt sẽ phản hồi thông tin xét duyệt cho doanh nghiệp qua email mà doanh nghiệp đã cung cấp trong Mẫu giấy Đăng ký mở Tài khoản Doanh nghiệp.

III. CÁCH TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Sau khi được cấp quyền Tài khoản Doanh nghiệp, Tài khoản Doanh nghiệp có thể chủ động tạo Tài khoản Quản lý/Nhân viên tại trang Cài đặt Tài khoản Doanh nghiệp. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Yêu cầu tạo Tài khoản Quản lý/Nhân viên bao gồm số điện thoại của Tài khoản Quản lý/Nhân viên.

Điều kiện để tạo Tài khoản Quản lý/Nhân viên bao gồm:

 • Tài khoản Quản lý/Nhân viên phải là một tài khoản thông thường trên Nền tảng Chợ Tốt. Trường hợp chưa có tài khoản, doanh nghiệp cần phải tạo tài khoản trên Chợ Tốt trước.
 • Tài khoản Quản lý/Nhân viên phải là một tài khoản đang ở trạng thái kích hoạt (không áp dụng cho các tài khoản chưa kích hoạt, bị khóa hay bị xóa tài khoản).
 • Tài khoản Quản lý/Nhân viên chỉ được cấp khi là Quản lý/Nhân viên của doanh nghiệp, có hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Mỗi Tài khoản Quản lý/Nhân viên chỉ thuộc về duy nhất một Tài khoản Doanh nghiệp tại một thời điểm.
 • Tài khoản Doanh nghiệp (của cùng doanh nghiệp hoặc thuộc về doanh nghiệp khác) không được phép trở thành Tài khoản Quản lý/Nhân viên của một Tài khoản Doanh nghiệp khác.

IV. CÁCH THAY ĐỔI TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Tài khoản Doanh nghiệp khi có nhu cầu xóa liên kết giữa Tài khoản Doanh nghiệp và Tài khoản Quản lý/Nhân viên có thể chủ động hủy liên kết tại trang Cài đặt Tài khoản Doanh nghiệp. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

V. CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
 • Thêm các Tài khoản Quản lý.
 • Xem lịch sử đăng tin của tất cả các Tài khoản Quản lý.
 • Xóa liên kết với Tài khoản Quản lý.
 • Kiểm soát các hoạt động của Tài khoản Quản lý.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các Tài khoản Quản lý.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên từng Tài khoản Quản lý mỗi tháng.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên tổng các Tài khoản Quản lý mỗi tháng.
 • Tham gia các chương trình khuyến mãi của Chợ Tốt dành cho Tài khoản Doanh nghiệp.
 • Được hoàn Đồng Tốt trên các giao dịch thất bại của Tài khoản Quản lý.
 • Được chuyển Đồng Tốt từ Tài khoản Doanh nghiệp đến Tài khoản Quản lý.

VI. CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN QUẢN LÝ

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
 • Thêm các Tài khoản Nhân viên.
 • Xem lịch sử đăng tin của tất cả các Tài khoản Nhân viên.
 • Xóa liên kết với Tài khoản Nhân viên.
 • Kiểm soát các hoạt động của Tài khoản Nhân viên.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các Tài khoản Nhân viên.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên từng Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên tổng các Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
 • Được hoàn Đồng Tốt trên các giao dịch thất bại của Tài khoản Nhân viên.
 • Được chuyển Đồng Tốt từ Tài khoản Quản lý đến Tài khoản Nhân viên.
 • Thanh toán cho dịch vụ đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin có thu phí trên Chợ Tốt bằng phương thức Đồng Tốt Doanh Nghiệp (tiền được trừ trực tiếp vào Tài khoản Doanh nghiệp).
 • Không được tham gia vào các chương trình khuyến mại áp dụng cho Tài khoản Doanh nghiệp từ Chợ Tốt.

VII. CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
 • Thanh toán cho dịch vụ đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin có thu phí trên Chợ Tốt bằng phương thức Đồng Tốt Doanh Nghiệp (tiền được trừ trực tiếp vào Tài khoản Quản lý).
 • Xem lịch sử giao dịch của chính Tài khoản Nhân viên đó.
 • Không có tính năng chuyển tiền cho Tài khoản doanh nghiệp, Tài khoản quản lý hoặc chuyển tiền cho bất cứ các tài khoản khác.
 • Không được tham gia vào các chương trình khuyến mại áp dụng cho Tài khoản Doanh nghiệp từ Chợ Tốt.

VIII. QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

 1. Khi Doanh nghiệp đã được cấp Tài khoản Doanh nghiệp, mọi trách nhiệm kiểm soát hoạt động của các Tài khoản Quản lý/Nhân viên thuộc về quý Doanh nghiệp. Chợ Tốt được miễn trừ và không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trong các trường hợp tranh chấp, khiếu nại liên quan đến vấn đề sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp giữa Doanh nghiệp và nhân viên.
 2. Mỗi tài khoản chỉ có thể là Tài khoản Quản lý trực thuộc 01 Tài khoản Doanh nghiệp hoặc Tài khoản Nhân viên trực thuộc 01 Tài khoản Quản lý. Tài khoản đã chấp nhận là Tài khoản Quản lý/Nhân viên của một Doanh nghiệp thì phải chịu mọi sự quản lý của Tài khoản Doanh nghiệp và chấp nhận mọi tính năng của Tài khoản Doanh nghiệp. Mọi trường hợp khiếu nại, tranh chấp giữa Tài khoản Quản lý/Nhân viên và Tài khoản doanh nghiệp sẽ do Doanh nghiệp và nhân viên xử lý. Chợ Tốt không chịu trách nhiệm hay giải quyết các trường hợp phát sinh này.
 3. Đồng Tốt trong Tài khoản Doanh nghiệp chỉ có thể được dùng để chuyển cho các Tài khoản Quản lý/Nhân viên đã được đăng ký hợp lệ và trực thuộc Tài khoản Doanh nghiệp đó. Tài khoản Quản lý/Nhân viên chỉ được tạo cho nhân sự có hợp đồng lao đồng hợp lệ theo đúng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành với doanh nghiệp đó, không được tạo cho bất kỳ nhân sự hoặc tài khoản cá nhân nào khác không trực thuộc doanh nghiệp của mình.
 4. Trường hợp Tài khoản Doanh nghiệp hoặc Tài khoản Quản lý/Nhân viên vi phạm bất kỳ quy định này hoặc bất kỳ quy định nào của Chợ Tốt hoặc các quy định pháp luật có liên quan khác, thì theo quyết định của Chợ Tốt, Chợ Tốt có quyền khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn Tài khoản Doanh nghiệp hoặc Tài khoản Quản lý/Nhân viên mà không cần thông báo trước.
 5. Tài khoản Doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm kiểm soát nội dung và việc tuân thủ quy định liên quan khác của Tài khoản Quản lý/Nhân viên mà doanh nghiệp đó quản lý. Theo đây, Tài khoản Doanh nghiệp cam kết sẽ liên đới chịu trách nhiệm nếu Tài khoản Quản lý/Nhân viên do mình quản lý có bất cứ hành vi vi phạm quy định nào trên trang Chợ Tốt và/hoặc quy định pháp luật.
 6. Tuân thủ các Quy định cần biết khác được quy định công khai trên Chợ Tốt trong quá trình sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Nền tảng Chợ Tốt.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi