Tôi là người bán Tôi là người mua

Quy định đăng tin trên Chợ Tốt

Bằng việc đăng tin trên Chợ Tốt, bạn đồng ý cho phép Chợ Tốt sử dụng nội dung và hình ảnh Tin đăng của bạn vì mục đích thương mại và phi thương mại; đồng thời, bạn đồng ý miễn trừ cho Chợ Tốt các nghĩa vụ liên quan.

*** Chợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh Quy định này vào bất kỳ lúc nào Chợ Tốt cho là thuận tiện hoặc theo sự thay đổi chính sách luật pháp mà không cần báo trước. Chợ Tốt cũng sẽ bảo lưu quyền từ chối đăng tin hoặc gỡ Tin đăng nếu Chợ Tốt cho rằng các thông tin mà Người bán cung cấp là không phù hợp/không đúng hoặc Người bán vi phạm bất kỳ nội dung nào được nêu trong Quy chế này mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Việc thực thi quyền theo quy định ở đây không ảnh hưởng và cũng không xem là từ bỏ việc thực hiện quyền hoặc áp dụng các biện pháp khác theo chính sách chung của Chợ Tốt tùy từng thời điểm.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


      Bài viết liên quan

      Bạn vẫn còn thắc mắc ?
      Liên hệ với chúng tôi