Tôi là người bán Tôi là người mua

Điều khoản Dịch vụ Chợ Tốt Thu Mua

1. Quy định chung

1.1 Bằng việc sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” này, Bạn cam kết đã đọc, đồng ý không huỷ ngang đối với các Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” mà Công ty TNHH Chợ Tốt và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH Chợ Tốt (Sau đây được gọi là “Chợ Tốt”) đang cung cấp và tích hợp trên website chotot.com và/hoặc ứng dụng Chợ Tốt (sau đây gọi chung là “Nền tảng Chợ Tốt”).

1.2 Trường hợp Bạn không đồng ý với những nội dung tại Điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua“.

1.3 Điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định đơn phương của Chợ Tốt. Trước ít nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực, Chợ Tốt sẽ thông báo đến Bạn. Sau khi kết thúc thời hạn nói trên, nếu Bạn tiếp tục truy cập và sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua“, Chợ Tốt hiểu rằng Bạn đồng ý thực hiện theo các sửa đổi, bổ sung này.

 

2. Điều khoản dịch vụ

2.1 Để cung cấp dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua”, Bạn xác nhận rằng Chợ Tốt có thể tích hợp các dịch vụ được cung cấp bởi một số nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, đối tác và/hoặc đại lý (“Nhà cung cấp dịch vụ”) vào Nền tảng Chợ Tốt. Để sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản bổ sung mà Nhà cung cấp dịch vụ đó đang cung cấp và xử lý khoản thanh toán của bạn. Các điều khoản này có thể được Nhà cung cấp dịch vụ sửa đổi tại từng thời điểm tuân theo pháp luật.

2.2 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bất cứ vi phạm nào của Bạn đối với Điều Khoản và Điều kiện này và/hoặc Thỏa Thuận Sử Dụng và/hoặc Quy chế hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử trên Nền tảng Chợ Tốt, sẽ được xem là cơ sở để tạm ngưng và/hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn ngay lập tức mà Chợ Tốt và/hoặc Đối tác Dịch vụ và/hoặc các Nhà cung cấp dịch vụ không phải chịu bất cứ chế tài, trách nhiệm nào.

2.3 Tích hợp dịch vụ của Bên thứ ba: Nếu bạn sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” này, bạn thừa nhận rằng các dịch vụ này sẽ phải tuân theo hoặc điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung của Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” này. Việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống thanh toán của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến và Chợ Tốt có quyền cung cấp thông tin của Bạn đến đơn vị trung gian thực hiện thanh toán trực tuyến.

2.4 Bằng cách cung cấp thông tin tài khoản cho Chợ Tốt hoặc Nhà cung cấp dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn được ủy quyền hợp pháp để cung cấp thông tin đó cho chúng tôi; (ii) bạn được ủy quyền hợp pháp để thực hiện nhận thanh toán từ (các) tài khoản mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi; và (iii) hành động đó không vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng (các) tài khoản đó hoặc luật hiện hành.

2.5 Trong trường hợp bạn tự cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho các nền tảng hoặc trang web của Bên thứ ba trong quá trình sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” này thông qua các cổng thông tin được phát triển bởi bên thứ ba, nghĩa là bạn đồng ý rằng mọi tiết lộ, việc sử dụng, thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

2.6 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bất cứ vi phạm nào của Bạn đối với bản Điều Khoản và Điều kiện này và/hoặc Thỏa Thuận Sử Dụng và/hoặc báo cáo vi phạm của Bạn đối với Quy chế hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử trên Nền tảng Chợ Tốt, sẽ được xem là cơ sở để tạm ngưng và/hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn ngay lập tức mà Nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc Chợ Tốt không phải chịu bất cứ chế tài, trách nhiệm nào.

 

3. Các hành vi cấm

3.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lừa đảo hoặc bất kỳ nội dung, hoạt động kinh doanh nào vi phạm Quy chế hoạt động Sàn tại và/hoặc các quy định pháp luật có liên quan khác có hiệu lực tại từng thời điểm.

3.2 Chợ Tốt có quyền thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo rằng bạn không sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” cho các hoạt động kinh doanh vi phạm Quy chế hoạt động Sàn và/hoặc các quy định pháp luật liên quan khác. Chợ Tốt bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu thành viên tham gia giao dịch được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin và/hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chợ Tốt.

3.3 Bạn cũng đồng ý rằng bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các giao dịch bán bằng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” này thông qua Tài khoản của bạn, kể cả các giao dịch mà bạn không cho phép thực hiện.

 

4. Quy trình thu mua của Chợ Tốt

4.1 Điều kiện thu mua Điện thoại đã qua sử dụng của Chợ Tốt

4.1.1 Điều kiện thu mua của Chợ Tốt

– Điện thoại phải được giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu, ít trầy xước, cấn móp, không bị lỗi phát sinh do người dùng, v.v.

– Điện thoại đã được tắt/ ngắt hoạt động và thoát đăng nhập khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như: Báo mất điện thoại; khóa Android; khoá tài khoản Google, iCloud; khóa màn hình; khóa mã pin; khóa vân tay; khóa mã đăng nhập; khóa nhận diện khuôn mặt, v.v.

– Điện thoại còn bút cảm ứng đối với các dòng điện thoại có bút cảm ứng kèm máy.

– Điện thoại phải hiển thị đúng thông tin, không sử dụng các phần mềm thứ 3 làm thay đổi thông tin máy, hiển thị được IMEI sau khi bấm lệnh *#06#, phải kích hoạt được, sử dụng được sim của nhà mạng Việt Nam (không phải máy lock, không sử dụng sim ghép), không hỏng nút Home đối với điện thoại iPhone.

– Điện thoại nằm trong danh sách hiển thị khi tìm kiếm ra kết quả tại đường dẫn https://www.chotot.com/thu-mua-dien-thoai-cu

LƯU Ý: Chợ Tốt không thu mua:

 • Điện thoại bể nặng (vỡ nát), bị hư hỏng màn hình đến mức không kiểm tra được các tính năng, điện thoại bị sọc nặng, chảy mực hơn một phần tư màn hình, âm ảnh nặng, chết điểm ảnh, …
 • Điện thoại đã bị tác động thay đổi về mặt phần cứng bởi một bên thứ ba không thuộc nhà sản xuất.
 • Điện thoại là tài sản trộm cắp, buôn lậu, hàng nhái, …
 • Điện thoại đang trong tình trạng tranh chấp tiền bạc giữa người bán và tiệm cầm đồ.

(Sau đây gọi chung là “Điện thoại qua sử dụng“)

4.1.2 Định giá Điện thoại qua sử dụng của Chợ Tốt

Chợ Tốt định giá điện thoại theo 04 mức độ:

 • Loại A+ : Thân máy đẹp – Màn hình đẹp – Hoạt động tốt
 • Loại A: Thân máy trầy xước nhẹ – Màn hình đẹp – Hoạt động tốt
 • Loại B: Thân máy trầy xước, cấn móp nhẹ – Màn hình đẹp – Hoạt động tốt
 • Loại C: Thân máy trầy xước, cấn móp; màn hình trầy xước; chức năng hoạt động bình thường

Khi Khách hàng thực hiện định giá điện thoại trực tuyến trên trang Chợ Tốt sẽ được báo 04 mức giá theo 04 mức độ bên trên. Chợ Tốt sẽ thu mua theo đúng mức báo giá này, tương ứng tình trạng của máy tại thời điểm đó.

4.1.3 Các bước thu mua Điện thoại qua sử dụng của Chợ Tốt

Bước 1: Tiếp nhận và báo giá dự kiến

Khách hàng có nhu cầu bán điện thoại cho Chợ Tốt, truy cập vào Mục “Thu mua điện thoại” trên Chợ Tốt, để lại thông tin sản phẩm để nhận mức báo giá dự kiến.

Bước 2: Đặt lịch hẹn và Xác thực thông tin đăng ký bán

Khách hàng để lại thông tin liên hệ và thời gian muốn hẹn lịch kiểm định.

Khách hàng có thể để lại thông tin tài khoản ngân hàng (không bắt buộc).

Chợ Tốt gọi điện xác thực thông tin đăng ký bán mà Khách hàng để lại và tạo cuộc hẹn gặp.

Bước 3: Kiểm định điện thoại

Kiểm định viên của Chợ Tốt và Khách hàng sẽ gặp trực tiếp để kiểm tra điện thoại và chốt giao dịch. Sản phẩm thu mua cần cài ứng dụng của Chợ Tốt phiên bản mới nhất để hỗ trợ quá trình kiểm định.

LƯU Ý: Khách hàng cần chuẩn bị hộp, phụ kiện (nếu có).

Bước 4: Hoàn tất giao dịch

Trường hợp 1: Giao dịch thành công

Hai bên đồng thuận giao dịch, Khách hàng bấm vào “Đồng ý” chấp nhận giá bán, Kiểm định viên của Chợ Tốt sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán với Khách hàng, thu điện thoại và gửi lệnh chuyển tiền cho Khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được tiền về tài khoản đã cung cấp trong vòng tối đa 15 phút đối với các Ngân hàng thuộc hệ thống Napas, 24 giờ đối với trường hợp ngân hàng Quốc tế không thuộc hệ thống Napas (ví dụ Citibank, Wooribank, Deutsche Bank, v.v.).

Trường hợp 2: Giao dịch không thành công

Hai bên không đồng thuận giao dịch, dịch vụ sẽ được ngừng giao dịch sau khi Khách hàng bấm vào “Không đồng ý” chấp nhận giá bán.

4.2 Điều kiện thu mua Xe ô tô đã qua sử dụng của Chợ Tốt

4.2.1 Điều kiện thu mua Xe ô tô đã qua sử dụng của Chợ Tốt

– Ô tô phải được giữ nguyên được hình dạng, màu sắc ban đầu, ít trầy xước, cấn móp, không bị lỗi phát sinh do người dùng, v.v.

– Ô tô sản xuất sau năm 2017

– Số công-tơ-mét (Odometer) không đi quá 70,000 km

– Ô tô nằm trong danh sách hiển thị khi tìm kiếm ra kết quả tại đường dẫn https://xe.chotot.com/thu-mua-xe-oto-cu

LƯU Ý: Chợ Tốt không thu mua:

 • Xe được sử dụng với mục đích chạy dịch vụ
 • Xe sở hữu bởi công ty

(Sau đây gọi chung là “Xe ô tô đã qua sử dụng“)

4.2.2 Các bước thu mua Xe ô tô đã qua sử dụng của Chợ Tốt

Bước 1: Tìm mẫu xe ô tô cần bán

Khách hàng có nhu cầu bán xe ô tô cho Chợ Tốt, truy cập vào Mục “Thu mua xe ô tô” trên phần “Công cụ mua bán” của Chợ Tốt Xe, để lại thông tin sản phẩm.

Bước 2: Đặt lịch hẹn và Xác thực thông tin đăng ký bán

Khách hàng để lại thông tin liên hệ và thời gian muốn hẹn lịch kiểm định.

Chợ Tốt gọi điện xác thực thông tin đăng ký bán mà Khách hàng để lại và tạo cuộc hẹn gặp.

Bước 3: Kiểm định xe ô tô

Kiểm định viên của Chợ Tốt và Khách hàng sẽ gặp trực tiếp để kiểm tra xe ô tô theo 207 điểm quy định. Nhân viên Chợ Tốt tiến hành tư vấn giá dựa trên Biên bản kiểm định.

Bước 4: Hoàn tất giao dịch

Trường hợp 1: Giao dịch thành công

Hai bên đồng ý giao dịch, Nhân viên thu mua của Chợ Tốt sẽ tiến hành ký hợp đồng môi giới với Khách hàng, thực hiện thủ tục giao xe ô tô và gửi lệnh chuyển tiền cho Khách hàng ở văn phòng công chứng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục trên, Khách hàng sẽ nhận được tiền về tài khoản đã cung cấp trong vòng tối đa 15 phút đối với các Ngân hàng thuộc hệ thống Napas hoặc 24 giờ làm việc đối với trường hợp ngân hàng Quốc tế không thuộc hệ thống Napas (ví dụ Citibank, Wooribank, Deutsche Bank, v.v.).

Trường hợp 2: Giao dịch không thành công

Hai bên không đồng thuận giao dịch, dịch vụ sẽ được ngừng giao dịch trong trường hợp Khách hàng không chấp nhận giá bán.

 

5. Quyền và trách nhiệm của mỗi bên

5.1 Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

– Khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm qua sử dụng và có toàn bộ quyền, tư cách và lợi ích cũng như toàn quyền bán sản phẩm qua sử dụng. Khách hàng cam kết không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào để chiếm đoạt bất hợp pháp sản phẩm qua sử dụng này bằng bất kỳ phương thức nào như hành vi trộm cắp, cướp giật.

– Khách hàng có quyền hủy bỏ giao dịch nếu chưa thực hiện ký hợp đồng thu mua với Chợ Tốt.

– Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác khi cung cấp các thông tin về tình trạng sản phẩm, nguồn gốc, lịch sử mua bán trước đây của sản phẩm.

– Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác khi cung cấp thông tin về tài khoản nhận thanh toán. Các trường hợp sai sót trong việc cung cấp thông tin này dẫn đến việc thanh toán sai lệch và phát sinh khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

– Trong quá trình kiểm định sản phẩm, Khách hàng cần tạo điều kiện để Kiểm định viên của Chợ Tốt thực hiện kiểm định và có trách nhiệm theo dõi việc kiểm định. Khách hàng có quyền từ chối việc kiểm định nếu việc kiểm định có khả năng ảnh hưởng, làm hư hỏng sản phẩm.

– Khách hàng đồng ý rằng Chợ Tốt được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm do khiếu nại và/hoặc khiếu kiện từ bên thứ ba liên quan đến sản phẩm qua sử dụng bị nghi ngờ và/hoặc bị tịch thu do hành vi vi phạm pháp luật của Khách hàng.

5.2 Quyền và trách nhiệm của Chợ Tốt

– Chợ Tốt có quyền chuyển các thông tin mà Chợ Tốt thu thập được từ Khách hàng sang Các đơn vị cung ứng dịch vụ được tích hợp (Đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán) khi Khách hàng đã đồng ý sử dụng các dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” trên Chợ Tốt.

– Chợ Tốt có quyền ngừng giao dịch ngay khi gặp mặt thu kiểm sản phẩm và có thể thu thập, chia sẻ thông tin của Khách hàng mà Chợ Tốt có khi có yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Quy định pháp luật đối với những trường hợp Khách hàng khai báo các thông tin về nguồn gốc, lịch sử mua bán sản phẩm, v.v. không đúng sự thật, không chính xác.

– Chợ Tốt có quyền từ chối, không thu mua các sản phẩm không phù hợp với điều kiện thu mua điện thoại mà Chợ Tốt quy định.

– Chợ Tốt có quyền thực hiện kiểm định sản phẩm theo quy trình đã được thống nhất giữa hai bên.

– Chợ Tốt có quyền ngừng giao dịch ngay khi hai bên không đạt được thỏa thuận.

– Chợ Tốt có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Khách hàng theo giao dịch và đảm bảo lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng theo Quy định của Pháp luật.

– Chợ Tốt có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết xử lý khiếu nại khi có phát sinh khiếu nại tranh chấp.

5.3 Quyền và trách nhiệm đối với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

– Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có quyền lưu trữ thông tin Khách hàng theo quy định Chính sách của Đơn vị cung ứng khi Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật Việt Nam.

– Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có quyền yêu cầu Khách hàng thanh toán đúng và đủ Phí Sử Dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định bởi Chính sách của Đơn vị cung ứng.

– Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin chính xác liên quan đến Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Dữ Liệu Cá Nhân như họ tên, email, số điện thoại, số tài khoản, mã giao nhận, thông tin trao đổi giao dịch giữa các bên trong quá trình giao dịch.

– Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện phát sinh từ dịch vụ cung cấp.

 

6. Quy trình giải quyết khiếu nại/tranh chấp

Trong quá trình sử dụng dịch vụ “Chợ Tốt Thu Mua” trên Nền tảng Chợ Tốt, nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề kiểm định sản phẩm, thanh toán khi thu mua hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ này, vui lòng thông báo cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chợ Tốt:

 • Bộ phận Chăm sóc Khách hàng (CSKH) – Công ty TNHH Chợ Tốt
 • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà UOA, Số 6 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: 19003003
 • Email: [email protected]

LƯU Ý:

 • Khách hàng cần cung cấp thông tin về trường hợp cần khiếu nại, bao gồm nhưng không giới hạn: số điện thoại, hình ảnh sản phẩm, mã số booking, nội dung trao đổi giữa Khách hàng và Kiểm định viên, v.v.
 • Chợ Tốt có quyền yêu cầu các bên liên quan cung cấp thêm các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.
 • Kể từ khi tiếp nhận vụ việc khiếu nại/tranh chấp, Chợ Tốt sẽ giải quyết khiếu nại trong vòng 02 (hai) ngày làm việc với điều kiện vụ việc có tính chất đơn giản; trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc đối với với các vụ việc khiếu nại/tranh chấp cần thêm thời gian để xác minh các thông tin của Bên khiếu nại cung cấp. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian tối đa giải quyết khiếu nại là không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.

BẠN CAM KẾT ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi