Tôi là người bán Tôi là người mua

Đồng Tốt là gì?

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Đồng Tốt

 • Đồng Tốt (ĐT) là phương thức thanh toán được Chợ Tốt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt. Khi sử dụng Đồng Tốt để mua dịch vụ từ Chợ Tốt, 1 Đồng Tốt có giá trị tương đương với 1 Việt Nam Đồng (1 Đồng Tốt = 1 Việt Nam Đồng).
 • Đồng Tốt chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Chợ Tốt, trên trang chotot.com, m.chotot.com và ứng dụng Chợ Tốt (Android, iOS và Window Phone). Người dùng không thể sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.
 • Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Chợ Tốt, Đồng Tốt không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

2. Các loại tài khoản Đồng Tốt

 • Tài Khoản Chính (TKC): thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh trong quá trình nạp tiền. Không có giới hạn về số lượng Đồng Tốt trong tài khoản chính.
  • Đồng Tốt trong TKC sẽ được khách hàng nạp trực tiếp bằng phương thức thanh toán qua ngân hàng nội địa ATM, thẻ VISA/MASTER/JCB, ví điện tử MoMo hoặc thẻ cào. Tìm hiểu thêm Cách nạp Đồng Tốt vào tài khoản.
  • Đồng Tốt trong TKC có giá trị sử dụng 365 ngày tính từ ngày giao dịch Đồng Tốt cuối cùng của TKC, trừ trường hợp khách hàng và Chợ Tốt có thỏa thuận riêng về giá trị sử dụng Đồng Tốt.
  • Đồng Tốt được khách hàng nạp trực tiếp vào tài khoản và Đồng Tốt được tặng thêm (nếu tại thời điểm đó khách hàng được áp dụng chương trình khuyến mại) sẽ được nạp vào TKC.

Ví dụ: Nếu Chợ Tốt có chương trình tặng thêm 300.000 ĐT khi nạp gói 1.000.000 VNĐ, người dùng chọn gói nạp này sẽ có 1.000.000 ĐT và được tặng thêm 300.000 ĐT. Tổng cộng người dùng sẽ được nạp 1.300.000 ĐT vào TKC.

 • Tài Khoản Khuyến Mãi (TKKM): thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi/mã khuyến mãi của Chợ Tốt.
  • Đối với Đồng Tốt phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi: Tài khoản này chỉ được chứa tối đa 5.000.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn 5.000.000, hệ thống chỉ ghi nhận 5.000.000 ĐT.
  • Đối với Đồng Tốt phát sinh từ việc hoàn trả phí khi đăng tin: Không giới hạn số lượng Đồng Tốt được hoàn trả. Trong trường hợp bạn đăng tin thu phí nhưng tin của bạn bị từ chối, bạn sẽ được hoàn trả phí vào tài khoản khuyến mãi Đồng Tốt. Nếu tài khoản khuyến mãi của bạn >5.000.000 ĐT, hệ thống vẫn ghi nhận thêm phí hoàn trả này.
  • Thông qua các chương trình khuyến mãi từ Chợ Tốt, khách hàng sẽ nhận được Đồng Tốt khuyến mãi. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng Đồng Tốt được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận Đồng Tốt khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.
  • Đồng Tốt trong TKKM có giá trị sử dụng 30 ngày và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKC. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKKM.
  • Khi sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong TKC và TKKM có giá trị ngang nhau.

Tìm hiểu thêm Các gói nạp & phương thức nạp Đồng Tốt và Thời hạn sử dụng & nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


Bài viết liên quan

Bạn vẫn còn thắc mắc ?
Liên hệ với chúng tôi