Tôi là người bán Tôi là người mua

Đồng Tốt là gì?

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Đồng Tốt

 • Đồng Tốt (ĐT) là công cụ thanh toán do Công ty TNHH Chợ Tốt (“Chợ Tốt”) phát hành để người dùng sử dụng thanh toán trước cho các hàng hoá, dịch vụ mà do chính Chợ Tốt cung cấp. Đồng Tốt duy nhất được sử dụng để thanh toán trước cho các hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi Chợ Tốt, bao gồm trên các trang chotot.com, m.chotot.com, vieclamtot.com, m.vieclamtot.com và ứng dụng Chợ Tốt (Android, iOS và Window Phone). 
 • Đồng Tốt không được sử dụng để thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ khác mà Chợ Tốt không cung cấp. Vì vậy, người dùng không thể sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi các doanh nghiệp hoặc bất kỳ bên thứ ba khác.
 • Đồng Tốt không được sử dụng để luân chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau trên Chợ Tốt, không phát sinh lãi suất, không được quy đổi để rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.
 • Khi người dùng sử dụng Đồng Tốt để thanh toán trước cho các hàng hoá, dịch vụ do Chợ Tốt cung cấp, 01 Đồng Tốt sẽ được quy đổi tương đương với 01 Việt Nam Đồng (1 Đồng Tốt = 1 Việt Nam Đồng), số tiền thanh toán trước tương ứng với số Đồng Tốt được quy đổi sẽ được trừ đi tương ứng trong tài khoản Đồng Tốt của người dùng.

2. Các loại tài khoản Đồng Tốt

 • Tài Khoản Chính (TKC): thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh trong quá trình nạp tiền. Không có giới hạn về số lượng Đồng Tốt trong tài khoản chính.
  • Đồng Tốt trong TKC sẽ được khách hàng nạp trực tiếp bằng phương thức thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa ATM, thẻ VISA/MASTER/JCB, ví điện tử MoMo/Zalopay hoặc Chuyển khoản ngân hàng. Tìm hiểu thêm Cách nạp Đồng Tốt vào tài khoản.
  • Đồng Tốt trong TKC có giá trị sử dụng 365 ngày tính từ ngày giao dịch Đồng Tốt cuối cùng của TKC, trừ trường hợp khách hàng và Chợ Tốt có thỏa thuận riêng về giá trị sử dụng Đồng Tốt.
  • Đồng Tốt được khách hàng nạp trực tiếp vào tài khoản và Đồng Tốt được tặng thêm (nếu tại thời điểm đó khách hàng được áp dụng chương trình khuyến mại) sẽ được nạp vào TKC.
   Ví dụ: Nếu Chợ Tốt có chương trình tặng thêm 300.000 ĐT khi nạp gói 1.000.000 VNĐ, người dùng chọn gói nạp này sẽ có 1.000.000 ĐT và được tặng thêm 300.000 ĐT. Tổng cộng người dùng sẽ được nạp 1.300.000 ĐT vào TKC.
 • Tài Khoản Khuyến mãi (TKKM): thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi/mã khuyến mãi của Chợ Tốt.
  • Đối với Đồng Tốt phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi: Tài khoản này chỉ được chứa tối đa 300.000.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn 300.000.000, hệ thống chỉ ghi nhận 300.000.000 ĐT.
  • Đối với Đồng Tốt phát sinh từ việc hoàn trả phí khi đăng tin: Trong trường hợp bạn đăng tin thu phí nhưng tin của bạn bị từ chối, bạn sẽ được hoàn trả phí vào tài khoản khuyến mãi Đồng Tốt nếu phí đăng tin được thanh toán từ Đồng Tốt thuộc TKKM.
  • Thông qua các chương trình khuyến mãi từ Chợ Tốt, khách hàng sẽ nhận được Đồng Tốt khuyến mãi. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng Đồng Tốt được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận Đồng Tốt khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.
  • Đồng Tốt trong TKKM có giá trị sử dụng 30 ngày và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKC. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKKM.
 • Tài khoản từ Hợp đồng: Thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh từ Gói nạp Đồng Tốt theo yêu cầu.
  • Gói nạp Đồng Tốt theo yêu cầu là các gói nạp Đồng Tốt được thực hiện theo quy định của Hợp Đồng và chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.
  • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt từ Gói nạp Đồng Tốt theo yêu cầu được quy định cụ thể tại Mục “Ngày Đồng Tốt hết hạn” khi chọn “Xem Hợp Đồng” tại giao diện Hợp đồng cung cấp dịch vụ trên nền tảng Chợ Tốt hoặc Phụ lục 1 của Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Gói Nạp Đồng Tốt Theo Yêu Cầu tương ứng. Trường hợp quá thời hạn này, Khách hàng chưa sử dụng hết thì số lượng Đồng Tốt chưa sử dụng hết đó sẽ mất hiệu lực và được tự động trừ khỏi tài khoản Đồng Tốt tương ứng, trừ trường hợp có thông báo khác từ phía Chợ Tốt.
 • Tài khoản Doanh nghiệp: Thể hiện số lượng Đồng Tốt mà Tài khoản nhân viên được cấp hạn mức sử dụng từ Tài khoản Doanh nghiệp.
  • Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt trong Tài khoản Doanh nghiệp sẽ theo thời hạn của Tài khoản Doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Khi sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong các loại tài khoản Đồng Tốt có giá trị ngang nhau.
 • Trong trường hợp người dùng nhận Đồng Tốt được chuyển từ Tài khoản Doanh nghiệp (không phải hình thức cấp hạn mức), Đồng Tốt nhận được sẽ nằm ở Tài khoản Chính hoặc Tài khoản Khuyến mãi hoặc Tài khoản từ Hợp đồng, tương ứng với loại tài khoản Đồng Tốt ở Tài khoản Doanh nghiệp. Theo đó, thời hạn sử dụng Đồng Tốt sẽ theo thời hạn của Tài khoản Doanh nghiệp và Đồng Tốt này không thể gia hạn được.

Tìm hiểu thêm Thời hạn sử dụng & nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi