Tôi là người bán Tôi là người mua

Điều khoản sử dụng tính năng Chat

Bằng việc đăng ký và sử dụng Tài khoản trên website Chợ Tốt, bạn đồng ý cho phép Chợ Tốt thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn, đồng thời, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được quy định tại “Quy chế hoạt động” của Chotot.com và được triển khai cụ thể trong tài liệu dưới đây.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

 • Khi bạn đăng ký hoặc đăng tin trên website Chợ Tốt, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân sau:
  • Họ và tên thật
  • Địa chỉ email (bạn đang sở hữu hợp pháp và đang hoạt động)
  • Số điện thoại di động (bạn đang sở hữu hợp pháp và đang hoạt động)
  • Địa chỉ
 • Ngoài ra hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin sau từ máy tính và tài khoản của bạn:
  • Địa chỉ IP
  • Các thông tin về trình duyệt
  • Các địa chỉ bạn đã truy cập trên website Chợ Tốt
  • Thời gian bạn hoạt động trên website Chợ Tốt
  • Lịch sử hội thoại giữa bạn và (các) người dùng khác khi trao đổi thông qua chức năng Chat với người bán, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Liên hệ với bạn để hỗ trợ bạn việc đăng tin.
 • Cung cấp cho người mua như thông tin chính thức để liên hệ với bạn khi bán hàng.
 • Kiểm tra & đánh giá dữ liệu trên trang website Chợ Tốt.
 • Nhận diện người dùng & quản lý thông tin tài khoản.
 • Nghiên cứu và phân tích thông tin nhân khẩu học.
 • Gửi các thông báo mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc bạn sẽ quan tâm, trừ khi bạn từ chối nhận những thông báo này.
 • Phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp dịch vụ.
 • Việc lưu trữ lịch sử hội thoại được chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới dạng nặc danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của bạn dưới sự cho phép của chúng tôi trong phạm vi cần thiết.

Các bên thứ 3 bao gồm:

 • Các dịch vụ theo dõi & phân tích dữ liệu
 • Các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) tới bạn
 • Các đối tác marketing
 • Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam
 • Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ an toàn & an ninh cho dịch vụ

Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn theo yêu cầu của các cơ quan đó.

4. Cookies

Trang web của Chợ Tốt sử dụng cookie để Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Trang web.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng website Chợ Tốt, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

5. Truy cập và thay đổi thông tin cá nhân

 • Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân tại trang Hồ sơ cá nhân.
 • Bạn có thể yêu cầu truy cập các thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua hoặc email được công bố ở dưới.
 • Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua hoặc email được công bố ở dưới.
 • Chúng tôi có thể từ chối bạn yêu cầu truy cập thông tin cá nhân nếu:
  • Thông tin chỉ dùng với mục đích phân tích và đánh giá.
  • Thông tin sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp).
  • Thông tin tổn hại đến hoạt động thương mại & cạnh tranh của chúng tôi.
  • Chi phí, công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích nhận được của chúng tôi hoặc của bạn.
 • Chúng tôi có quyền xác định thông tin nào nằm trong phạm vi có thể từ chối.
 • Bạn có thể xóa lịch sử hội thoại trong chức năng Chat với người bán.

6. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

 • Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:
  • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản.
  • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
  • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

7. Thay đổi Chính sách riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật các chính sách thông tin bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

8. Thông tin thêm

Nếu bạn muốn: truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, khiếu nại hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi