Tôi là người bán Tôi là người mua

Làm sao để đẩy nhiều tin cùng 1 lúc trên ứng dụng iOS?