Các gói nạp và phương thức nạp Đồng Tốt vào tài khoản trên hệ điều hành iOS

1. Các gói nạp Đồng Tốt

Gói nạp Đồng Tốt (ĐT) Giá thanh toán (VNĐ)
1.540.000 2.199.000
1.050.000 1.499.000
511.000 729.000
105.000 149.000
49.000 69.000
16.000 22.000

Lưu ý:

  • Khi sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong TKC và TKKM có giá trị ngang nhau.

2. Phương thức nạp Đồng Tốt

  • Tất cả các Đồng Tốt phát sinh từ giao dịch nạp Đồng Tốt sẽ được ghi nhận trong Tài Khoản Chính (TKC). Khách hàng có thể nạp Đồng Tốt thông qua phương thức “Thanh toán nhanh với Apple ID“.

Tìm hiểu chi tiết Phương thức nạp Đồng Tốt vào tài khoản.