Thanh toán cho Cửa hàng/Chuyên trang trên ứng dụng iOS

1. Các bước thực hiện

Bạn có thể thanh toán cho Cửa hàng tại thời điểm tạo Cửa hàng hoặc trong giao diện Quản lý Cửa hàng theo các bước sau:

Bước 1:

  • Thời điểm Tạo Cửa hàng: Sau khi nhấn nút “Tạo cửa hàng” trong tab Thêm (biểu tượng dấu 3 chấm) trong trang Quản lý tin đăng và chọn loại Cửa hàng bạn muốn sử dụng, hãy nhấn nút “Thanh toán” để thanh toán cho Cửa hàng bạn muốn sử dụng.

shop_payment_1_v1

  • Trong trang Quản lý Cửa hàng (Vào trang Quản lý tin đăng, sau đó nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên bên phải và chọn Quản lý Cửa hàng”): Nhấn vào nút “Thanh toán” hoặc “Gia hạn Cửa hàng” (trong trường hợp Cửa hàng của bạn đang sử dụng và muốn gia hạn thêm hoặc Cửa hàng của bạn đã hết hạn)

shop_payment_2

Bước 2: Chọn gói thời gian bạn muốn sử dụng và nhấn nút “MUA NGAY”.

shop_payment_3_v2

Bước 3: Chọn phương thức  thanh toán qua Đồng Tốt. Sau đó nhấn nút “Thanh toán”.

Sau khi nhận được thông báo từ Cổng thanh toán, hệ thống Chợ Tốt sẽ cập nhật kết quả thanh toán cùng với mã đơn hàng cho bạn:

  • Thanh toán thành công: mã đơn hàng và thời gian sẽ được thông báo trong email Xác nhận thanh toán gửi đến địa chỉ email (hợp lệ) đã đăng ký của bạn.
  • Thanh toán không thành công: vui lòng chat trực tiếp tại đây hoặc gửi email về trogiup@chotot.vn cùng với mã giao dịch để được hỗ trợ.

Sau khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận như bên dưới.

Lưu ý: Cửa hàng của bạn cần phải kích hoạt thành công thì mới có thể chính thức sử dụng. Do đó, trong trường hợp bạn đã thanh toán thành công nhưng chưa kích hoạt, vui lòng nhấn vào nút “Gửi kích hoạt”.

Sau khi gửi kích hoạt thành công, Cửa hàng của bạn sẽ được chờ duyệt. Tìm hiểu thêm Quy định kiểm duyệt Cửa hàng.

shop_payment_5

2. Những trường hợp dẫn đến thanh toán Cửa hàng không thành công thường gặp

3. Các lý do không sử dụng được Cửa hàng

Khi bạn đã bị trừ tiền trong tài khoản Đồng Tốt hoặc bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng Cửa hàng của bạn vẫn không sử dụng được, có 2 khả năng xảy ra:

  • Cửa hàng của bạn chưa được kích hoạt.
  • Chợ Tốt chưa nhận được thanh toán của bạn do hệ thống của Cổng thanh toán hoặc hệ thống của Chợ Tốt bị lỗi, vì vậy, không thể tự động thực hiện dịch vụ cho bạn.

Trong trường hợp này, tôi phải làm gì ?

  • Kiểm tra lại tình trạng kích hoạt của Cửa hàng:
    • Nếu Cửa hàng chưa được kích hoạt, bạn có thể kích hoạt Cửa hàng bằng cách nhấn vào nút “Kích hoạt ngay” ở trang Quản lý Cửa hàng (Vào trang Quản lý tin đăng, sau đó nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên bên phải và chọn Quản lý Cửa hàng”).
  • Liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Chợ Tốt thông qua chức năng trò chuyện trực tuyến tại đây hoặc email trogiup@chotot.vn.