Tôi là người bán Tôi là người mua

Lưu ý khi sử dụng Gói Tiết Kiệm

Trong một giỏ hàng, bạn có thể mua Gói Tiết Kiệm (Đẩy tin 1 ngày và Nhãn nổi bật 24h) cùng lúc với các dịch vụ khác như Đẩy tin (1 ngày, 3 ngày, 7 ngày), Tin Ưu Tiên, Nhãn Nổi Bật, Tin Đặc Biệt.

 • Trong trường hợp bạn mua cùng lúc Gói Tiết KiệmĐẩy tin 1 ngày, tin đăng của bạn sẽ được đẩy lên trang đầu 1 lần và gắn nhãn nổi bật trong 24h ngay khi thanh toán thành công. Sau đó, hệ thống sẽ tiếp tục tự động sắp xếp thực hiện Đẩy tin 1 lần nữa sau vài phút.
  • Ví dụ: Bạn mua 2 gói dịch vụ cùng lúc: Gói tiết kiệm và Đẩy tin 1 ngày, và được thanh toán thành công vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017. Khi đó, tin của bạn sẽ được đẩy lên trang đầu vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017, đồng thời Nhãn nổi bật sẽ được gắn trên tin đăng của bạn trong khoảng thời gian từ 08h00 ngày 21/11/2017 đến 08h00 ngày 22/11/2017. Sau đó, tin đăng của bạn sẽ được tiếp tục đẩy lên trang đầu sau vài phút trong cùng ngày 21/11/2017.
 • Trong trường hợp bạn mua cùng lúc Gói Tiết KiệmĐẩy tin 3 ngày/7 ngày, tin đăng của bạn sẽ được đẩy lên trang đầu 1 lần và gắn nhãn nổi bật trong 24h ngay khi thanh toán thành công. Sau đó, hệ thống sẽ tiếp tục tự động sắp xếp thực hiện Đẩy tin 3 ngày/ 7 ngày sau vài phút.
  • Ví dụ: Bạn mua 2 gói dịch vụ: Gói tiết kiệm, Đẩy tin 3 ngày /7 ngày, và được thanh toán thành công vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017. Khi đó, tin của bạn sẽ được đẩy lên trang đầu vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017, đồng thời Nhãn nổi bật sẽ được gắn trên tin đăng của bạn trong khoảng thời gian từ 08h00 ngày 21/11/2017 đến 08h00 ngày 22/11/2017. Sau đó, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện lượt đẩy đầu tiên của Đẩy tin 3 ngày/7 ngày vào ngày 21/11/2017 sau vài phút, và thực hiện các lượt đẩy còn lại vào các ngày tiếp theo: 22 và 23/11/2017 (nếu bạn mua Đẩy tin 3 ngày) hoặc 22, 23, 24, 25, 26 và 27/11/2017 (nếu bạn mua Đẩy tin 7 ngày).
 • Trong trường hợp bạn mua cùng lúc Gói Tiết KiệmNhãn Nổi Bật 7 ngày, tin đăng của bạn sẽ được đẩy lên trang đầu 1 lần và gắn nhãn nổi bật trong 24h ngay khi thanh toán thành công. Nhãn Nổi Bật 7 ngày sẽ được áp dụng sau 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công Gói Tiết Kiệm.
  • Ví dụ: Bạn mua 2 gói dịch vụ cùng lúc: Gói tiết kiệm và Đẩy tin 3 ngày /7 ngày, và được thanh toán thành công vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017. Khi đó, tin của bạn sẽ được đẩy lên trang đầu vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017, đồng thời Nhãn nổi bật sẽ được gắn trên tin đăng của bạn trong khoảng thời gian từ 08h00 ngày 21/11/2017 đến 08h00 ngày 22/11/2017. Sau đó, tin đăng sẽ được gắn nhãn tiếp tục từ 08h00 ngày 22/11/2017 đến 08h00 ngày 29/11/2017.
 • Trong trường hợp bạn mua cùng lúc Gói Tiết Kiệm và Tin Ưu Tiên/Tin Đặc Biệt, tin đăng của bạn sẽ được thực hiện các dịch vụ bên dưới ngay khi thanh toán thành công:
  • Đẩy lên trang đầu 1 lần.
  • Gắn nhãn nổi bật trong 24h.
  • Xếp lịch chờ thực hiện dịch vụ Tin Ưu Tiên/Tin Đặc Biệt.
   • Ví dụ: Bạn mua 2 gói dịch vụ cùng lúc: Gói tiết kiệm và Tin Ưu Tiên/Tin Đặc Biệt, và được thanh toán thành công vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017. Khi đó, tin của bạn sẽ được đẩy lên trang đầu vào lúc 08h00 ngày 21/11/2017, Nhãn nổi bật sẽ được gắn trên tin đăng của bạn trong khoảng thời gian từ 08h00 ngày 21/11/2017 đến 08h00 ngày 22/11/2017. Đồng thời, Tin Ưu Tiên/Tin Đặc Biệt cũng sẽ được xếp lịch chờ thực hiện dịch vụ.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


Bài viết liên quan

Bạn vẫn còn thắc mắc ?
Liên hệ với chúng tôi