Tôi là người bán Tôi là người mua

Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” trên Nền tảng Chợ Tốt

1. Quy định chung

1.1 Bằng việc sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” này, Bạn cam kết đã đọc, đồng ý không huỷ ngang đối với các Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” mà Công ty TNHH Chợ Tốt (Sau đây được gọi là “Chợ Tốt”) đang cung cấp và tích hợp trên website chotot.com và/hoặc ứng dụng Chợ Tốt (sau đây gọi chung là “Nền tảng Chợ Tốt”).

1.2  Trường hợp Bạn không đồng ý với những nội dung tại Điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc“.

1.3 Điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định đơn phương của Chợ Tốt. Trước ít nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực, Chợ Tốt sẽ thông báo đến Bạn. Sau khi kết thúc thời hạn nói trên, nếu Bạn tiếp tục truy cập và sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc“, Chợ Tốt hiểu rằng Bạn đồng ý thực hiện theo các sửa đổi, bổ sung này.

 

2. Điều khoản dịch vụ

2.1 Để sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc“, Bạn xác nhận rằng Chợ Tốt có thể tích hợp các dịch vụ được cung cấp bởi một số Nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, đối tác và/hoặc đại lý (“Nhà cung cấp dịch vụ”) vào Nền tảng Chợ Tốt. Để sử dụng dịch vụ, Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản bổ sung mà các Nhà cung cấp dịch vụ đó đang cung cấp. Các điều khoản này có thể được các Nhà cung cấp dịch vụ sửa đổi tại từng thời điểm theo quy định pháp luật.

2.2 Trong trường hợp Bạn tự cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho các nền tảng hoặc trang web của Bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc“, thông qua các cổng thông tin được phát triển bởi bên thứ ba, nghĩa là Bạn đồng ý rằng mọi tiết lộ, việc sử dụng, thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Bạn sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

2.3 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bất cứ vi phạm nào của Bạn đối với Điều Khoản và Điều kiện này và/hoặc Thỏa Thuận Sử Dụng và/hoặc Quy chế hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử trên Nền tảng Chợ Tốt, sẽ được xem là cơ sở để tạm ngưng và/hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn ngay lập tức mà Chợ Tốt và/hoặc Đối tác Dịch vụ và/hoặc các Nhà cung cấp dịch vụ không phải chịu bất cứ chế tài, trách nhiệm nào.

2.4 Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” do Chợ Tốt cung cấp là một phần của chương trình “Cho thuê không cần cọc”. Chương trình “Cho thuê không cần cọc” gồm hai dịch vụ tách biệt là: 

2.4.1 Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” được cung cấp bởi Công ty TNHH Chợ Tốt (“Chợ Tốt”). Chi tiết như sau:

 • Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” là dịch vụ có tính phí tham gia dành cho Người cho thuê với mức phí 45,000 VNĐ cho một tin đăng. Phí Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp
 • Khi tham gia Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc“, các tin đăng bất động sản đã đăng ký sẽ được Chợ Tốt dán nhãn quảng cáo “Không cần cọc” để Người thuê dễ nhận biết những bất động sản tham gia Dịch vụ này. 
 • Khi tham gia Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc“, Người cho thuê bất động sản sẽ được quyền đăng ký tham gia Dịch vụ “Quản lý bất động sản” do Đối tác dịch vụ Igloo cung cấp. Theo đây, bạn hiểu và đồng ý rằng khi tham gia Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” này, thông tin tin đăng bất động sản của Bạn sẽ được đăng ký trên hệ thống để hoàn thành các trường thông tin cần thiết để tham gia Dịch vụ “Quản lý bất động sản” do Đối tác Dịch vụ Igloo cung cấp.

2.4.2 Dịch vụ “Quản lý bất động sản là dịch vụ do Công ty TNHH Axinan Việt Nam (“Đối tác dịch vụ Igloo“) trực tiếp cung cấp. Chi tiết Dịch vụ như sau:

 • Quyền lợi đối với Người cho thuê: Được Đối tác dịch vụ Igloo hỗ trợ bảo lãnh cho các tổn thất tài sản hoặc bảo lãnh phí thuê bất động sản (Căn hộ/Chung cư, Nhà ở và Phòng trọ) khi Người thuê huỷ hợp đồng thuê trước thời hạn. 
 • Quyền lợi đối với Người thuê: Không cần đóng khoản tiền cọc lớn như trước.

Theo đây, Đối tác dịch vụ Igloo sẽ: 

 • Chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ Người thuê và Người cho thuê trong quá trình đăng ký tham gia Dịch vụ “Quản lý bất động sản”.
 • Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Người thuê và Người cho thuê khi tham gia Dịch vụ “Quản lý bất động sản” phù hợp với Thỏa thuận riêng giữa Igloo và Người thuê và Người cho thuê.

Khi bạn đăng ký tham gia Dịch vụ “Quản lý bất động sản” do Đối tác dịch vụ Igloo cung cấp, bạn sẽ đồng ý tuân thủ điều khoản và điều kiện được quy định tại “ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN HỒ SƠ DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN” do Đối tác Dịch vụ Igloo quy định.

 

3. Các hành vi cấm

3.1  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lừa đảo hoặc bất kỳ nội dung, hoạt động kinh doanh nào vi phạm Quy chế hoạt động Sàn và/hoặc các quy định pháp luật có liên quan khác có hiệu lực tại từng thời điểm.

3.2 Chợ Tốt có quyền thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo rằng Bạn không sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” cho các hoạt động kinh doanh vi phạm Quy chế hoạt động Sàn và/hoặc các quy định pháp luật liên quan khác. Chợ Tốt bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu thành viên tham gia giao dịch được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin và/hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chợ Tốt.

 

4. Quy trình tham gia Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc”

Bước 1: Tiến hành đăng ký tham gia dịch vụ 

Người cho thuê tiến hành đăng ký tham gia Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” bằng cách đọc và chấp thuận Điều khoản và điều kiện của Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” trên Chợ Tốt.

Bước 2: Thanh toán phí Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc”

Sau khi Người cho thuê đã hoàn thành việc đọc Điều khoản và điều kiện của Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” và đăng ký thành công thông tin bất động sản, Người cho thuê tiến hành thanh toán phí tham gia dịch vụ là 45,000 VNĐ trên chuyên trang Chợ Tốt.

Lưu ý:

 • Khoản phí thanh toán này sẽ không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào.
 • Việc thanh toán Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” không có bất cứ ảnh hưởng nào tới thời gian hiển thị hay vị trí tin đăng của bạn. Vui lòng sử dụng Dịch vụ “Đẩy tin” hoặc “Tin ưu tiên” để đảm bảo vị trí tốt nhất cho tin đăng của bạn.
 • Phí Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” chỉ được áp dụng cho mỗi tin đăng.  

Sau khi Người cho thuê đã hoàn thành thủ tục tham gia Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” của Chợ Tốt, để có thể tiếp tục tham gia Dịch vụ “Quản lý bất động sản” của Đối tác Dịch vụ Igloo, Người thuê và Người cho thuê cần tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của quy trình Dịch vụ “Quản lý bất động sản” của Đối tác Dịch vụ Igloo.

 

5. Quyền và Trách nhiệm của các bên trong Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc”

5.1 Quyền và Trách nhiệm của Người cho thuê

 • Quyền của Người cho thuê:
  • Người cho thuê có quyền được cung cấp nhãn “Không cần cọc” cho tin đăng quảng cáo của mình nếu Người cho thuê thực hiện theo đúng hướng dẫn và tuân theo Quy chế và Quy định đăng tin của Chợ Tốt.
  • Có quyền được khiếu nại và yêu cầu phản hồi, giải quyết từ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt.
 • Nghĩa vụ của Người cho thuê:
  • Người cho thuê cần thanh toán đầy đủ phí tham gia dịch vụ. Trong mọi trường hợp không phải phát sinh do lỗi của Chợ Tốt, Người cho thuê sẽ không nhận được hoàn lại phần phí này.
  • Người cho thuê có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận thời gian hiển thị tin đăng của tin đăng. Lưu ý, Chợ Tốt không chịu trách nhiệm khi tin đăng của Người cho thuê hết thời gian hiển thị sau khi thanh toán Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc“.
  • Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.

5.2  Quyền và Trách nhiệm của Chợ Tốt:

 • Chợ Tốt có nghĩa vụ cung cấp nhãn “Không cần cọc” cho tin đăng của Người Cho thuê nếu Người cho thuê thực hiện theo đúng hướng dẫn và tuân theo Quy chế và Quy định đăng tin của Chợ Tốt.
 • Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại từ Người cho thuê về những vấn đề liên quan đến Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

6. Giải quyết khiếu nại/tranh chấp đối với Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” của Chợ Tốt

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ “Quảng cáo Cho thuê không cần cọc” trên Nền tảng Chợ Tốt, nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cách sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ này, vui lòng thông báo cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt qua các kênh sau:

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ “Quản lý bất động sản” trên Nền tảng Igloo, nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ này, vui lòng liên hệ Đối tác Dịch vụ Igloo theo email: [email protected] hoặc Điện thoại: 0888 994 664 hoặc tìm hiểu thêm về cách thức giải quyết khiếu nại/tranh chấp tại “ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN HỒ SƠ DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN” do Đối tác Dịch vụ Igloo quy định.

BẠN CAM KẾT ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


   Bài viết liên quan

   Bạn vẫn còn thắc mắc ?
   Liên hệ với chúng tôi