Cách lấy lại mật khẩu tài khoản Chợ Tốt

Trong trường hợp bạn quên Mật khẩu hoặc không đăng nhập được vào tài khoản, bạn có thể sử dụng chức năng Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu đăng nhập:

Bước 1: Trong cửa sổ Đăng nhập, chọn vào Quên mật khẩu

forget_pass_desktop_1

Bước 2: Nhập số điện thoại của Tài khoản cần lấy mật khẩu.

forget_pass_desktop_2

Bước 3: Chợ Tốt sẽ gửi một tin nhắn chứa Mã xác nhận (không phải mật khẩu mới) đến số điện thoại vừa nhập.

forget_pass_message

Bước 4: Nhập Mã xác nhận , sau đó chọn Xác nhận miễn phí.

forget_pass_desktop_3

Bước 5: Tiến hành đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản của bạn, sau đó chọn Đổi mật khẩu.

forget_pass_desktop_4

Như vậy bạn đã lấy lại được mật khẩu tài khoản Chợ Tốt bằng cách sử dụng chức năng Quên mật khẩu.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?