Tôi cần lưu ý điều gì khi Đẩy tin trên ứng dụng iOS?

Lưu ý khi đẩy tin với phương thức thanh toán bằng Đồng Tốt:

  • Với phương thức thanh toán này, bạn có thể mua tất cả các loại dịch vụ Đẩy tin hoặc mua cùng một lúc nhiều lượt đẩy cho nhiều tin đăng khác nhau.
  • Bạn không thể đẩy tin đã Xoá, Ẩn hoặc Bị từ chối.
  • Dịch vụ đẩy tin của Chợ Tốt trên ứng dụng iOS chỉ hỗ trợ cho hình thức thanh toán qua Đồng Tốt.