Quy định sử dụng Đồng Tốt trên website Chợ Tốt

 

1. Khái niệm và quy định về tài khoản Đồng Tốt

a. Giá trị và phạm vi hoạt động của Đồng Tốt

           _ Đồng Tốt (ĐT) là phương thức thanh toán được Chợ Tốt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt. Khi sử dụng Đồng Tốt để mua dịch vụ từ Chợ Tốt, 1 Đồng Tốt có giá trị tương đương với 1 Việt Nam Đồng (1 Đồng Tốt = 1 Việt Nam Đồng).

           _ Đồng Tốt chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Chợ Tốt, trên trang chotot.vn, m.chotot.vn và ứng dụng Chợ Tốt (Window, Android, iOS). Người dùng không thể sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

           _ Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Chợ Tốt, Đồng Tốt không được dùng để chuyển giao, mua bán giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không thể quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

b. Các loại tài khoản Đồng Tốt

           _ Tài Khoản Chính (TKC): thể hiện số lượng Đồng Tốt phát sinh trong quá trình nạp. Không có giới hạn về số lượng Đồng Tốt trong tài khoản chính.

           _ Tài Khoản Khuyến Mãi (TKKM): thể hiện số lượng Đồng Tốt không phát sinh trong quá trình nạp. Đây là tài khoản dành cho các hoạt động khuyến mãi của từ Chợ Tốt. Tài khoản này chỉ được chứa tối đa 500.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng tổng số Đồng Tốt được khuyến mãi tặng nhiều hơn 500.000; hệ thống chỉ ghi nhận 500.000 ĐT.

           _ Khi sử dụng Đồng Tốt để thanh toán cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong TKC và TKKM có giá trị ngang nhau.

2. Sử dụng Đồng Tốt

a. Mở tài khoản Đồng Tốt

          _ Tài khoản Đồng Tốt được gắn liền với tài khoản của khách hàng trên Chợ Tốt.            

          _ Mỗi tài khoản cá nhân trên Chợ Tốt chỉ được sở hữu bởi một người dùng duy nhất với thông tin bắt buộc là số điện thoại di động cá nhân. Người dùng được khuyến khích nên xác nhận số điện thoại trước khi bắt đầu đăng tin trên Chợ Tốt.

          _ Việc mở tài khoản và tài khoản Đồng Tốt là hoàn toàn miễn phí đối với mọi người dùng.

b. Quy định sử dụng Đồng Tốt

           _ Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Chợ Tốt sẽ đề ra các mức thanh toán khác nhau khi trả bằng Đồng Tốt. Bảng giá chi tiết các dịch vụ “Đẩy Tin.

           _ Các giao dịch phát sinh bằng VNĐ hoặc Đồng Tốt đều được ghi nhận lại trong “Lịch Sử Giao Dịch”. Khách hàng có thể vào trang “Lịch sử giao dịch”, sau đó chọn phần “Đồng Tốt” để kiểm tra chi tiết các giao dịch liên quan đến Đồng Tốt (nạp Đồng Tốt, thanh toán dịch vụ bằng Đồng Tốt, v.v.).  

           _ Các dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt, dù được trả bằng VNĐ hoặc Đồng Tốt, đều được hệ thống xử lý như nhau, không có phân biệt đối xử khi trả bằng Đồng Tốt hay Việt Nam Đồng.

c. Thời gian sử dụng và nguyên tắc thanh toán Đồng Tốt trong các tài khoản

         _Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt trong TKC: 365 ngày tính từ giao dịch Đồng Tốt cuối cùng của TKC. (Ví dụ: Khách hàng nạp Gói 1 – 100.000 ĐT vào TKC ngày 1/5/2016, hết hạn ngày 2/5/2017. Ngày 1/6/2016, khách hàng tiếp tục nạp Gói 2 – 100.000 ĐT vào TKC. Khách hàng sẽ có tổng cộng 200.000 ĐT trong TKC, hết hạn 2/6/2017.)

              + Các giao dịch Đồng Tốt bao gồm: (1) nạp Đồng Tốt vào TKC; (2) sử dụng Đồng Tốt chi trả cho các dịch vụ của Chợ Tốt.

          _ Ngày phát sinh giao dịch của TKC và TKKM sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngày phát sinh giao dịch Đồng Tốt trong TKKM không ảnh hưởng đến ngày hết hạn của TKC và ngược lại.

           _ Thời hạn sử dụng của Đồng Tốt khuyến mãi:  tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, thời hạn sử dụng của Đồng Tốt có thể sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nếu không có thông báo chính thức từ Chợ Tốt, Đồng Tốt trong TKKM cần được sử dụng trong vòng 30 ngày từ khi được nạp vào tài khoản thông qua các hoạt động khuyến mãi. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi chưa được sử dụng sẽ tự động hết hạn. Ví dụ: Khách hàng được tặng vào TKKM Gói 1 – 50.000 ĐT ngày 1/4/2016 và Gói 2 – 50.000 ngày 15/5/2016. Trong thời gian 30 ngày, dù khách hàng sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 1, ngày 1/5/2016, phần còn lại của Gói 1 hay toàn bộ 50.000 Đồng Tốt của Gói 1 đều sẽ hết hạn sử dụng. Tương tự, Gói 2 sẽ hết hạn vào 15/6/2016 cho dù khách hàng có sử dụng một phần hay không sử dụng Đồng Tốt trong Gói 2.

           _ Đồng Tốt được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt. Trong trường hợp số dư ở Tài Khoản Chính và Tài Khoản Khuyến Mại đều lớn hơn 0, hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ Tài Khoản Khuyến Mại trước rồi mới đến Tài Khoản Chính. Ví dụ: Khách hàng có 200.000 ĐT trong TKC và 100.000 ĐT trong TKKM, khách hàng phải trả 150.000 ĐT cho dịch vụ, hệ thống sẽ trừ 100.000 ĐT từ TKKM và 50.000 ĐT từ TKC.

            _ Khi chi trả cho các dịch vụ trên Chợ Tốt, Đồng Tốt sẽ được trừ theo phương thức “vào trước – ra trước”. (Ví dụ: Ngày 1/4/2016, khách hàng được tặng Gói 1 – 50.000 ĐT vào TKKM và ngày 5/4/2016 khách hàng được khuyến mãi thêm vào TKKM Gói 2 – 100.000 ĐT. Ngày 15/4/2016, khách hàng mua dịch vụ đẩy tin, ĐT từ Gói 1 sẽ được trừ trước, trong trường hợp giá trị của dịch vụ đẩy tin lớn hơn 50.000 ĐT, hệ thống sẽ tiếp tục trừ ĐT ở Gói 2).

d. Các gói nạp Đồng Tốt

Gói nạp Đồng Tốt (ĐT) Giá thanh toán (VNĐ)
1.540.000 2.199.000
1.050.000 1.499.000
511.000 729.000
105.000 149.000
49.000 69.000
16.000 22.000

+ Các gói nạp Đồng Tốt có thể thay đổi tuỳ theo chính sách bán hàng của Chợ Tốt trong từng giai đoạn khác nhau._ Lưu ý:

                 + Tại thời điểm hiện tại, để hỗ trợ khách hàng, Chợ Tốt đã thanh toán toàn bộ chi phí cho các đối tác của Chợ Tốt do phát sinh từ giao dịch nạp tiền. Tuỳ vào chính sách ban hành tại những thời điểm khác nhau, Chợ Tốt không đảm bảo sẽ chi trả cho toàn bộ chi phí.

e. Các phương thức nạp Đồng Tốt

          Tất cả các Đồng Tốt phát sinh từ giao dịch nạp Đồng Tốt  sẽ được ghi nhận trong TKC. Khách hàng có thể nạp Đồng Tốt  thông qua các phương thức “Thanh toán nhanh với Apple ID”.

f. Đồng Tốt trong Tài Khoản Khuyến Mãi

          _ Thông qua các chương trình khuyến mãi từ Chợ Tốt, khách hàng sẽ nhận được Đồng Tốt khuyến mãi. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng Đồng Tốt được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận Đồng Tốt khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.

          _ Đồng Tốt trong TKKM có giá trị sử dụng 30 ngày và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKC. Sau 30 ngày, Đồng Tốt khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKKM.

3. Vai trò của Chợ Tốt đối với các bên

a.Vai trò của Chợ Tốt

     _ Chợ Tốt là bên cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thông qua các nền tảng  trực tuyến của Chợ Tốt (chotot.vn; m.chotot.vn; ứng dụng Chợ Tốt trên Android, iOS và Window).

     _ Chợ Tốt cung cấp Tài Khoản Đồng Tốt để khách hàng có thể dễ dàng thanh toán cho các  dịch vụ hỗ trợ trên trang Chợ Tốt.

     _ Đối với các phương thức nạp Đồng Tốt, Chợ Tốt làm việc với các đối tác để đa dạng hoá các hình thức thanh toán cho khách hàng. Chợ Tốt không trực tiếp cung cấp dịch vụ nạp Đồng Tốt cho khách hàng.

b. Đối với khách hàng

      _ Khách hàng là bên mua các dịch vụ hỗ trợ  từ Chợ Tốt để tăng hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh trên trang mua bán của Chợ Tốt.

      _ Khách hàng mua dịch vụ trực tiếp từ Chợ Tốt, chi phí cho các dịch vụ này được thanh toán thông qua các bên thứ ba dưới sự đồng ý của Chợ Tốt.

c. Đối với các bên cung cấp dịch vụ

       _ Bên thứ ba là bên cung cấp các phương thức  thanh toán cho Chợ Tốt và người dùng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ  của Chợ Tốt.

       _ Bên thứ ba cung cấp dịch vụ chỉ chịu trách nhiệm tại các bước thanh toán, không mang vai trò trong các dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt.

       _ Bên cung cấp dịch vụ có thể làm việc với các đối tác (ví dụ như Ngân Hàng, …) để việc thanh toán dễ dàng và tiện lợi hơn cho khách hàng.

4. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

a. Đối với khách hàng

  • Quyền của khách hàng

          _ Khách hàng được quyền đăng ký và mở tài khoản cá nhân với Chợ Tốt. Mỗi tài khoản cá nhân sẽ gắn liền với tài khoản Đồng Tốt tương ứng.  Khách hàng có thể sử dụng Đồng Tốt để chi trả cho các dịch vụ của Chợ Tốt.

          _ Khách hàng được quyền sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán để nạp Đồng tốt vào tài khoản.

          _ Khách hàng có quyền liên hệ Chợ Tốt để được tư vấn về các dịch vụ cũng như khiếu nại lên bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng nếu có sai sót xảy ra trong quá trình sử dụng Đồng Tốt.

          _ Khách hàng được bảo vệ thông tin cá nhân theo “Quy Chế Riêng Tư” và những sửa đổi, bổ sung của quy chế tuỳ từng thời điểm.

          _ Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng theo quy định của pháp luật.

  • Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng

           _ Khách hàng có nghĩa vụ bảo vệ và chịu trách nhiêm đối với các thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế và các thông tin tài khoản, thông tin tài chính gắn liền với Chợ Tốt.

           _ Khách hàng không được chia sẻ thông tin tài khoản với người khác, không cho người khác mượn tài khoản, dùng chung tài khoản.

           _ Báo ngay cho Chợ Tốt trong trường hợp một trong những thông tin tài khoản bị lộ hay khi có những thay đổi gì về thông tin cá nhân của khách hàng.

           _ Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, quy định của nhà mạng, quy định của ngân hàng cùng với những quy định khác của Chợ Tốt cũng như của các bên thứ ba có liên quan.

           _ Phối hợp với Chợ Tốt và các cơ quan chức năng trong trường hợp cần điều tra, hay có các tranh chấp xảy ra giữa các bên.

           _ Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giao dịch Đồng Tốt phát sinh từ tài khoản của mình. Chợ Tốt sẽ không bồi hoàn những giao dịch phát sinh do nhầm lẫn hoặc do lỗi từ khách hàng.

           _ Hỗ trợ việc cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ nhân viên thuộc Bộ phận chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt trong các trường hợp Khách hàng thắc mắc, khiếu nại liên quan việc cung cấp tài khoản Đồng Tốt của Chợ Tốt.

           _Khách hàng tự chịu trách nhiệm với các thao tác do mình thiết lập trong suốt quá trình thực hiện thanh toán bằng phương thức “Thanh toán nhanh với Apple ID”. Chợ Tốt không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bất cẩn, nhầm lẫn, không chính xác hoặc lỗi vô ý và/hoặc lỗi cố ý xuất phát từ người dùng hoặc Apple hoặc từ bên thứ ba nào khác và người dùng cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào trong những trường hợp này hoặc trường hợp tương tự. Chợ Tốt không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiệt hại, nguy cơ thiệt hại hoặc sự bất tiện nào đối với người dùng xuất phát từ việc thay đổi quy định, chính sách của Apple.

b. Đối với Chợ Tốt

  • Quyền của Chợ Tốt

           _ Trong các trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại, Chợ Tốt có quyền tạm thời khoá tài khoản của khách hàng, để phục vụ cho mục đích kiểm tra và giải quyết khiếu nại. Mọi thiệt hại nếu có do việc tài khoản bị khoá trong trường hợp này sẽ không thuộc trách nhiệm của Chợ Tốt.

           _ Chợ Tốt có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong trường hợp phát hiện khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo các quy định về Pháp Luật hiện hành của Việt Nam hoặc trái với các quy định được đặt ra bởi Chợ Tốt, bao gồm cả những hành vi kinh doanh, chuyển giao Đồng Tốt giữa các tài khoản dưới mọi hình thức (nhằm thu lợi hoặc không thu lợi).

           _ Chợ Tốt có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến tài khoản Đồng Tốt và các giao dịch Đồng Tốt trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ, hoặc xảy ra tranh chấp khiếu nại hay các vấn đề liên quan đến pháp luật.

           _ Chợ Tốt được quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp do lỗi của khách hàng đã không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật thông tin cá nhân, để lộ tài khoản ra cho người khác.

           _ Chợ Tốt sẽ hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp có sai sót trong việc nạp hay chi trả Đồng Tốt cho các dịch vụ, bao gồm những trường hợp như hệ thống không thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng mặc dù đã trừ Đồng Tốt trong tài khoản, hệ thống mới chỉ thực hiện một phần dịch vụ mặc dù toàn bộ Đồng Tốt đã bị trừ, số dư Đồng Tốt sau khi nạp hay thanh toán dịch vụ không chính xác và những trường hợp khác. Chợ Tốt sẽ cùng hợp tác với khách hàng để tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên Chợ Tốt không đảm bảo giải pháp hoàn trả Đồng Tốt sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp.             

           _ Chợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho các dịch vụ trả bằng Đồng Tốt, thay đổi giá trị của các gói nạp Đồng Tốt hoặc ngừng cung cấp tài khoản Đồng Tốt mà không cần thông báo trước.

  • Trách nhiệm và nghĩa vụ của Chợ Tốt

          _ Thực hiện cung cấp và cập nhật tài khoản Đồng Tốt cho khách hàng ngay khi nhận được thông báo nạp ĐT từ các bên cung cấp dịch vụ thanh toán.

          _ Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.

          _ Chợ Tốt có nghĩa vụ bảo mật thông tin về tài khoản Đồng Tốt, số dư và các hoạt động thanh toán được thực hiện bằng Đồng Tốt.

          _ Chợ Tốt có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan điều tra thông tin về tài khoản và lịch sử giao dịch của khách hàng trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hay vi phạm pháp luật.

          _ Trong trường hợp tài khoản bị đóng, toàn bộ số dư trong tài khoản sẽ bị khoá bởi Chợ Tốt.

          _ Trong trường hợp tài khoản bị tạm khoá, toàn bộ số dư sẽ bị đóng băng. Nếu tài khoản được mở lại, khách hàng có thể sử dụng lại số dư như bình thường. Trong trường hợp tài khoản bị đóng vĩnh viễn, toàn bộ Đồng Tốt cũng sẽ bị khoá vĩnh viễn.

5. Giải quyết khiếu nại

a. Các trường hợp giải quyết khiếu nại

          Chợ Tốt sẽ hỗ trợ trong phạm vi hợp lý để xử lý các khiếu nại hoặc các vấn đề gặp phải khi sử dụng tài khoản Đồng Tốt, ví dụ các trường hợp thường gặp phải sau đây:

          _ Khách hàng không thể đăng kí tài khoản Đồng Tốt trên Chợ Tốt.

          _ Khách hàng không thể sử dụng Đồng Tốt để chi trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt Tốt (trừ những trường hợp mà Chợ Tốt nhận thấy có dấu hiệu trái pháp luật hiện hành hoặc chính sách của Chợ Tốt).

          _ Khách hàng đã nạp Đồng Tốt nhưng giá trị nạp không hiển thị trên hệ thống.

          _ Khách hàng đã nạp Đồng Tốt nhưng giá trị nạp hiển thị trên hệ thống không trùng khớp với số tiền khách hàng đã trả.

          _ Khách hàng đã dùng Đồng Tốt để trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, hệ thống đã trừ ĐT nhưng vì một lý do nào đó dịch vụ chưa được thực hiện.

          _ Khách hàng đã dùng Đồng Tốt để trả cho các dịch vụ từ Chợ Tốt, hệ thống đã trừ ĐT nhưng vì một lý do nào đó chỉ một phần dịch vụ được thực hiện.

          _ Các trường hợp sai lệch về giá trị chi trả cho các dịch vụ nâng cao do lỗi từ hệ thống của Chợ Tốt.

          _ Các trường hợp giao dịch không hợp lệ được thực hiện bằng tài khoản của khách hàng.

Lưu Ý:

          _ Nếu có bất kì thắc mắc gì về đơn hàng, khách hàng được khuyến khích nên liên hệ với Chợ Tốt trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc để kịp thời xử lý. Chợ Tốt sẽ được miễn trách nhiệm nếu khách hàng thông báo sau 10 ngày làm việc.

          _ Vì Chợ Tốt không trực tiếp cung cấp các phương thức nạp ĐT cho khách hàng, mà thông qua các nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy, Chợ Tốt không thể giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến hệ thống của các bên thứ ba (ví dụ như ngân hàng hoặc nhà mạng). Trong trường hợp lỗi từ hệ thống của các bên thứ ba như ngân hàng hay các nhà mạng, Chợ Tốt sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép. Tuy nhiên, Chợ Tốt không đảm bảo việc hoàn tiền cho khách hàng. Khách hàng được khuyến khích nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà mạng để tìm hiểu nguyên nhân gặp sự cố.

           _ Ngoài các trường hợp liên quan đến tài khoản Đồng Tốt, khách hàng luôn luôn có thể liên hệ với Chợ Tốt để được tư vấn đầy đủ hơn về các dịch vụ đang được cung cấp bởi Chợ Tốt, các vấn đề gặp phải khi sử dụng Chợ Tốt để đăng bán hay tìm tin rao, hoặc bất kì các câu hỏi hay phản hồi để cải thiện hoạt động của trang Chợ Tốt tại Việt Nam.

b. Quy trình xử lý khiếu nại

          _ Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Chợ Tốt qua các kênh sau:

           _ Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đội ngũ hỗ trợ của Chợ Tốt sẽ xử lý trong vòng từ 3-5 ngày làm việc.

           _ Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên website Chợ Tốt (số điện thoại, email đăng ký), mã đơn hàng trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của mục Quy chế riêng tư thuộc Quy chế đã công bố trên website Chợ Tốt.

            _ Chợ Tốt cam kết emaitrogiup@chotot.vn hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng.