Đẩy tin là gì?

Đẩy tin là một dịch vụ hỗ trợ giúp bạn có thể đẩy tin đăng hợp lệ đang hiển thị lên trang đầu, tăng khả năng bán được sản phẩm.

Hiện tại có 3 loại dịch vụ đẩy tin: ĐẨY TIN NGAY (Đẩy tin 1 ngày, Gói đẩy tin 3 ngày và Gói đẩy tin 7 ngày) và GÓI ĐẨY TIN, với định nghĩa như sau:

Để thực hiện Đẩy tin khi sử dụng thiết bị có hệ điều hành iOS, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn, vào trang Quản lý tin đăng và thực hiện theo các bước sau:

Bạn có thể tham khảo các bài liên quan Đẩy tin: