Làm sao kiểm tra thời gian hiển thị của Tin Đặc Biệt?

Bạn có thể kiểm tra thời gian hiển thị của Tin Đặc Biệt tại các thời điểm:

1. Trước khi thanh toán: Hệ thống sẽ hiển thị thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ cho tin mà bạn muốn mua trên Trang Thanh Toán như bên dưới.

gallery_ad
Lưu ý: Đây chỉ là thời gian dự kiến, hệ thống sẽ chính thức xếp lịch thực hiện dịch vụ sau khi thanh toán thành công. Vui lòng kiểm tra trang Lịch sử giao dịch và chọn đơn hàng đã mua Tin Đặc Biệt để biết được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.

2. Sau khi thanh toán thành công: Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Vào trang Quản lý tin đăng. Nhấn nút Thêm – biểu tượng 3 chấm tròn và chọn Lịch sử giao dịch. Sau đó, nhấn vào mã hàng của giao dịch đã mua Tin Đặc Biệt, khi đó bạn sẽ xem được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.

gallery_ad_check_deliver_time

3. Sau khi tin bắt đầu thực hiện dịch vụ: Bạn có thể kiểm tra Tin Đặc Biệt hiển thị bằng cách:

  • Bước 1: Mở trang tìm kiếm trên Chợ Tốt.
  • Bước 2: Chọn chuyên mụcchọn tỉnh thành của tin đăng mà bạn đã mua dịch vụ.
  • Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” (biểu tượng hình kính lúp).

Khi đó các Tin Đặc Biệt đang thực hiện dịch vụ sẽ hiển thị ở vị trí trên cùng của trang tìm kiếm.check thoi gian dv dac biet 3 (2)

Lưu ý:

  • Để đảm bảo hiệu quả của Tin Đặc Biệt, chỉ có một số lượng tin đăng được hiển thị tại một thời điểm. Các tin đăng đã được xếp lịch sẽ chia sẻ lượt hiển thị với nhau.
  • Tin Đặc Biệt sẽ được hiển thị theo danh mục và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Chợ Tốt.
  • Nếu mỗi danh mục hoặc tỉnh/thành có nhiều lượt mua Tin Đặc Biệt từ các người dùng khác nhau, thì Tin Đặc Biệt thỏa điều kiện ở bộ lọc đó sẽ thay phiên hiển thị.
  • Nếu người dùng lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin Đặc Biệt ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị.
  • Nếu người dùng lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin Đặc Biệt ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.
  • Tin Đặc Biệt sẽ được hiển thị trong vòng 24h tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?