Bảng giá dịch vụ Nhãn Nổi Bật

Tùy theo từng chuyên mục, giá dịch vụ “Nhãn Nổi Bật” sẽ khác nhau tương ứng theo bảng bên dưới.

Lưu ýMức giá này có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm cụ thể mà không cần thông báo trước.

label_price_Split cate 18 Oct

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?