Tôi phải làm gì khi tin đăng của tôi bị từ chối?

Khi tin đăng bị từ chối, bạn có thể sửa tin đăng của mình bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Kiểm tra hòm thư email của bạn để biết được tin đăng bị từ chối với lỗi gì và cách chỉnh sửa lại tin đăng.

Cách 2: Tại phần Quản lý tin đăng, bạn có thể chọn xem Lý do bị từ chối và  Sửa tin ở mục bị từ chối; tại đó sẽ có hướng dẫn lý do tin bạn bị từ chối.

RR_on_dashboard

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?