Thông báo: Chính Sách Giá Mới cho một số dịch vụ có tính phí trên Chợ Tốt

Từ ngày 17/9/2018, Chợ Tốt áp dụng chính sách giá mới cho một số dịch vụ có tính phí ở một số chuyên mục và khu vực:

1. Chuyên mục áp dụng:

  • Điện thoại di động
  • Laptop
  • Việc tìm người

2. Dịch vụ áp dụng:

  • Đy tin 1 ngày: giá mới 22.000VNĐ/lần
  • Gói Tiết Kiệm: giá mới 27.000VNĐ/lần
  • Tin Ưu Tiên, Tin Đc Bit: giá mới từ 25.000 VNĐ/lần

Lưu ý:

  • Giá dịch vụ Đẩy tin 3 ngày và 7 ngày sẽ thay đổi tương ứng theo giá mới của dịch vụ Đẩy tin 1 ngày.
  • Giá dịch vụ Tin Ưu Tiên bên trên chỉ áp dụng cho Tin Ưu Tiên có thời gian hiển thị 1 ngày (24h). Đối với Tin Ưu Tiên mua thời gian hiển thị nhiều hơn (2 ngày, 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày), giá sẽ tăng tương ứng theo thời gian.
  • Các dịch vụ khác hoặc ở các chuyên mục, khu vực còn lại vẫn giữ nguyên mức phí hiện tại.

Chi tiết thay đổi như bên dưới:

– Bảng giá Đẩy tin và Bảng giá Gói Tiết Kiệm

bump & bundle_announcement_increase_17 Sep 18

– Bảng giá Tin Ưu Tiên

sticky_price_announcement_increase_17 Sep 18

– Bảng giá Tin Đặc Biệt

gallery_price_announcement_increase_17 Sep 18

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?