Quy định sử dụng dịch vụ Đẩy tin trên Chotot.com

 

1. Các định nghĩa

 • “Chợ Tốt”: sàn giao dịch Thương mại Điện tử Chợ Tốt
 • “Khách hàng”: cá nhân hoặc công ty sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt
 • “Nhà mạng”: các nhà khai thác thông tin di động
 • “Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS”: công ty trực tiếp tiếp nhận thanh toán của Khách hàng từ Nhà mạng thông qua Tổng đài nhận.
 • “Tổng đài nhận”: tổng đài tiếp nhận thanh toán của Khách hàng cho Chợ Tốt do Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS cung cấp.
 • “Cổng thanh toán”: công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến thẻ nội địa
 • “Ngân hàng”: tổ chức được phép thực hiện việc phát hành thẻ cho chủ thẻ sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • “Thẻ ngân hàng nội địa” hoặc “Thẻ ATM”: là thẻ được các Ngân hàng phát hành để thực hiện các giao dịch thẻ trong lãnh thổ Việt Nam.
 • “Chủ thẻ”: là chủ sở hữu thẻ ngân hàng nội địa được dùng để thanh toán cho dịch vụ “Đẩy tin”. Tên của chủ thẻ được in trên thẻ ngân hàng nội địa được dùng để thanh toán.
 • “Số thẻ”: dãy số được in nổi hay in chìm trên thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), số thẻ thường bao gồm 16 chữ số.
 • “Tài khoản ngân hàng”: tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ. Khi Khách hàng chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), chi phí cho mỗi lượt “Đẩy tin” sẽ được trừ vào tài khoản này.
 • “Thời gian giao dịch cho phép”: thời gian tối đa cho phép Khách hàng nhập thông tin trong quá trình giao dịch được quy định bởi Ngân hàng phát hành thẻ.

2. Dịch vụ Đẩy tin của Chợ Tốt

 • Có 4 hình thức thanh toán:
  • Thanh toán bằng Đồng Tốt: Khách hàng nạp tiền vào tài khoản Đồng Tốt. Sau đó sử dụng Đồng Tốt trong tài khoản để thanh toán dịch vụ Đẩy tin trên Chợ Tốt. Tìm hiểu thêm.
  • Thanh toán bằng SMS: Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp được hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận để sử dụng dịch vụ. Cú pháp này được tạo ngẫu nhiên bởi hệ thống và sẽ có hiệu lực tối đa trong vòng 24 giờ, tính từ thời điểm được tạo ra.
  • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) (Khách hàng sẽ cần đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử hoặc dịch vụ SMS banking (hoặc cả 2) tuỳ theo quy định của từng Ngân hàng để sử dụng hình thức thanh toán này):
   • Chọn Ngân hàng mà Khách hàng muốn thanh toán
   • Tuỳ theo yêu cầu của từng Ngân hàng, Khách hàng sẽ cần nhập những thông tin như Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP (mật khẩu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và được gửi qua tin nhắn điện thoại di động), chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử.
   • Sau đó, chọn nút “Thanh toán”.
  • Thanh toán bằng thẻ VISA/MASTER:
   • Chọn Ngân hàng mà Khách hàng muốn thanh toán
   • Tuỳ theo yêu cầu của từng Ngân hàng, Khách hàng sẽ cần nhập những thông tin như Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày hết hạn, mã CVV.
   • Sau đó, chọn nút “Thanh toán”.
 • Chợ Tốt đã bắt đầu cung cấp dịch vụ “Đẩy tin”. Khách hàng có thể chọn tin mà mình muốn đẩy, sau đó chọn hình thức thanh toán để sử dụng dịch vụ “Đẩy tin”.
 • Có 3 loại dịch vụ Đẩy tin với các mức giá khác nhau:
  • Đẩy tin 1 lần: tin đăng hợp lệ sẽ được hệ thống sắp xếp đẩy lên trang đầu 1 lần duy nhất trong khoảng vài phút đến vài chục phút sau khi thanh toán thành công. Có 3 mức giá khác nhau cho dịch vụ đẩy tin 1 lần tuỳ theo chuyên mục của tin đăng:
   • 5.000đ/lượt đẩy tin
   • 10.000đ/lượt đẩy tin
   • 15.000đ/lượt đẩy tin
  • Gói Đẩy tin 3 ngày: gồm 3 lượt Đẩy tin trong 3 ngày liên tiếp trong 1 gói. Tin đăng hợp lệ sẽ được hệ thống sắp xếp đẩy lên trang đầu lần 1 trong khoảng vài phút đến vài chục phút sau khi thanh toán thành công. Khoảng 24 giờ sau lần đẩy tin đầu tiên, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 2, và 24 giờ sau lần đẩy thứ 2, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 3. Có 3 mức giá khác nhau cho dịch vụ gói Đẩy tin 3 ngày tuỳ theo chuyên mục của tin đăng:
   • 14.000đ/gói đẩy tin
   • 28.000đ/gói đẩy tin
   • 43.000đ/gói đẩy tin
  • Gói Đẩy tin 7 ngày: gồm 7 lượt Đẩy tin trong 7 ngày liên tiếp trong 1 gói. Tin đăng hợp lệ sẽ được hệ thống sắp xếp đẩy lên trang đầu lần 1 trong khoảng vài phút đến vài chục phút sau khi thanh toán thành công. Khoảng 24 giờ sau lần đẩy tin đầu tiên, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 2, và 24 giờ sau lần đẩy thứ 2, hệ thống sẽ tự động đẩy tin lần thứ 3, tượng tự như vậy cho đến lần đẩy tin thứ 7. Có 3 mức giá khác nhau cho dịch vụ gói Đẩy tin 7 ngày tuỳ theo chuyên mục của tin đăng:
   • 32.000đ/gói đẩy tin
   • 63.000đ/gói đẩy tin
   • 95.000đ/gói đẩy tin
 • Đối với thanh toán bằng SMS, chi phí cho mỗi lượt Đẩy tin sẽ được trừ vào tài khoản chính (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau) của số điện thoại nhắn tin. Với mỗi tin nhắn, Khách hàng chỉ mua được 1 lượt đẩy tin cho 1 tin đăng hợp lệ. Phương thức thanh toán này chỉ có thể áp dụng khi mua dịch vụ Đẩy tin 1 lần.
 • Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), chi phí cho mỗi lượt Đẩy tin sẽ được trừ vào tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ. Với phương thức thanh toán này, Khách hàng có thể mua được tất cả các loại dịch vụ Đẩy tin của Chợ Tốt hoặc mua cùng một lúc nhiều lượt đẩy tin cho các tin đăng hợp lệ khác nhau.
 • Lưu ý:
  • Để bảo đảm tính công bằng và hiệu quả cho tất cả người dùng, Chợ Tốt có quyền giới hạn số lượt “Đẩy tin” mà một Khách hàng có thể mua trong một đơn hàng hay trong một ngày mà không cần thông báo trước (quy định cụ thể trên chotot.com), và thời gian mỗi tin đăng được xếp lịch đẩy sẽ do hệ thống của Chợ Tốt quyết định.
  • Đối với hình thức thanh toán qua SMS, mọi chi phí thanh toán cho dịch vụ “Đẩy tin” từ Khách hàng sẽ do các Nhà mạng trực tiếp tiếp nhận. Sau đó, chi phí thanh toán sẽ được chuyển đến Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS nắm giữ và chuyển giao cho Chợ Tốt vào cuối tháng. Chợ Tốt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS. Do đó, Chợ Tốt không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp khoản thanh toán của Khách hàng và sẽ không bảo đảm hoàn lại tiền cho Khách hàng trong tất cả các trường hợp xảy ra.
  • Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), mọi chi phí thanh toán cho dịch vụ “Đẩy tin” từ Khách hàng sẽ được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ thông qua Cổng thanh toán. Do đó, Chợ Tốt sẽ không bảo đảm hoàn lại tiền cho Khách hàng trong các trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình thanh toán giữa Ngân hàng và Khách hàng hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Đẩy tin” mà không cần thông báo trước.
  • Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Đẩy tin” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.

3. Quy trình giao dịch:

 • Sau khi đã chọn sử dụng dịch vụ “Đẩy tin”, Khách hàng sẽ cần chọn hình thức thanh toán cho dịch vụ này. Có 2 hình thức thanh toán:
  • Thanh toán bằng SMS:
   • Sau khi chọn “Thanh toán bằng SMS”, Khách hàng sẽ nhận được thông báo trên trang Chợ Tốt bao gồm giá tiền cho dịch vụ, cú pháp tin nhắn, Tổng đài nhận.
   • Sau khi Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp đã được hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn phản hồi từ Tổng đài thông báo thanh toán thành công và tin đã được xếp lịch đẩy. Xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sau đó sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).
  • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM):
   • Sau khi chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, (thẻ ATM), Khách hàng sẽ cần chọn Ngân hàng mà mình muốn thanh toán.
   • Tuỳ vào yêu cầu của từng ngân hàng, Khách hàng sẽ cần nhập Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP (mât khẩu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định), chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, v.v. Chi tiết xem tại “Điều kiện để sử dụng thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán”.
   • Sau khi nhập chính xác những thông tin được yêu cầu, Khách hàng cần chọn nút “Thanh toán”.
   • Kết quả thanh toán sau đó sẽ được cập nhật và thông báo đến Khách hàng trong trang quản lý tin. Đối với các thanh toán thành công, tin đăng sẽ được tự động xếp lịch đẩy tin. Sau đó, xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).
 • Thanh toán thành công:
  • Đối với hình thức thanh toán bằng SMS, thanh toán giữa Chợ Tốt và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Chợ Tốt nhận được thông báo xác nhận thanh toán của Khách hàng từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS cho việc sử dụng dịch vụ “Đẩy tin”.
  • Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng, thanh toán giữa Chợ Tốt và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Chợ Tốt nhận được thông báo xác nhận thanh toán của Khách hàng từ Cổng thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ “Đẩy tin”.
 • Với những tin đăng đã được xác nhận thanh toán thành công, hệ thống của Chợ Tốt sẽ tự động xếp lịch đẩy và sẽ hiển thị thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” hoặc “Sẽ đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” dưới mỗi tin đăng của Khách hàng trong trang quản lý tin. Đồng thời, chi tiết về trạng thái đơn hàng cũng như tình trạng đẩy tin của mỗi đơn hàng cũng sẽ được cập nhật trong trang lịch sử giao dịch.
 • Vào đúng thời gian ghi trong thông báo, hệ thống của Chợ Tốt sẽ thực hiện việc đẩy tin cho Khách hàng. Trạng thái của tin đã được đẩy sẽ đươc thể hiện bằng thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” dưới mỗi tin đăng của Khách hàng trong trang quản lý tin hoặc tại phần chi tiết đơn hàng trong trang lịch sử giao dịch. Khách hàng có thể kiểm tra bằng 2 cách:
  • Vào trang mua bán của Chợ Tốt tại hoặc sau thời điểm thông báo để xác định tin của mình có được đẩy hay không, hoặc
  • Vào trang lịch sử giao dịch để kiểm tra trạng thái của đơn hàng cũng như chi tiết thực hiện đẩy tin của mỗi đơn hàng.
 • Lưu ý:
  • Đối với thanh toán bằng SMS:
   • Khách hàng có thể sử dụng số điện thoại khác với số điện thoại đã xác nhận với Chợ Tốt để nhắn tin sử dụng dịch vụ “Đẩy tin”.
   • Mỗi tin nhắn chỉ mua được một lượt đẩy cho một tin đăng hợp lệ.
   • Trường hợp Khách hàng đã soạn tin nhắn theo hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận nhưng chưa nhận được tin nhắn phản hồi, vui lòng kiểm tra xem chi phí nhắn tin có bị trừ vào tài khoản điện thoại hay không. Nếu tài khoản đã bị trừ tiền (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau), vui lòng vào trang quản lý tin (dành cho Khách hàng đã đăng ký tài khoản) tại chotot.com để kiểm tra tình trạng đẩy tin. Nếu tin vẫn chưa được đẩy (không có thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút”) hoặc chưa được xếp lịch đẩy (không có thông báo “Sẽ đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” dưới mỗi tin), vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây để nhận được hỗ trợ từ Bộ phận chăm sóc khách hàng.
   • Trường hợp Khách hàng đã nhận được tin nhắn phản hồi thông báo giao dịch thành công, nhưng tin không được đẩy (không có thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút”) hoặc chưa được xếp lịch đẩy (không có thông báo “Sẽ đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” dưới mỗi tin), vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây .
   • Trường hợp tin đã được thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” hoặc “Sẽ đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút”, nhưng khi Khách hàng kiểm tra trên trang mua bán của Chợ Tốt không nhận thấy dịch vụ “Đẩy tin” được cung cấp, vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây .
  • Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM):
   • Tuỳ theo yêu cầu của từng Ngân hàng, Khách hàng sẽ cần đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking/internet banking) hoặc/và dịch vụ ngân hàng di động (SMS banking) để sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM). Chi tiết về “Điều kiện để sử dụng thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán”.
   • Những vấn đề liên quan đến thanh toán như mức thanh toán tối thiểu, hạn mức thanh toán, thời gian giao dịch cho phép do mỗi Ngân hàng quy định. Chi tiết về “Quy định thanh toán của Ngân hàng”.
   • Đối với phương thức thanh toán bằng thẻ Ngân hàng, Khách hàng có thể mua tất cả các loại dịch vụ Đẩy tin hoặc mua cùng một lúc nhiều lượt đẩy tin cho các tin đăng hợp lệ khác nhau. Để bảo đảm tính hiệu quả và công bằng, Chợ Tốt có quyền giới hạn số lượt Đẩy tin Khách hàng có thể mua trong một đơn hàng hoặc trong một ngày, theo Lưu ý tại Điều 2 của Quy định sử dụng dịch vụ Đẩy tin của Chợ Tốt.
   • Trường hợp Khách hàng đã nhập đầy đủ chính xác thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng được yêu cầu và chọn nút “Thanh toán”, nhưng chưa nhận được thông báo phản hồi về kết quả giao dịch trên trang quản lý tin, vui lòng kiểm tra tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ có bị trừ tiền hay không. Nếu tài khoản đã bị trừ tiền và tin vẫn chưa được đẩy (không có thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút”) hoặc chưa được xếp lịch đẩy (không có thông báo “Sẽ đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” dưới mỗi tin), vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây để nhận được hỗ trợ từ Bộ phận chăm sóc khách hàng.
   • Trường hợp Khách hàng đã nhận được thông báo giao dịch thành công, nhưng chi tiết của đơn hàng không xuất hiện trong trang lịch sử giao dịch, hay trạng thái của đơn hàng không phải là “Hoàn thành” hoặc “Đang xử lý”, vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây .
   • Trường hợp Khách hàng đã nhận được thông báo giao dịch thành công, nhưng tin không được đẩy (không có thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” dưới tin đăng trong trang quản lý tin, hay tại cột trạng thái đẩy tin trong trang lịch sử giao dịch), hoặc chưa được xếp lịch đẩy (không có thông báo “Sẽ đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” hoặc “Đang xếp lịch” trong trang quản lý tin, hay tại cột trạng thái đẩy tin trong trang lịch sử giao dịch), vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây .
   • Trường hợp tin đã được thông báo “Đã đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” hoặc “Sẽ đẩy lúc ngày…tháng…năm… …giờ…phút” hoặc “Đang xử lý” trong trang quản lý tin hay trang lịch sử giao dịch, nhưng khi Khách hàng kiểm tra trên trang mua bán của Chợ Tốt không nhận thấy dịch vụ “Đẩy tin” được cung cấp, vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây .
   • Chợ Tốt chỉ hỗ trợ và xử lý khiếu nại cho các trường hợp xảy ra trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm cam kết đẩy tin được hiển thị trong thông báo. Nếu Khách hàng gặp bất kỳ các trường hợp đã được nêu trên, vui lòng liên hệ trogiup@chotot.vn hoặc trò chuyện trực tuyến tại đây trong thời gian đã quy định để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Bộ phận chăm sóc khách hàng.

4. Hỗ trợ và xử lý khiếu nại

 • Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên chotot.com (số điện thoại, email đăng ký), mã đơn hàng trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của mục “Quy chế riêng tư” thuộc Quy chế đã công bố trên chotot.com.
 • Chợ Tốt cam kết email trogiup@chotot.vn hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng. Mọi trường hợp khiếu nại sẽ được phản hồi trong vòng 48 tiếng kể từ lúc nhận được yêu cầu của Khách hàng.
 • Đối với thanh toán bằng SMS, trường hợp Khách hàng đã nhắn tin đến Tổng đài và bị trừ tiền (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau), nhưng vì lý do nào đó Chợ Tốt chưa cung cấp được dịch vụ (các trường hợp thuộc phần Lưu ý, Mục 3, Quy định sử dụng dịch vụ Đẩy tin của Chợ Tốt). Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Chợ Tốt sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:
  • Kết nối giữa Khách hàng và Nhà mạng bị lỗi (mất sóng, sóng yếu, v.v.).
  • Nhà mạng không gửi được tin nhắn đến Khách hàng (Khách hàng chủ động không muốn nhận tin nhắn quảng cáo, tắt máy, v.v.)
  • Khách hàng gửi tin nhắn đến sai Tổng đài nhận của Chợ Tốt.
  • Khách hàng soạn tin nhắn sai cú pháp hoặc cú pháp không hợp lệ.
  • Thuê bao nhà mạng Chợ Tốt không hỗ trợ (Hiện tại Chợ Tốt chỉ hỗ trợ các thuê bao Vinaphone, Mobifone, Viettel Gtel).
  • Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán và tin đã được xếp lịch đẩy, nếu nhân viên Bộ phận kiểm duyệt tin nhận thấy tin đăng của Khách hàng vi phạm Quy định đăng tin tại Chợ Tốt. Chợ Tốt có quyền từ chối đăng tin và không cung cấp dịch vụ Đẩy tin (vui lòng xem Quy định đăng tin).
 • Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), trường hợp Khách hàng đã bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng vì lý do nào đó Chợ Tốt chưa cung cấp được dịch vụ (các trường hợp thuộc phần Lưu ý, Mục 3, Quy định sử dụng dịch vụ Đẩy tin của Chợ Tốt). Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Chợ Tốt sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:
 • Khách hàng chưa đăng ký sử dụng các dịch vụ được yêu cầu bởi ngân hàng phát hành thẻ để có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) qua Cổng thanh toán.
 • Giao dịch của Khách hàng không đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến theo “Quy định thanh toán” của Ngân hàng phát hành thẻ.
 • Lỗi kết nối giữa Khách hàng và Ngân hàng phát hành thẻ hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.).
 • Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý.
 • Thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch.
 • Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu (Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP, chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, v.v.).
 • Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán và tin đã được xếp lịch đẩy, nếu nhân viên Bộ phận kiểm duyệt tin nhận thấy tin đăng của Khách hàng vi phạm Quy định đăng tin tại Chợ Tốt. Chợ Tốt có quyền từ chối đăng tin và không cung cấp dịch vụ Đẩy tin (vui lòng xem Quy định đăng tin).

5. Quyền và nghĩa vụ của Chợ Tốt

       1. Quyền của Chợ Tốt

 • Chợ Tốt không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp khoản thanh toán của Khách hàng cho dịch vụ “Đẩy tin” và sẽ không bảo đảm hoàn tiền lại cho Khách hàng trong tất cả các trường hợp xảy ra.
 • Trường hợp Khách hàng đã thanh toán nhưng vì lý do nào đó Chợ Tốt chưa cung cấp được dịch vụ, Chợ Tốt sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp nêu ở Mục 4.
 • Chợ Tốt không bảo đảm hỗ trợ, hoàn tiền hoặc cung cấp dịch vụ trong tất cả các trường hợp Khách hàng vi phạm quy định của pháp luật hoặc những quy định của Ngân hàng hoặc những quy định của Cổng thanh toán liên quan đến thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng.
 • Chợ Tốt có quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp xảy ra tranh chấp mà nguyên nhân là do Khách hàng của Chợ Tốt đã không thực hiện việc cất giữ và bảo quản cẩn thận thẻ ngân hàng cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng.
 • Chợ Tốt có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến giao dịch của Khách hàng (số điện thoại nhắn tin, nội dung tin nhắn, thông tin thẻ, thông tin tài khoản ngân hàng, v.v).
 • Chợ Tốt bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo cho Khách hàng nếu Khách hàng này có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam.
 • Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp, Chợ Tốt loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.
 • Chợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho dịch vụ “Đẩy tin”, Quy định sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” hoặc ngừng cung cấp dịch vụ “Đẩy tin” mà không cần thông báo trước.

       2. Nghĩa vụ của Chợ Tốt

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ tương ứng cho Khách hàng khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS hoặc Cổng thanh toán được nêu ở trên.
 • Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại từ Khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp với mục đích kiểm tra hoặc đối chiếu giao dịch.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin của Khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan. Đồng thời cam kết không lưu trữ thông tin thẻ và/hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu cần thiết cho các hoạt động điều tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

      1. Quyền của Khách hàng

 • Khách hàng có quyền được cung cấp dịch vụ “Đẩy tin” nếu Khách hàng thực hiện theo đúng hướng dẫn thanh toán và tuân theo Quy chế và Quy định đăng tin của Chợ Tốt.
 • Có quyền được khiếu nại và yêu cầu phản hồi, giải quyết từ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt.
 • Có quyền yêu cầu Cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi trong mọi trường hợp tranh chấp, kiện tụng

    2. Nghĩa vụ của khách hàng

 • Đọc kỹ Quy chế, Quy định đăng tin và Quy định sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” trước khi quyết định sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” do Chợ Tốt cung cấp.
 • Tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Nhà mạng và quy định của Ngân hàng phát hành thẻ trong quá trình thanh toán và sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” do Chợ Tốt cung cấp.
 • Tuân theo Quy định sử dụng dịch vụ “Đẩy tin”, Quy chế, Quy định đăng tin của Chợ Tốt khi sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” do Chợ Tốt cung cấp.
 • Nhắn tin để sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” của Chợ Tốt bằng số điện thoại của mình hoặc bằng số điện thoại của người khác nhưng phải được sự đồng ý của chủ thuê bao.
 • Sử dụng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và tài khoản ngân hàng trực tuyến để sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” nhưng phải được sự đồng ý của chủ thẻ và phải tuân theo những quy định riêng của từng Ngân hàng về điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán và “Quy định về thanh toán của Ngân hàng”.
 • Thực hiện đúng theo hướng dẫn thanh toán bằng tin nhắn và thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) khi sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” và hiểu rõ rằng vì Chợ Tốt không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp thanh toán từ Khách hàng nên Chợ Tốt sẽ không bảo đảm việc hoàn tiền cho Khách hàng trong mọi trường hợp xảy ra.
 • Hỗ trợ việc cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ nhân viên thuộc Bộ phận chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt trong các trường hợp Khách hàng thắc mắc , khiếu nại liên quan việc cung cấp dịch vụ “Đẩy tin” của Chợ Tốt.
 • Có trách nhiệm liên hệ với các nhà khai thác di động để khiếu nại trong trường hợp Khách hàng đã nhắn tin và bị trừ tiền trong tài khoản, nhưng trừ các vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa Khách hàng và nhà mạng (mất sóng, sóng yếu, v.v.) hay nhà mạng không gửi được tin nhắn đến Khách hàng (Khách hàng chủ động không muốn nhận tin nhắn quảng cáo, tắt máy, v.v.).
 • Có trách nhiệm chủ động liên hệ với Ngân hàng của chủ thẻ hoặc Cổng thanh toán trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán bẳng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng trừ các vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa Khách hàng và ngân hàng (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của cổng thanh toán Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.), Khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa qua Cổng thanh toán, Khách hàng không thực hiện theo “Quy định thanh toán của Ngân hàng”, Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý, thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch, Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu trong quá trình thanh toán.
 • Có trách nhiệm cất giữ và bảo quản thẻ cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Không cung cấp thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, trừ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, kiện tụng

 • Chợ Tốt cam kết phản hồi, hỗ trợ Khách hàng giải quyết các trường hợp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp dịch vụ “Đẩy tin” như quá trình thực hiện thanh toán, quy trình giao dịch, v.v. trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép.
 • Trường hợp vượt quá thẩm quyền cho phép, mọi tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng sẽ được giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

8. Thay đổi Quy định sử dụng dịch vụ

 • Chợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật tất cả các mục trong Quy định sử dụng dịch vụ “Đẩy tin”, thay đổi chi phí cho việc sử dụng dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ “Đẩy tin” tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.
 • Khách hàng được khuyến khích tham khảo Quy định sử dụng dịch vụ “Đẩy tin” trước khi sử dụng dịch vụ.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?