Tôi cần làm gì để thay đổi thông tin cá nhân?

Những thông tin cá nhân bạn có thể thay đổi tại tài khoản của mình bao gồm:

  • Mật khẩu.
  • Tên của bạn.
  • Địa chỉ của bạn.

Để thay đổi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký tại Chợ Tốt, bạn cần:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn phần quản lý Thông tin cá nhân ở khung quản lý tài khoản.

thay-doi-thong-tin-1

Bước 3: Chọn nội dung (Mật khẩu, Tên hoặc Địa chỉ của bạn) bạn muốn thay đổi tại trang quản lý Thông tin liên hệ.

thay-doi-thong-tin-2

Bước 4: Thực hiện nhập thông tin và chọn Lưu.

Khi đó, bạn đã thay đổi thông tin cá nhân thành công.

Lưu ý: Nếu bạn không nhớ mật khẩu hiện tại của mình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn Quên mật khẩu.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?