Lưu ý khi sử dụng dịch vụ Nhãn Nổi Bật

  • Khách hàng có thể mua nhiều nhãn cho cùng một tin đăng hoặc nhiều nhãn cho các tin đăng khác nhau. Số lượng tin đăng được mua nhãn không hạn chế.
  • Nếu Khách hàng mua nhiều hơn một nhãn nổi bật ở các vị trí khác nhau cho cùng một tin đăng, thời gian bắt đầu dịch vụ cho mỗi nhãn sẽ được hệ thống ghi nhận và xếp lịch sau giao dịch thanh toán thành công của mỗi nhãn. Nếu các nhãn mua tại cùng một thời điểm (trong cùng một giao dịch), thì thời gian thực hiện gắn nhãn sẽ giống nhau.
  • Trong một giỏ hàng, khách hàng chỉ có thể mua một nhãn nổi bật cho một vị trí cho một tin đăng. Nếu trong thời gian tin đăng này đang được gắn nhãn, Khách hàng muốn mua nhãn tương tự cho cùng một vị trí cho tin đăng này, hệ thống sẽ xếp lịch để nhãn được gắn sau khi giao dịch trước đó kết thúc.

Ví dụ: Khi Khách hàng mua nhãn “Hot” (vị trí 3) cho tin đăng 1 vào ngày 01/04, nhãn sẽ được hiển thị từ ngày 01/04 đến 07/04. Ngày 03/04, Khách hàng mua thêm nhãn “Hot” cho tin đăng 1, nhãn sẽ được xếp lịch hiển thị từ ngày 08/04 đến ngày 14/04. Như vậy, nhãn “Hot” sẽ hiển thị trên tin 1 từ ngày 01/04 đến ngày 14/04.

Tham khảo thêm Bảng giá dịch vụ Nhãn Nổi Bật và Các bước thanh toán Nhãn Nổi Bật.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?