Lưu ý khi sử dụng dịch vụ Nhãn Nổi Bật

Trong một giỏ hàng, khách hàng không thể tiến hành mua nhiều lần một nhãn nổi bật cho cùng một vị trí. Nếu trong thời gian tin đăng này đang được gắn nhãn, Khách hàng muốn mua nhãn tương tự cho cùng một vị trí cho tin đăng này, hệ thống sẽ xếp lịch để nhãn được gắn sau khi giao dịch trước đó kết thúc. Tuy nhiên, trong một giỏ hàng, khách hàng có thể tiến hành mua cùng lúc nhiều nhãn nổi bật khác nhau cho cùng một vị trí tin đăng ở chuyên mục việc làm.

Ví dụ:

– Khi Khách hàng mua nhãn “Hot” cho tin đăng 1 vào ngày 01/04, nhãn sẽ được hiển thị từ ngày 01/04 đến 07/04. Ngày 03/04, Khách hàng mua thêm nhãn “Hot” cho tin đăng 1, nhãn sẽ được xếp lịch hiển thị từ ngày 08/04 đến ngày 14/04. Như vậy, nhãn “Hot” sẽ hiển thị trên tin 1 từ ngày 01/04 đến ngày 14/04.

– Khi Khách hàng mua nhãn “Hot”, “Tuyển gấp”, “Lương tốt” cho tin đăng tuyển dụng vào ngày 01/04, cả 3 nhãn sẽ được hiển thị từ ngày 01/04 đến 07/04.

Tham khảo thêm Bảng giá dịch vụ Nhãn Nổi Bật và Các bước thanh toán Nhãn Nổi Bật.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?