Đẩy tin là gì?

Đẩy tin là một dịch vụ hỗ trợ giúp bạn có thể đẩy tin đăng hợp lệ đang hiển thị lên trang đầu, tăng khả năng bán được sản phẩm.

Hiện tại có 3 loại dịch vụ đẩy tin: Đẩy tin 1 ngày, Gói đẩy tin 3 ngày Gói đẩy tin 7 ngày, với định nghĩa như sau:
bump_definition

Để thực hiện Đẩy tin, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn, vào trang Quản lý tin đăng và thực hiện theo các bước sau:

Đẩy tin là gì

Các bước đẩy tin sẽ khác nhau phụ thuộc vào phương thức thanh toán cho dịch vụ Đẩy tin. Có 4 phương thức thanh toán:

Gói đẩy tin 3 ngày Gói đẩy tin 7 ngày chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng Đồng Tốt, thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) thẻ VISA/MASTER/JCB.

Bạn có thể tham khảo về Giá đẩy tin tương ứng chuyên mục và Quy định sử dụng dịch vụ Đẩy tin tại Chợ Tốt.

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?