Hướng dẫn tạo Cửa hàng

Tính năng tạo Cửa hàng hiện tại chỉ áp dụng cho giao diện web trên máy tính và trên điện thoại (www.chotot.com).

Bước 1: Nhấn vào nút “NHẬN CỬA HÀNG” hoặc nhấn vào nút “Thêm” với biểu tượng 3 chấm tròn và chọn “Tạo cửa hàng” tại trang Quản lý tin đăng.

shop_creation_web_1

shop_creation_web_2

Bước 2: Chọn loại Cửa hàng mà bạn muốn tạo.

shop_creation_web_3

Bước 3: Nhấn vào nút “TẠO CỬA HÀNG”

shop_creation_web_4

Bước 4: Nhấn vào nút “CÀI ĐẶT”

shop_creation_web_5

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng “Chụp hình” để thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa cho Cửa hàng.

shop_creation_web_6

Bước 6: Nhập đầy đủ thông tin Cửa hàng theo hướng dẫn và nhấn nút “GỬI KÍCH HOẠT”.

shop_creation_web_7

Lưu ý: Tên Cửa hàng và Đường dẫn truy cập sẽ không thể thay đổi sau khi bạn bấm nút “Gửi kích hoạt”.

Sau khi gửi kích hoạt thành công, Cửa hàng của bạn sẽ được chờ duyệt.

shop_creation_web_8

Bạn có thể kiểm tra trạng thái Cửa hàng sau khi được duyệt:

  • Cửa hàng được duyệt thành công: Bạn có thể tiến hành đăng tin vào Cửa hàng để thu hút người xem. Tìm hiểu thêm Cách quản lý Cửa hàng.

shop_creation_web_9

  • Cửa hàng chưa được duyệt: Bạn vui lòng kiểm tra lý do từ chối được gửi qua email của tài khoản mà bạn đã tiến hành tạo Cửa hàng, sau đó sửa lại theo hướng dẫn và gửi lại kích hoạt. Chợ Tốt sẽ duyệt lại Cửa hàng của bạn.

shop_creation_web_10

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?