Hướng dẫn quản lý chuyên trang BĐS

Lưu ý: Từ ngày 28/8/2017, Chuyên trang BĐS sẽ hỗ trợ cho đăng thêm các sản phẩm thuộc danh mục Bất động sản Mua bán/Thuê.

Bạn có thể chuyển đổi giữa trang Quản lý tin đăng Cá nhân  trang Quản lý Chuyên trang Bất động sản bằng cách nhấn vào biểu tượng màu vàng trong trang Quản lý tin đăng như hình bên dưới:

Completed_shop_1

1. Giới thiệu về trang Quản lý Chuyên trang BĐS

Bao gồm 3 mục chính: ĐÃ HOÀN THÀNH, DỰ ÁN MỚI, BỊ TỪ CHỐIKHÁC (bao gồm ĐANG ĐỢI DUYỆT và ĐÃ ẨN).

1.1 Mục ĐÃ HOÀN THÀNH: Chứa các tin đã duyệt. Những tin đăng này sẽ hiển thị đồng thời ở cả 2 nơi: Chuyên trang BĐS của bạn và Trang mua bán Chợ Tốt. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều khách hàng tiếp cận được với tin đăng và thương hiệu Chuyên trang BĐS của bạn hơn.

Completed_shop_2

1.2 Mục DỰ ÁN MỚI: Chứa các tin đã duyệt và 1 tin đại diện của mỗi dự án mới. Những tin đăng này sẽ hiển thị đồng thời ở cả 2 nơi: Chuyên trang BĐS của bạn và tin đại diện của mỗi dự án mới sẽ hiển Trang mua bán Chợ Tốt. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều khách hàng tiếp cận được với tin đăng và thương hiệu Chuyên trang BĐS của bạn hơn.

  • Tin đại diện: là tin đầu tiên bạn đăng, hoặc tin gần nhất bạn chọn Đẩy tin trong mỗi dự án mới.
  • Để chọn hiển thị hết toàn bộ, chọn thanh chứa tên dự án và thể hiện toàn bộ tin đăng đang có của dự án.

Ví dụ trong hình dưới đây, bạn đang có 3 tin đăng trong Dự án Vinhomes Central Park. Khi nhấn vào Xem thêm (3 tin) sẽ hiển thị toàn bộ 3 tin bạn đã đăng thành công cho dự án mới này.

Completed_shop_3

1.3 Mục BỊ TỪ CHỐI: chứa các tin bạn đã đăng nhưng chưa thành công, bạn có thể kiểm tra email để biết được lý do tin chưa được duyệt và sửa lại tin đăng của mình.

1.4 Mục KHÁC: bao gồm:

  • Mục ĐANG ĐỢI DUYỆT: chứa tất cả tin bạn đã đăng và đang chờ hệ thống duyệt.
  • Mục ĐÃ ẨN: Chứa các tin bạn đã đăng thành công nhưng sau đó đã chọn ẩn tin.

2. Các thao tác đối với tin đăng

2.1 Đẩy tin

Đối với BĐS Đã hoàn thành

  • Tại mục ĐÃ HOÀN THÀNH, nhấn nút “Bán nhanh hơn” nằm ở bên phải mỗi tin đăng và chọn loại đẩy tin tương ứng với mức phí sẽ cần thanh toán trong màn hình thông báo. Bạn cũng có thể chọn mua thêm các dịch vụ tiện ích khác giúp bán hàng hiệu quả như Tin ưu tiên, Nhãn nổi bật, …

Completed_shop_4

Đối với BĐS Dự án mới

  • Tại mục DỰ ÁN MỚI, nhấn vào nút “Bán nhanh hơn” và chọn loại đẩy tin tương ứng. Lưu ý: Sau khi thanh toán đẩy tin thành công, tin đăng sẽ trở thành tin đại diện của dự án, đồng thời đẩy dự án lên vị trí đầu của trang chủ http://nha.chotot.com.

Completed_shop_5

2.2 Ẩn tin

Đối với BĐS Đã hoàn thành: Nhấn vào biểu tượng 3 chấm dọc bên phải tin bạn muốn ẩn, chọn “Ẩn tin” → Tin đăng này sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Completed_shop_9

Đối với BĐS Dự án mới: bạn có thể ẩn tin Cả dự án (toàn bộ các tin đăng trong dự án này) hoặc ẩn 1 tin trong dự án:

  • Ẩn cả dự án: Nhấn vào biểu tượng 3 chấm dọc bên phải tin đại diện dự án mới của bạn, chọn “Ẩn dự án” → Tất cả tin đăng thuộc dự án này sẽ không hiển thị trên trang chủ của Chợ Tốt Nhà và không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
  • Ẩn tin trong 1 dự án mới: Nhấn chọn tên dự án để hiển thị tất cả tin đăng trong dự án → Nhấn vào biểu tượng 3 chấm dọc bên phải tin bạn muốn ẩn, chọn “Ẩn tin” → Tin đăng này sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nếu đây đang là tin đại diện của dự án thì sẽ không hiển thị trên trang chủ của Chợ Tốt Nhà nữa.

Completed_shop_7

  • Sau khi ẩn, tin sẽ được chuyển qua mục “Tin đã ẩn” trong mục “KHÁC”, chọn “Hiện tin” nếu muốn hiển thị lại tin đăng.

Completed_shop_8

Ngoài ra còn có chức năng “Chia sẻ” giúp bạn quảng bá chuyên trang – tin đăng của bạn với đường link chuyên biệt, hoặc “Sửa tin” để sửa lại tin đã đăng (sau khi sửa tin bạn sẽ cần chờ duyệt).

2.3 Lọc tìm dự án (Áp dụng cho Dự án mới): Để chọn lọc hiển thị dự án mới bạn đã từng đăng, nhấn vào hình chiếc phễu ở bên phải và chọn dự án bạn muốn hiển thị.

Completed_shop_6

Câu trả lời này có hữu ích đối với bạn không?
Chợ Tốt luôn ghi nhận đóng góp của bạn để phục vụ bạn tốt hơn

Bạn muốn đề xuất thay đổi như thế nào?